Metsätietostandardien muutoshistoria

Id Pkt Aliversio Skeematiedosto Luokittelija* Muutoksen kohde Julkaisupvm Aihe Lisätiedot
2549 V33 V33.01 Envelopes.xsd Tiedosto 28.5.2024 Uuden skeematiedoston lisäys Luotu uusi skeematiedosto, jonka keskeisenä sisältönä Envelope rakenteen monikko
2548 V33 V33.01 Header.xsd Elementti HeaderType 28.5.2024 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn HeaderType uusi vapaaehtoinen elementti EntityTag (String100Type)
2547 V33 V33.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti WorkingSiteOperationalType 28.5.2024 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti GrowingTreeSpecies (bdt:TreeSpeciesType) kasvatettava puulaji
2546 V33 V33.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 28.5.2024 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V33.01”
2545 V32 V32.02 HarvestingOrder.xsd Tyyppi AssortmentDataType 29.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentDataType uusi vapaaehtoinen elementti AssortmentId (bdt:String50Type)
2544 V32 V32.02 ForwardingEstimate.xsd Tyyppi AssortmentDataType 29.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentDataType uusi vapaaehtoinen elementti AssortmentId (bdt:String50Type)
2543 V32 V32.02 ForwardingNotification.xsd Tyyppi AssortmentDataType 29.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentDataType uusi vapaaehtoinen elementti AssortmentId (bdt:String50Type)
2542 V32 V32.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 29.4.2024 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V32.02”
2541 V32 V32.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi AssortmentType 9.4.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen elementti Unit (bdt:WorkCodeUnitType)
2540 V32 V32.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi AssortmentType 9.4.2024 Uuden ryhmän lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen ryhmä wtc:QuantityGroup
2539 V32 V32.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi AssortmentType 9.4.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen elementti AssortmentId (bdt:String50Type)
2538 V32 V32.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi AssortmentDataType 9.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentDataType uusi vapaaehtoinen elementti DeliveryUserId (bdt:String50Type)
2537 V32 V32.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi AssortmentDataType 9.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentDataType uusi vapaaehtoinen elementti DeliveryUserId (bdt:String50Type)
2536 V32 V32.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi AssortmentType 9.4.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen elementti Unit (bdt:WorkCodeUnitType)
2535 V32 V32.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi AssortmentType 9.4.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen elementti AssortmentId (bdt:String50Type)
2534 V32 V32.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi DeliveryType 9.4.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittely DeliveryType jossa pakolliset elementit DeliveryUserId (bdt:String50Type), DeliveryInfo (bdt:String50Type) ja DeliveryName (bdt:String50Type)
2533 V32 V32.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi DeliveriesType 9.4.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittely DeliveriesType (DeliveryType) Toimituspuutavaralajit
2532 V32 V32.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 9.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti Deliveries
2531 V32 V32.01 ForwardingNotification.xsd Tyyppi LoadRangeType 9.4.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittely LoadRangeType jossa elementit StartLoadNumber (bdt:PositiveInteger4digitsType) ja EndLoadNumber (bdt:PositiveInteger4digitsType)
2530 V32 V32.01 ForwardingNotification.xsd Tyyppi AssortmentDataType 9.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentDataType uusi vapaaehtoinen elementti Unit (bdt:WorkCodeUnitType)
2529 V32 V32.01 ForwardingNotification.xsd Tyyppi AssortmentDataType 9.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentDataType uusi vapaaehtoinen elementti DeliveryUserId (bdt:String50Type)
2528 V32 V32.01 ForwardingNotification.xsd Tyyppi ForwardingNotificationType 9.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn ForwardingNotificationType uusi vapaaehtoinen elementti LoadRange(LoadRangeType)
2527 V32 V32.01 ForwardingEstimate.xsd Tyyppi AssortmentDataType 9.4.2024 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentDataType uusi vapaaehtoinen elementti Unit (bdt:WorkCodeUnitType)
2526 V32 V32.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 9.4.2024 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 30016; Kaliumnitraatti (KNO)
2525 V32 V32.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentGroupType 9.4.2024 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 30-37, täydentämään energiarangan luokitusta
2524 V32 V32.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 9.4.2024 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 1015; Pienveden kunnostus
2523 V32 V32.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 9.4.2024 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V32.01”
2522 V31 V31.03 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti StorageLandOwnerInformation 10.1.2024 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu elementin StorageLandOwnerInformation tyyppimäärittelyä (bdt:ExtendedContactInformationType) -> (bdt:ContactInformationType)
2521 V31 V31.03 WorkingSiteOperational.xsd Elementti StorageLandOwnerInformation 10.1.2024 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu elementin StorageLandOwnerInformation tyyppimäärittelyä (bdt:ExtendedContactInformationType) -> (bdt:ContactInformationType)
2520 V31 V31.03 WorkingSiteOperational.xsd Elementti BiomassFinishedDate 10.1.2024 Elementin nimeämismuutos Uudelleennimetty BiomassCollectionFinishedDate -> BiomassFinishedDate elementti ja kehitetty sen selitettä
2519 V31 V31.03 Common.xsd Tyyppi ExtendedContactInformationType 10.1.2024 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely ExtendedContactInformationType käyttämättömänä
2518 V31 V31.03 Common.xsd Elementti ExtraInfo 10.1.2024 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn ContactInformationType uusi vapaaehtoinen elementti ExtraInfo (String100Type)
2517 V31 V31.03 ForestStatisticsData.xsd Elementti AssortmentCompact 10.1.2024 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys AssortmentCompact, tyypiltään AssortmentCompactType
2516 V31 V31.03 ForestStatisticsData.xsd Elementti AssortmentsCompact 10.1.2024 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys AssortmentsCompact, tyypiltään AssortmentsCompactType
2515 V31 V31.03 ForestStatisticsData.xsd Elementti AssortmentClassCode 10.1.2024 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys AssortmentClassCode, tyypiltään as:AssortmentClassCodeType
2514 V31 V31.03 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi AssortmentsCompactType 10.1.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AssortmentsCompactType (puutavaralajit)
2513 V31 V31.03 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi AssortmentCompactClassType 10.1.2024 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely nimellä AssortmentCompactClassType ja mukailtu sen sisällössä RoundWoodSalesRow:n AssortmentCompactClassTypen rakennetta
2512 V31 V31.03 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi AssortmentCompactType 10.1.2024 Tyypin nimeämismuutos Vaihdettu tyyppimäärittelyn AssortmentCompactClassType nimeksi AssortmentCompactType
2511 V31 V31.03 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi AreaCodeType 10.1.2024 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty tyyppimäärittelyn AreaCodeType dokumentaatiota
2510 V31 V31.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 10.1.2024 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V31.03”
2509 V31 V31.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 23.11.2023 Koodiston selitteen muutos Muutettu selitteitä koodeille 21112 ja 21113, kyseessä männyn siemenet
2508 V31 V31.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 23.11.2023 Koodiston muutos Lisätty MaterialCodeType koodistoon arvo 12600; Taimi, tammi
2507 V31 V31.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 23.11.2023 Koodiston muutos Lisätty WorkCodeType koodistoon arvo 409; Konekylvö
2506 V31 V31.02 SpecialFeature.xsd Tiedosto 23.11.2023 Namespace- ja import-muutoksia Skeematiedostosta poistettu import määritys nimiavaruudelle wso: (WorkingSiteOperational.xsd) tarpeettomana
2505 V31 V31.02 WorkingSiteOperational.xsd Elementti RetentionTreeTarget 23.11.2023 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu elementin RetentionTreeTarget tyyppimäärittelyksi wct:SpareTreesByCategoryType
2504 V31 V31.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 23.11.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V31.02”
2503 V31 V31.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tiedosto 8.11.2023 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2502 V31 V31.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti RetentionTreeTarget 8.11.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys RetentionTreeTarget, tyypiltään koodisto wct:SpareTreesType
2501 V31 V31.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti BiomassCollectionFinishedDate 8.11.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys BiomassCollectionFinishedDate, tyypiltään koodisto bdt:DateType
2500 V31 V31.01 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi SpareTreesType 8.11.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn SpareTreesType uusi vapaaehtoinen elementti DiameterClassOfSpareTrees (bdt:PositiveInteger4digitsType)
2499 V31 V31.01 Envelope.xsd Tiedosto 8.11.2023 Skeemapaketin importin lisäys Lisätty import skeematiedostolle WorkingSiteFinalAuditDynamic.xsd
2498 V31 V31.01 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 8.11.2023 Skeemapaketin importin lisäys Lisätty import skeematiedostolle WorkingSiteFinalAuditDynamic.xsd
2497 V31 V31.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OtherRestrictionsType 8.11.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon OtherRestrictionsType arvot 8; Säästöpuuryhmä ja 9; Peitteisenä kasvatettava alue
2496 V31 V31.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi LanguageCodeType 8.11.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon LanguageCodeType arvo lt; liettua
2495 V31 V31.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 8.11.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon WorkCodeType arvo 1014; Neulasnäytteen otto
2494 V31 V31.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 8.11.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V31.01”
2493 V30 V30.02 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti Geometry 14.9.2023 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu tyyppimäärittely gdt:AlternativeGeometriesWithAttributesType uudelleen nimetyksi gdt:PointAndLineOrPolygonType:ksi
2492 V30 V30.02 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Ryhmä StorageForestHaulageDistanceGroup 14.9.2023 Elementin poisto Poistettu ryhmän määrittelystä StorageForestHaulageDistanceGroup vapaaehtoinen elementti StandId (bdt:String20Type)
2491 V30 V30.02 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti Volume 14.9.2023 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu tyyppimäärittelyn AssortmentType elementin Volume tyyppimäärittelyksi bdt:Decimal3FractionDigitsType
2490 V30 V30.02 WorkingSiteOperational.xsd Elementti Geometry 14.9.2023 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu tyyppimäärittely gdt:AlternativeGeometriesWithAttributesType uudelleen nimetyksi gdt:PointAndLineOrPolygonType:ksi
2489 V30 V30.02 WorkingSiteOperational.xsd Ryhmä StorageForestHaulageDistanceGroup 14.9.2023 Elementin poisto Poistettu ryhmän määrittelystä StorageForestHaulageDistanceGroup vapaaehtoinen elementti StandId (bdt:String20Type)
2488 V30 V30.02 WorkingSiteOperational.xsd Elementti Volume 14.9.2023 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu tyyppimäärittelyn AssortmentType elementin Volume tyyppimäärittelyksi bdt:Decimal3FractionDigitsType
2487 V30 V30.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SpareTreeCategoryType 14.9.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 0; Elävä puu
2486 V30 V30.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 14.9.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V30.02”
2485 V29 V29.03 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi AssortmentAllElementsType 28.6.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentAllElementsType uusi vapaaehtoinen elementti PricingMethod
2484 V29 V29.03 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti PricingMethod 28.6.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys PricingMethod, tyypiltään koodisto co:UsedPricingMethodType
2483 V29 V29.03 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tiedosto 28.6.2023 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2482 V29 V29.03 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 28.6.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V29.03”
2481 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Ryhmä StorageForestHaulageDistanceGroup 30.5.2023 Uuden ryhmän lisäys Lisätty uusi ryhmän määrittely StorageForestHaulageDistanceGroup johon pakolliset elementit StorageId (bdt:String50Type) ja ForestHaulageDistance (bdt:PositiveInteger5digitsType) sekä vapaaehtoinen elementti StandId (bdt:String20Type)
2480 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi StorageForestHaulageDistanceType 30.5.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely StoragesForestHaulageDistanceType ja sen alle pakollinen ryhmämäärittely StorageForestHaulageDistanceGroup
2479 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi StoragesForestHaulageDistancesType 30.5.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely StoragesForestHaulageDistancesType ja sen alle pakollinen elementti StorageForestHaulageDistance (StorageForestHaulageDistanceType)
2478 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StorageType uusi vapaaehtoinen elementti StorageLandOwner (bdt:StorageLandOwnerType)
2477 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StorageType uusi vapaaehtoinen elementti StorageLandOwnerInformation (bdt:ExtendedContactInformationType)
2476 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StorageType uusi vapaaehtoinen elementti StorageAdditionalRemarks (bdt:String3000Type)
2475 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StorageType uusi vapaaehtoinen elementti StorageLinkedToWorkingSite (bdt:YesNoType)
2474 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin Geometry tyyppimäärittelyksi gdt:AlternativeGeometriesWithAttributesType
2473 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi AssortmentType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen elementti TreeSpecies (bdt:TreeSpeciesType)
2472 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi AssortmentType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen elementti StemType (bdt:StemTypeType)
2471 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSafetyInfo (bdt:String3000Type)
2470 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti EnvironmentalObjectInfo (bdt:String3000Type)
2469 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti PurchaseContractExtraInfo (bdt:String3000Type)
2468 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingsiteInfo (bdt:String3000Type)
2467 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti StoragesProposalForestHaulageDistances (StoragesForestHaulageDistancesType)
2466 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti StoragesForestHaulageDistances (StoragesForestHaulageDistancesType)
2465 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti Accessibility (bdt:AccessibilityType)
2464 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSitePlanningInfo (bdt:String3000Type)
2463 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSitePlanningOperation (bdt:WorkingSitePlanningOperationStatusType)
2462 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalUpdateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSitePlanningStatus (bdt:WorkingSitePlanningStatusType)
2461 V30 V30.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti WorkingSiteId 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin WorkingSiteId tyyppimäärittelyksi bdt:String50Type
2460 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Ryhmä StorageForestHaulageDistanceGroup 30.5.2023 Uuden ryhmän lisäys Lisätty uusi ryhmän määrittely StorageForestHaulageDistanceGroup johon pakolliset elementit StorageId (bdt:String50Type) ja ForestHaulageDistance (bdt:PositiveInteger5digitsType) sekä vapaaehtoinen elementti StandId (bdt:String20Type)
2459 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Ryhmä RealEstatesGroup 30.5.2023 Uuden ryhmän lisäys Lisätty uusi ryhmän määrittely RealEstatesGroup, jonka elementteinä pakollisena RealEstate ja vapaaehtoisena uusi elementti RealEstateName (bdt:String100Type)
2458 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StorageForestHaulageDistanceType 30.5.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely StoragesForestHaulageDistanceType ja sen alle pakollinen ryhmämäärittely StorageForestHaulageDistanceGroup
2457 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StoragesForestHaulageDistancesType 30.5.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely StoragesForestHaulageDistancesType ja sen alle pakollinen elementti StorageForestHaulageDistance (StorageForestHaulageDistanceType)
2456 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi SpecialFeatureType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn SpecialFeatureType uusi vapaaehtoinen elementti sf:FeatureInfo
2455 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi RealEstateType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu RealEstateType tyyppimäärittelyn sisällöksi elementti RealEstate > ryhmämäärittelyksi RealEstatesGroup
2454 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi ForestOwnerType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn ForestOwnerType uusi vapaaehtoinen elementti OwnerRepresentativePerson (bdt:ContactInformationType)
2453 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StorageType uusi vapaaehtoinen elementti StorageLandOwner (bdt:StorageLandOwnerType)
2452 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StorageType uusi vapaaehtoinen elementti StorageLandOwnerInformation (bdt:ExtendedContactInformationType)
2451 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StorageType uusi vapaaehtoinen elementti StorageAdditionalRemarks (bdt:String3000Type)
2450 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StorageType uusi vapaaehtoinen elementti StorageLinkedToWorkingSite (bdt:YesNoType)
2449 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StorageType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin Geometry tyyppimäärittelyksi gdt:AlternativeGeometriesWithAttributesType
2448 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi AssortmentType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen elementti TreeSpecies (bdt:TreeSpeciesType)
2447 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi AssortmentType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentType uusi vapaaehtoinen elementti StemType (bdt:StemTypeType)
2446 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StandType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StandType uusi vapaaehtoinen elementti ForestUseDeclarationStandExtraInfo (bdt:String2000Type)
2445 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StandType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn StandType uusi vapaaehtoinen elementti ForestUseDeclarationStandFellingPurpose (bdt:CuttingPurposeType)
2444 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti OtherRemarks (bdt:String3000Type)
2443 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi AccessRightsInfo 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin AccessRightsInfo tyyppimäärittelyksi bdt:String3000Type
2442 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSafetyInfo 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin WorkingSafetyInfo tyyppimäärittelyksi bdt:String3000Type
2441 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi EnvironmentalObjectInfo 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin EnvironmentalObjectInfo tyyppimäärittelyksi bdt:String3000Type
2440 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteId 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin WorkingSiteId tyyppimäärittelyksi bdt:String50Type
2439 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti CertificationHandlingInstructions (bdt:String3000Type)
2438 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSiteStatus (bdt:WorkingSiteStatusType)
2437 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSitePlannedForHarvestingDate (bdt:DateType)
2436 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSitePlanningInfo (bdt:String3000Type)
2435 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSitePlanningOperation (bdt:WorkingSitePlanningOperationStatusType)
2434 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSitePlanningStatus (bdt:WorkingSitePlanningStatusType)
2433 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti PurchaseContractExtraInfo (bdt:String3000Type)
2432 V30 V30.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteId 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin WorkingSiteId tyyppimäärittelyksi bdt:String50Type
2431 V30 V30.01 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi AmountOfSpareTrees 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Tyypin AmountOfSpareTrees perustyyppi muutettu bdt:PositiveInteger4digitsType -> bdt:PositiveInteger5digitsType
2430 V30 V30.01 SpecialFeatureBase.xsd Tyyppi UsingRestrictionType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn UsingRestrictionType uusi vapaaehtoinen elementti RestrictionOutOfObject (co:YesNoType)
2429 V30 V30.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti RestrictionOutOfObject 30.5.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys RestrictionOutOfObject, tyypiltään co:YesNoType
2428 V30 V30.01 MapSymbol.xsd Tyyppi SpareTreesType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn SpareTreesType uusi vapaaehtoinen elementti VolumeOfSpareTrees (bdt:VolumeType)
2427 V30 V30.01 MapSymbol.xsd Tyyppi SpareTreesType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn SpareTreesType uusi vapaaehtoinen elementti MeanHeightOfSpareTrees (bdt:HeightType)
2426 V30 V30.01 MapSymbol.xsd Tyyppi SpareTreesType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn SpareTreesType uusi vapaaehtoinen elementti MeanDiameterOfSpareTrees (bdt:DiameterType)
2425 V30 V30.01 MapSymbol.xsd Tyyppi SpareTreesType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn SpareTreesType uusi vapaaehtoinen elementti TreeSpecies (bdt:TreeSpeciesType)
2424 V30 V30.01 MapSymbol.xsd Tyyppi MapSymbolDataType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn MapSymbolDataType uusi vapaaehtoinen elementti BufferDistance (sf:BufferDistanceType)
2423 V30 V30.01 MapSymbol.xsd Tyyppi MapSymbolDataType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn MapSymbolDataType uusi vapaaehtoinen elementti FeatureAdditionalInfo (bdt:String1000Type)
2422 V30 V30.01 MapSymbol.xsd Tyyppi MapSymbolDataType 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn MapSymbolDataType uusi vapaaehtoinen elementti FeatureType (bdt:FeatureTypeType)
2421 V30 V30.01 MapSymbol.xsd Tyyppi WorkingSiteId 30.5.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin WorkingSiteId tyyppimäärittelyksi bdt:String50Type
2420 V30 V30.01 ExternalFile.xsd Elementti DocumentClass 30.5.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys DocumentClass, tyypiltään bdt:DocumentClassType
2419 V30 V30.01 Common_GeometricDataType.xsd Tyyppi AlternativeGeometriesWithAttributesType 30.5.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AlternativeGeometriesWithAttributesType
2418 V30 V30.01 Common.xsd Tyyppi ExtendedContactInformationType 30.5.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ExtendedContactInformationType, jonka pohjana käytetty ContactInformationType määrittelyä
2417 V30 V30.01 Common.xsd Elementti ExtendedContactInformation 30.5.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys ExtendedContactInformation, tyypiltään ExtendedContactInformationType
2416 V30 V30.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StorageLandOwnerType 30.5.2023 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto StorageLandOwnerType ja sille koodit 1; Myyjä ja 2; Muu
2415 V30 V30.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkingSitePlanningOperationStatusType 30.5.2023 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto WorkingSitePlanningOperationStatusType ja sille koodit 1-6, lohkon toimenpidetarve
2414 V30 V30.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkingSitePlanningStatusType 30.5.2023 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto WorkingSitePlanningStatusType ja sille koodit 0-3, lohkon statuksia
2413 V30 V30.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeUnitType 30.5.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon WorkCodeUnitType 11; MWh
2412 V30 V30.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkingSiteStatusType 30.5.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon WorkingSiteStatusType 0; Lohko ei korjuuvalmis, 15; Lohko korjuuvalmis
2411 V30 V30.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType2 30.5.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon WorkCodeQualifierType2 22; Linjan aukaisu
2410 V30 V30.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 30.5.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon WorkCodeType koodi 426; Sekaviljely, koodit 1110-1116 sekä 1501 ja 1502
2409 V30 V30.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DocumentClassType 30.5.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon DocumentClassType 9; Vesiensuojelusopimus
2408 V30 V30.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 30.5.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V30.00” ja ”V30.01”
2407 V29 V29.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HarvestingAccessibilityType 12.4.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon HarvestingAccessibilityType arvo 7; Jäätie
2406 V29 V29.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi TransportAccessibilityType 12.4.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon TransportAccessibilityType arvo 7; Jäätie
2405 V29 V29.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AccessibilityType 12.4.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon AccessibilityType arvot 6; Saari ja 7; Jäätie
2404 V29 V29.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi UsedPricingMethodType 12.4.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon UsedPricingMethodType arvo 7; Järeysrunkohinnoittelu
2403 V29 V29.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 12.4.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V29.02”
2402 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tiedosto 17.2.2023 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2401 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tiedosto 17.2.2023 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2400 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi AssortmentAllElementsType 17.2.2023 Tyyppimäärittelyn muokkaus Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentAllElementsType uusi vapaaehtoinen elementti PriceMatrix - Järeysrunkohinnoittelun luokkakohtaiset tunnukset
2399 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti PriceMatrix 17.2.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys PriceMatrix, tyypiltään PriceMatrixType
2398 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti PriceItem 17.2.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimääritys PriceItem, tyypiltään PriceItemType
2397 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi PriceMatrixType 17.2.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PriceMatrixType (Järeysrunkohinnoittelun luokkakohtaiset tunnukset) ja siihen pakollinen elementti PriceItem (PriceItemType)
2396 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi PriceItemType 17.2.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PriceItemType (Järeysluokan tiedot) ja siihen pakolliset elementti AverageStemVolume (co:Decimal3FractionDigitsType) ja UnitPrice (wtco:UnitPriceType),
2395 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi LengthMinType 17.2.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Tyypin LengthMinType perustyyppi muutettu co:PositiveIntegerType -> co:PositiveDecimalMax5IntegralPartMax1FractionalPartType
2394 V29 V29.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi LengthMaxType 17.2.2023 Tyyppimäärittelyn muutos Tyypin LengthMaxType perustyyppi muutettu co:PositiveIntegerType -> co:PositiveDecimalMax5IntegralPartMax1FractionalPartType
2393 V29 V29.01 SpecialFeature.xsd Elementti FeatureSpecificAdditionalVariables 17.2.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn BasicFeature2Type uusi vapaaehtoinen elementti FeatureSpecificAdditionalVariables
2392 V29 V29.01 SpecialFeature.xsd Elementti ForestDepotAccessibility 17.2.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn FeatureSpecificAdditionalVariableType uusi vapaaehtoinen elementti ForestDepotAccessibility (co:ForestDepotAccessibilityType), varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuus
2391 V29 V29.01 SpecialFeature.xsd Tyyppi FeatureSpecificAdditionalVariableType 17.2.2023 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittely FeatureSpecificAdditionalVariableType, tietosisältönään Erityispiirrekohtaiset lisätunnukset
2390 V29 V29.01 DeadTreeStratum.xsd Elementti StemCount 17.2.2023 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn DeadTreeStratumType uusi vapaaehtoinen elementti StemCount
2389 V29 V29.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tiedosto 17.2.2023 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty koodien käännöksiä
2388 V29 V29.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 17.2.2023 Koodiston muutos Lisätty uudet koodit 10501-10510
2387 V29 V29.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 17.2.2023 Koodiston muutos Lisätty uusi koodi 10128; "Kääntöpaikka, nuppi"
2386 V29 V29.01 ForestEnumeratives.xsd Tiedosto 17.2.2023 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty koodien käännöksiä
2385 V29 V29.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDepotAccessibilityType 17.2.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon ForestDepotAccessibilityType uusi koodi 6; Saari
2384 V29 V29.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HarvestingAccessibilityType 17.2.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon HarvestingAccessibilityType uusi koodi 6; Saari
2383 V29 V29.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi TransportAccessibilityType 17.2.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon TransportAccessibilityType uusi koodi 6; Saari
2382 V29 V29.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DeadTreeTypeType 17.2.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon DeadTreeTypeType uusi koodi 9; Tekopökkelö
2381 V29 V29.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StemTypeType 17.2.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon StemTypeType uudet koodit 17-25, sisältäen erilaisia tukkeja ja erikois- luokkia.
2380 V28 V29.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 17.2.2023 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V29.00” ja ”V29.01”
2379 V28 V28.02 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi TreeSpeciesAttributeType 21.6.2022 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyssä TreeSpeciesAttributeType mahdollisuus lisätä elementti TreeSpeciesAttribute useasti
2378 V28 V28.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 21.6.2022 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V28.02”
2377 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi RoadDitchObjectType 21.6.2022 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely RoadDitchObjectType
2376 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi RoadDitchObjectsType 21.6.2022 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely RoadDitchObjectsType
2375 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi RoadDitchObjectMaterialsType 21.6.2022 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely RoadDitchObjectMaterialsType
2374 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi RoadDitchObjectMaterialType 21.6.2022 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely RoadDitchObjectMaterialType
2373 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti RoadDitchObjects 21.6.2022 Elementin poisto Poistettu elementti RoadDitchObjects
2372 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti TreeSpeciesAttributes 21.6.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti TreeSpeciesAttributes (TreeSpeciesAttributesType)
2371 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti ContinuousCoverForestry 21.6.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti ContinuousCoverForestry (bdt:YesNoType)
2370 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi TreeSpeciesAttributeType 21.6.2022 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely TreeSpeciesAttributeType ja siihen pakollinen elementti TreeSpecies (bdt:TreeSpeciesType) sekä vapaahetoiset elemntit Bulk (bdt:PositiveInteger4digitsType) ja Quality (wct:QualityOfTreeSpecies)
2369 V28 V28.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi TreeSpeciesAttributesType 21.6.2022 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely TreeSpeciesAttributesType ja siihen vapaaehtoinen elementti TreeSpeciesAttribute (TreeSpeciesAttributeType)
2368 V28 V28.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti StorageProposals 21.6.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalUpdateType uusi vapaaehtoinen elementti StorageProposals (StoragesType), varastopaikkaehdotus
2367 V28 V28.01 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi QualityOfTreeSpeciesType 21.6.2022 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittely QualityOfTreeSpeciesType
2366 V28 V28.01 Envelope.xsd Elementti RoadOrDitchObjectUpdate 21.6.2022 Elementin poisto Poistettu elementti RoadOrDitchObjectUpdate
2365 V28 V28.01 Envelope.xsd Tiedosto 21.6.2022 Skeemapaketin importin poisto Poistettu import skeematiedostolta RoadOrDitchObjectUpdate.xsd
2364 V28 V28.01 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 21.6.2022 Skeemapaketin importin poisto Poistettu import skeematiedostolta RoadOrDitchObjectUpdate.xsd
2363 V28 V28.01 RoadOrDitchObjectUpdate.xsd Tiedosto 21.6.2022 Skeematiedoston poisto Poistettu skeematiedosto RoadOrDitchObjectUpdate.xsd skeemapaketista
2362 V28 V28.01 Common.xsd Elementti DocumentDate 14.6.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn DocumentType uusi vapaaehtoinen elementti DocumentDate (DateType), tiedoston päivämäärä
2361 V28 V28.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 2.6.2022 Koodiston muutos Lisätty uudet koodit 10125; "V-pisarakääntöpaikka"; 10126; "T-haarakääntöpaikka" ja 10127 "X-risteyskääntöpaikka"
2360 V28 V28.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SellerGroupType 2.6.2022 Koodiston muutos Päivitetty SellerGroupType koodiston koodin 2 selitteeksi "Puolisot"
2359 V28 V28.01 MapSymbol.xsd Elementti UsingRestrictions 23.5.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn MapSymbolDataType uusi vapaaehtoinen elementti UsingRestrictions (sf:UsingRestrictionsType), käytönrajoitteet
2358 V28 V28.01 SpecialFeatureBase.xsd Tyyppi UsingRestrictionType 23.5.2022 Tyyppimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Tyyppimäärittely siirretty SpecialFeature.xsd skeematiedostosta SpecialFeatureBase.xsd tiedostoon
2357 V28 V28.01 SpecialFeatureBase.xsd Tyyppi UsingRestrictionsType 23.5.2022 Tyyppimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Tyyppimäärittely siirretty SpecialFeature.xsd skeematiedostosta SpecialFeatureBase.xsd tiedostoon
2356 V28 V28.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti RestrictionDescription 23.5.2022 Elementtimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Elementtimäärittely siirretty SpecialFeature.xsd skeematiedostosta SpecialFeatureBase.xsd tiedostoon
2355 V28 V28.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti UsingRestriction 23.5.2022 Elementtimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Elementtimäärittely siirretty SpecialFeature.xsd skeematiedostosta SpecialFeatureBase.xsd tiedostoon
2354 V28 V28.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti UsingRestrictions 23.5.2022 Elementtimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Elementtimäärittely siirretty SpecialFeature.xsd skeematiedostosta SpecialFeatureBase.xsd tiedostoon
2353 V28 V28.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 23.5.2022 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V28.00” ja ”V28.01”
2352 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlSoilConditioning.xsd Elementti TaxNumber 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti UserId (bdt:String20Type)
2351 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlSoilConditioning.xsd Elementti UserId 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti TaxNumber (bdt:String20Type)
2350 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti TaxNumber 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti UserId (bdt:String20Type)
2349 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti UserId 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti TaxNumber (bdt:String20Type)
2348 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlPlantManagement.xsd Elementti TaxNumber 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti UserId (bdt:String20Type)
2347 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlPlantManagement.xsd Elementti UserId 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti TaxNumber (bdt:String20Type)
2346 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti TaxNumber 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti UserId (bdt:String20Type)
2345 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti TaxNumber 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti UserId (bdt:String20Type)
2344 V27 V27.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti UserId 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn SamplePlotType uusi vapaaehtoinen elementti TaxNumber (bdt:String20Type)
2343 V27 V27.01 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Elementti Log 1.2.2022 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu elementti Log vapaaehtoiseksi StemDataType tyyppimäärittelyssä
2342 V27 V27.01 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Elementti RandomControlStemRejectedReason 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn StemDataType uusi pakollinen elementti RandomControlStemRejectedReason (ControlStemSelectionType)
2341 V27 V27.01 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Elementti SelectionType 1.2.2022 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty elementin SelectionType dokumentaatioksi "Rungon valintatyyppi"
2340 V27 V27.01 Header.xsd Elementti TaxNumber 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn HeaderType uusi vapaaehtoinen elementti UserId (bdt:String20Type)
2339 V27 V27.01 Header.xsd Elementti UserId 1.2.2022 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn HeaderType uusi vapaaehtoinen elementti TaxNumber (bdt:String20Type)
2338 V27 V27.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 1.2.2022 Koodiston muutos Lisätty uudet koodit 14020; "M2.1 Puistometsä", 14021; "M2.2 Lähivirkistysmetsä", 14022; "M3.1 Ulkoilumetsä" ja 14023; "M3.2 Retkeilymetsä"
2337 V27 V27.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 1.2.2022 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V27.00” ja ”V27.01”
2336 V26 V26.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 7.12.2021 Koodiston muutos Lisätty uudet koodit 640; "Liito-oravan esiintymisalue", 1614; "Okakaarnakuoriaisen aiheuttama tuho", 1615; "Havununnan aiheuttama tuho" ja 1616; "Lehtinunnan aiheuttama tuho"
2335 V26 V26.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OtherHabitatCode 7.12.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 640; "Liito-oravan esiintymisalue"
2334 V26 V26.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CuttingRealizationPractice 7.12.2021 Koodiston muutos Lisätty uudet koodit 24; "Muu metsätuhoalue, kasvatushakkuu" ja 25; "Muu metsätuhoalue, uudistamishakkuu"
2333 V26 V26.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDamageQualifier 7.12.2021 Koodiston muutos Lisätty uudet koodit 1614; "Okakaarnakuoriaisen aiheuttama tuho", 1615; "Havununnan aiheuttama tuho" ja 1616; "Lehtinunnan aiheuttama tuho"
2332 V26 V26.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 7.12.2021 Koodiston muutos Poistettu WorkCodeType koodistosta koodi 751; "Lannoitteiden kuljetus ja huolto"
2331 V26 V26.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 7.12.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V26.00” ja ”V26.01”
2330 V25 V25.02 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tiedosto 27.10.2021 Käännöksien lisäys koodistoon Päivitetty koodien käännöksiä
2329 V25 V25.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 27.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V25.02”
2328 V25 V25.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureAdditionalCodeType 13.10.2021 Koodiston muutos Lisätty uudet koodit 110; "Lakisääteinen" ja 111; "Valtakunnallinen"
2327 V25 V25.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 13.10.2021 Koodiston muutos Lisätty uudet koodit 10124; "Hakattava puu" sekä koodit 11501-11508
2326 V25 V25.01 WorkingSiteFinalAuditDraining Elementti StandId 13.10.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteFinalAuditDrainingType uusi vapaaehtoinen elementti StandId (bdt:String20Type)
2325 V25 V25.01 WorkingSiteFinalAuditDraining Elementti WorkingSiteName 13.10.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteFinalAuditDrainingType uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSiteName (bdt:String100Type)
2324 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti SpecialFeatures 13.10.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen elementti SpecialFeatures (SpecialFeaturesType)
2323 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi SpecialFeaturesType 13.10.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SpecialFeaturesType ja siihen pakollinen elementti SpecialFeature (SpecialFeatureType)
2322 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi SpecialFeatureType 13.10.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SpecialFeatureType ja siihen ryhmä sf:FeatureDataGroup
2321 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti DefaultValue 13.10.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn FeebasisListItemType uusi vapaaehtoinen elementti DefaultValue (bdt:String50Type)
2320 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti Volume 13.10.2021 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu elementin Volume tyyppimäärittelyksi bdt:PositiveInteger5digitsType
2319 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti Altitude 13.10.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn MaterialType uusi vapaaehtoinen elementti Altitude (bdt:PositiveInteger4digitsType)
2318 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti DegreeDays 13.10.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn MaterialType uusi vapaaehtoinen elementti DegreeDays (bdt:PositiveInteger4digitsType)
2317 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti RegionOfOrigin 13.10.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn MaterialType uusi vapaaehtoinen elementti RegionOfOrigin (bdt:String10Type)
2316 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti DeciduousTreeTargetDensityPercent 13.10.2021 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti BirchTargetDensityProcent:sta DeciduousTreeTargetDensityPercent:iksi
2315 V25 V25.01 WorkingSiteOperational.xsd Tiedosto 13.10.2021 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2314 V25 V25.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType2 13.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 20; "Hyönteistuhohakkuu" ja 21; "Lumituhohakkuu"
2313 V25 V25.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CertificationSystemType 13.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 4; "SBP"
2312 V25 V25.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentGroupType 13.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 22; "Kontortamäntykuitu" ja 23; ”Lehtikuusikuitu”
2311 V25 V25.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 13.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 1401; "Lannoitteiden toimitus" ja 1402; ”Torjuntakemikaalien toimitus”
2310 V25 V25.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 13.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 30015; "Rauta-PK"
2309 V25 V25.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MachineTypeType 13.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 23; "Kaatokasauskone" ja 24; ”Hakkuri”
2308 V25 V25.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 6.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V25.00” ja ”V25.01”
2307 V25 V25.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageVersionType 6.10.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V25”
2306 V24 V24.03 TreeStand.xsd Elementti TreeSpecies 24.9.2021 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu elementin TreeSpecies tyyppimäärittelyksi NoEmptyTreeSpeciesType
2305 V24 V24.03 TreeStand.xsd Tyyppi NotEmptyTreeSpeciesType 24.9.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyypimäärittely NotEmptyTreeSpeciesType, puutavaralajin puulaji
2304 V24 V24.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 24.9.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V24.03”
2303 V24 V24.02 Operation.xsd Elementti OperationTreeSpeciesSummary 27.8.2021 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu elementin OperationTreeSpeciesSummary tyyppimäärittelyksi OperationTreeSpeciesSummaryType
2302 V24 V24.02 Operation.xsd Tyyppi OperationTreeSpeciesSummaryType 27.8.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely OperationTreeSpeciesSummaryType, Toimenpiteen puulajikohtainen yhteenveto
2301 V24 V24.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 27.8.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V24.02”
2300 V24 V24.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti AverageStemVolume 18.8.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn AssortmentAllElementsType uusi vapaaehtoinen elementti AverageStemVolume tyyppimäärittleyltään co:Decimal3FractionDigitsType
2299 V24 V24.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 18.8.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V24.00” ja ”V24.01”
2298 V24 V24.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageVersionType 18.8.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V24”
2297 V23 V23.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureAdditionalCodeType 30.6.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 9976; "Suojeltu metsälain mukaan" ja 9977; "Suojeltu muinaismuistolain mukaan"
2296 V23 V23.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti DelinationObjectOrderId 30.6.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty vapaaehtoinen elementti DelinationObjectOrderId (bdt:String200Type)
2295 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi ParcelLabel 30.6.2021 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu elementin ParcelLabel tyyppimäärittelyksi bdt:String100Type
2294 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti ParcelNo 30.6.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn StandType uusi vapaaehtoinen elementti ParcelNo (bdt:PositiveInteger6digitsType)
2293 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi AuthorizationToSendWsoInformation 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AuthorizationToSendWsoInformation, ja siihen pakolliset elementit ServiceNameOfAPI ja AuthorizedToSend
2292 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi AuthorizationsToSendWsoInformationType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AuthorizationsToSendWsoInformationType, ja siihen pakollinen elementti AuthorizationToSendWsoInformation
2291 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi ResultOfAccessibilityAnalysisType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ResultOfAccessibilityAnalysisType, ja siihen pakolliset elementit Accessibility ja Percentage
2290 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi ResultsOfAccessibilityAnalysisType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ResultsOfAccessibilityAnalysisType, ja siihen pakollinen elementti ResultOfAccessibilityAnalysis
2289 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi PreClearingInformationType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PreClearingInformationType, ja siihen vapaaehtoiset elementit ResponsibleOfPreClearing ja PreClearingExecutionTime
2288 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi FSFValidityType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely FSFValidityType, ja siihen vapaaehtoiset elementit StartDate ja EndDate
2287 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi FSFInformationType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely FSFInformationType, ja siihen vapaaehtoiset elementit FSFNumber ja FSFValidity
2286 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi FinancingSustainableForestryType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely FinancingSustainableForestryType, ja siihen vapaaehtoiset elementit BlockIsFSFBlock ja FSFInformation
2285 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi ForestUseDeclarationType 30.6.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn ForestUseDeclarationType uusi vapaaehtoinen elementti ForesUseDeclarationNotNeeded (bdt:YesNoType
2284 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.6.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uusi vapaaehtoinen ryhmä TargetDensityGroup ja siihen vapaaehtoiset elementit TargetDensity (bdt:PositiveInteger5digitsType) ja BirchTargetDensityProcent (bdt:PercentType)
2283 V23 V23.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi WorkingSiteOperationalType 30.6.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteOperationalType uudet vapaaehtoiset elementit AuthorizationsToSendWsoInformation, ResultsOfAccessibilityAnalysis, PreClearingnformation, FinancingSustainableForestry, MixedForestRegenarationMethods, PricingMethod
2282 V23 V23.01 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi PricingMethodType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PricingMethodType johon koodit 1-5
2281 V23 V23.01 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi ResponsibleOfPreClearingType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ResponsibleOfPreClearingType johon koodit 1; "Asiakas", 2; "Urakanantaja"
2280 V23 V23.01 ForwardingNotification.xsd Elementti Weight 30.6.2021 Tyyppimäärittelyn vaihdos Vaihdettu elementin Weight tyyppimäärittelyksi bdt:Integer7digitsType
2279 V23 V23.01 Common.xsd Tyyppi Integer7digitsType 30.6.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely Integer7digitsType
2278 V23 V23.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SilvicultureTypeType 29.6.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 600; "Taimikon tarkastus" ja 800; "Maastotarkastus"
2277 V23 V23.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ServiceNameofAPIType 30.6.2021 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ServiceNameofAPIType ja sille koodi 1 "Metsäkeskuksen Kaato- rajapinta, HPR-sanomat"
2276 V23 V23.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V23.00” ja ”V23.01”
2275 V23 V23.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageVersionType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V23”
2274 V22 V22.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentGroupType 15.4.2021 Koodiston muutos Lisätty AssortmentGroupType kooidstoon uudet koodit arvoille 50-58 ja 70-79, selitteiltään puulajeittaisia tukkeja, polttopuuta, haketta ja purua
2273 V22 V22.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi FeeBasisValueType 15.4.2021 Koodiston muutos Lisätty FeeBasisValueType koodistoon uusi koodi 5:Moniarvoinen
2272 V22 V22.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi FeebasisListItemType 15.4.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely FeebasisListItemType jossa pakolliset elementit Id tyyppimäärittelyltään bdt:PositiveIntegerType, FeeText tyyppimäärittelyltään bdt:String50Type ja FeeUnit tyyppimäärittelyltään bdt:String10Type
2271 V22 V22.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi FeeBasisListType 15.4.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely FeeBasisListType sisältäen pakollisen elementin FeeBasisListItem, tyyppimäärittelyltään FeeBasisListItemType
2270 V22 V22.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti FeeBasisList 15.4.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn FeeBasisDataType uusi vapaaehtoinen elementti FeeBasisList, tyyppimäärittelyltään FeeBasisListType
2269 V22 V22.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti FeeUnit 15.4.2021 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu elementti FeeUnit vapaaehtoiseksi FeeBasisDataType tyyppimäärittelyssä
2268 V22 V22.01 WorkingSiteFeeBasis.xsd Tyyppi FeebaseListItemType 15.4.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely FeebaseListItemType jossa pakolliset elementit Id tyyppimäärittelyltään bdt:PositiveIntegerType ja FeeValue tyyppimäärittelyltään bdt:String10Type
2267 V22 V22.01 WorkingSiteFeeBasis.xsd Tyyppi FeeBaseListType 15.4.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely FeeBaseListType jossa pakollinen elementti FeeBaseListItem, tyyppimäärittelyltään FeebaseListItemType
2266 V22 V22.01 WorkingSiteFeeBasis.xsd Elementti FeeBasisDataType 15.4.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn FeeBasisDataType uusi vapaaehtoinen elementti FeeBaseList, tyyppimäärittelyltään FeeBaseListType
2265 V22 V22.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 15.4.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V22.00” ja ”V22.01”
2264 V22 V22.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageVersionType 7.4.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V22”
2263 V21 V21.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 17.2.2021 Koodiston muutos Päivitetty koodin 652 selitteeksi "Kitkentä" ja koodille 653 "Kitkentä ja lannoitus". Tarkennukset hoidettavissa lisämääreillä.
2262 V21 V21.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 17.2.2021 Koodiston muutos Poistettu WorkCodeType koodistosta koodit 451 (esitetään jatkossa koodin ja lisämääreen yhdistelmällä) ja 651 (toisella koodilla vastaava selite).
2261 V21 V21.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ClientApplicationIdType 17.2.2021 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ClientApplicationIdType ja sille koodit: harvest, planning, forest
2260 V21 V21.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi VehicleType 17.2.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon VehicleType arvo 10: Kuljetusauto
2259 V21 V21.01 WorkingSiteWorkTime.xsd Elementti SawinghoursDataType 17.2.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti Minutes tyyppimäärittelyltään bdt:PositiveInteger2digitsType
2258 V21 V21.01 WorkingSiteWorkTime.xsd Elementti SawinghoursDataType 17.2.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti Hours tyyppimäärittelyltään bdt:PositiveInteger2digitsType
2257 V21 V21.01 WorkingSiteWorkTime.xsd Tyyppi SawinghoursDataType 17.2.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SawinghoursDataType, sahatunnit
2256 V21 V21.01 WorkingSiteWorkTime.xsd Tyyppi WorkingSiteWorkTimeType 17.2.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteWorkTimeType uusi vapaaehtoinen elementti InfoText, tyypiltään bdt:String200Type
2255 V21 V21.01 WorkingSiteWorkTime.xsd Tyyppi WorkingSiteWorkTimeType 17.2.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteWorkTimeType uusi vapaaehtoinen elementti Sawinghours, tyypiltään SawinghoursDataType
2254 V21 V21.01 WorkingSiteTravelNotification.xsd Tyyppi WorkingSiteTravelNotificationType 17.2.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn WorkingSiteTravelNotificationType uusi vapaaehtoinen elementti SittingMoneyKilometers, tyypiltään bdt:PositiveInteger4digitsType
2253 V21 V21.01 ForwardingNotification.xsd Tyyppi ForwardingNotificationType 17.2.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn ForwardingNotificationType uusi vapaaehtoinen elementti ClientApplicationId, tyypiltään bdt:ClientApplicationIdType
2252 V21 V21.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V21.00” ja ”V21.01”
2251 V21 V21.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageVersionType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V21”
2250 V20 V20.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi CallForOfferWorkingSiteWoodTradeInfoType 14.1.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn CallForOfferWorkingSiteWoodTradeInfoType uusi vapaaehtoinen elementti fudr:ForestUseDeclarationReference
2249 V20 V20.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty FeatureCodeExtensionsType:en koodilla 39001; "Vieraslajiesiintymä"
2248 V20 V20.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationStatusType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty OperationStatusType koodistoon arvot 6:Keskeytetty (tilapäinen keskeytys), 7:Laskutettavissa ja 8:Laskutettu
2247 V20 V20.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentClassCodeType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty AssortmentClassCodeType koodistoon arvo 5:Jatkuvan kasvatuksen hakkuu
2246 V20 V20.01 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Tyyppi ContractWorkingSiteDetailsType 14.1.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn ContractWorkingSiteDetailsType vapaaehtoiset attribuutit parentId, parentVersionNo ja id
2245 V20 V20.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi SellerType 14.1.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn SellerType uusi vapaaehtoinen elementti co:BankAccount
2244 V20 V20.01 Operation.xsd Tyyppi OperativeDataType 14.1.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelyyn OperativeDataType uusi vapaaehtoinen elementti OperationTreeSpeciesSummary, Hakattavan puuston puulajikohtainen yhteenveto.
2243 V20 V20.01 Operation.xsd Elementti OperationTreeSpeciesSummary 14.1.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti OperationTreeSpeciesSummary tyyppimäärittelyltään ts:TreeSpeciesDataType
2242 V20 V20.01 TreeStand.xsd Tyyppi TreeSpeciesDataType 14.1.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely TreeSpeciesDataType, puulajin tiedot
2241 V20 V20.01 TreeStand.xsd Tyyppi TreeSpeciesSummaryType 14.1.2021 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely TreeSpeciesSummaryType, puulajikohtainen yhteenveto
2240 V20 V20.01 TreeStand.xsd Elementti TotalVolume 14.1.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TotalVolume tyyppimäärittelyltään co:VolumeType
2239 V20 V20.01 TreeStand.xsd Elementti TotalPulpwoodVolume 14.1.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TotalPulpwoodVolume tyyppimäärittelyltään co:PulpwoodVolumeType
2238 V20 V20.01 TreeStand.xsd Elementti TotalSawlogVolume 14.1.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TotalSawlogVolume tyyppimäärittelyltään co:SawlogVolumeType
2237 V20 V20.01 TreeStand.xsd Elementti SawlogPercent 14.1.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SawlogPercent tyyppimäärittelyltään co:SawlogPercentType
2236 V20 V20.01 TreeStand.xsd Elementti AverageStemVolume 14.1.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti AverageStemVolume tyyppimäärittelyltään co:Decimal3FractionDigitsType
2235 V20 V20.01 TreeStand.xsd Elementti TreeSpeciesData 14.1.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti TreeSpeciesData tyyppimäärittelyltään TreeSpeciesDataType
2234 V20 V20.01 TreeStand.xsd Elementti TreeSpeciesSummary 14.1.2021 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TreeSpeciesSummary tyyppimäärittelyltään TreeSpeciesSummaryType
2233 V20 V20.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CuttingTypeType 14.1.2021 Dokumentaation päivitys Päivitetty koodin 91 lakipykälä viittaus
2232 V20 V20.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StandType 14.1.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti RegisterUnitId, kiinteistötunnus
2231 V20 V20.01 WorkingSiteOperational.xsd Tyyppi StandType 14.1.2021 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti ParcelLabel, palstan tunniste
2230 V20 V20.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty WorkCodeType koodistoon arvot 451:Konekylvö, 651:Taimikonharvennus, 652:Konekitkentä, 653:Konekitkentä ja boorilannoitus, 751:Lannoitteiden kuljetus ja hoito, 851:Ojitussuunnittelu
2229 V20 V20.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SilvicultureTypeType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty SilvicultureTypeType koodistoon arvot 910:Lannoitus ja 913:Tuhkalannoitus
2228 V20 V20.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V20.00” ja ”V20.01”
2227 V20 V20.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageVersionType 14.1.2021 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V20”
2226 V19 V19.01 WorkingSiteWorkLoad.xsd Elementti WorkPointCount 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementit WorkPointCount, tyypiltään bdt:PositiveInteger5digitsType
2225 V19 V19.01 Resource.xsd Elementti ExternalSystemName 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementit ExternalSystemName, tyypiltään bdt:String50Type
2224 V19 V19.01 Resource.xsd Elementti ExternalSystemInUse 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementit ExternalSystemInUse, tyypiltään bdt:YesNoType
2223 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti CorrectHeightStumps 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti CorrectHeightStumpstyyppimäärittelyltään bdt:PositiveInteger3digitsType
2222 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti TooHeightStumps 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TargetAmountUnit tyyppimäärittelyltään TooHeightStumps bdt:PositiveInteger3digitsType
2221 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti VehiclePathTooDeep 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TargetAmount tyyppimäärittelyltään VehiclePathTooDeep bdt:PositiveInteger2digitsType
2220 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandStemDamagesPercentage 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TargetBasalArea tyyppimäärittelyltään StandStemDamagesPercentage bdt:PercentWithFraction1Type
2219 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandRootDamagesPercentage 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TargetStemCount tyyppimäärittelyltään StandRootDamagesPercentage bdt:PercentWithFraction1Type
2218 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandCorrectHeightStumpsPercentage 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MaterialUnit tyyppimäärittelyltään StandCorrectHeightStumpsPercentage bdt:PercentWithFraction1Type
2217 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandTooHeightStumpsPercentage 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MaterialVolume tyyppimäärittelyltään StandTooHeightStumpsPercentage bdt:PercentWithFraction1Type
2216 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandVehiclePathTooDeepPercentage 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti GrowingTreeSpecies tyyppimäärittelyltään StandVehiclePathTooDeepPercentage bdt:PercentWithFraction1Type
2215 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandAvgVehiclePathDistance 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti QuestionAnswer tyyppimäärittelyltään QuestionAnswerTypeStandAvgVehiclePathDistance bdt:PositiveDecimalMax4IntegralPartMax2FractionalPartType
2214 V19 V19.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandVehiclePathWidth 3.9.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti QuestionId tyyppimäärittelyltään QuestionIdTypeStandVehiclePathWidth bdt:PositiveDecimalMax4IntegralPartMax2FractionalPartType
2213 V19 V19.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti MaterialDeliveryType 2.7.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MaterialDeliveryType ja sille tyyppimäärittely MaterialDeliveryTypeType
2212 V19 V19.01 WorkingSiteHarvestedProduction.xsd Tiedosto 2.7.2020 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2211 V19 V19.01 WorkingSiteForwardedProduction.xsd Tiedosto 2.7.2020 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2210 V19 V19.01 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Tyyppi AuditsListType 2.7.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AuditsListType, kysymyksen tunniste
2209 V19 V19.01 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Tyyppi AuditQuestionType 2.7.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AuditQuestionType, kysymykset
2208 V19 V19.01 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti Audits 2.7.2020 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu elementit Audit ja AuditsList vaihtoehtoisiksi ja vähintään toinen pakolliseksi tyyppimäärittelyssä WorkingSiteFinalAuditDrainingType
2207 V19 V19.01 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti QuestionAnswer 2.7.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti QuestionAnswer tyyppimäärittelyltään bdt:FinalAuditAnswerType
2206 V19 V19.01 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti QuestionId 2.7.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti QuestionId tyyppimäärittelyltään bdt:FinalAuditQuestionType
2205 V19 V19.01 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti AuditQuestion 2.7.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti AuditQuestion tyyppimäärittelyltään AuditQuestionType
2204 V19 V19.01 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti AuditsList 2.7.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti AuditsList tyyppimäärittelyltään AuditsListType
2203 V19 V19.01 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti Audits 2.7.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti Audits tyyppimäärittelyltään AuditsType
2202 V19 V19.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 2.7.2020 Koodiston muutos Lisätty WorkCodeType koodistoon koodit 421-425, istutuslajeja
2201 V19 V19.01 ForestEnumeratives.xsd Tiedosto 2.7.2020 Käännöksien lisäys koodistoon Päivitetty koodien käännöksiä
2200 V19 V19.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 2.7.2020 Koodiston muutos Lisätty FeatureCodeExtensionsType:en koodilla 10123; "Suojatiheikkö"
2199 V19 V19.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tiedosto 2.7.2020 Käännöksien lisäys koodistoon Päivitetty koodien käännöksiä
2198 V19 V19.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 2.7.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V19.00” ja ”V19.01”
2197 V19 V19.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageVersionType 2.7.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V19”
2196 V18 V18.06 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Tyyppi ContractWorkingSitesType 14.4.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu tyyppimäärittelyn ContractWorkingSitesType elementin ContractWorkingSiteDetails sallittu määrä yhdestä rajoittamattomaksi (Jälkipäivitys olemassa olevaan skeemapakettiin)
2195 V18 V18.06 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Elementti WorkingSiteText 7.4.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti WorkingSiteText sisällöltään co:String1500Type
2194 V18 V18.06 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Tyyppi ContractWorkingSiteDetailsType 7.4.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ContractWorkingSiteDetailsType, sisällöltään WorkingSiteText ja as:AssortmentClasses
2193 V18 V18.06 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Tyyppi ContractWorkingSiteType 7.4.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ContractWorkingSitesType, sisällöltään ContractWorkingSiteDetails
2192 V18 V18.06 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Elementti ContractWorkingSiteDetails 7.4.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti ContractWorkingSiteDetails sisällöltään ContractWorkingSiteDetailsType
2191 V18 V18.06 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Elementti ContractWorkingSites 7.4.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti ContractWorkingSites sisällöltään ContractWorkingSitesType
2190 V18 V18.06 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Tyyppi ContractType 7.4.2020 Tyyppimäärittelyn muokkaus Otettu käyttöön elementit ContractWorkingSites ja ContractWorkingSiteDetails
2189 V18 V18.06 Operation.xsd Elementti ProposalExactDate 7.4.2020 Elementin poisto Poistettu elementti ProposalExactDate ja korvattu käyttökohteissaan ProposalDate
2188 V18 V18.06 Operation.xsd Tyyppi ProposalDateType 7.4.2020 Tyyppimäärittelyn muokkaus Vaihdettu tyyppimäärittely ProposalDateTypen sisällöksi co:DateType sekä sitä tarkentava attribuutti type
2187 V18 V18.06 Operation.xsd Elementti MaterialAmountUnit 7.4.2020 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti MaterialUnit:sta MaterialAmountUnit:iksi
2186 V18 V18.06 Operation.xsd Elementti MaterialAmount 7.4.2020 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti MaterialVolume:sta MaterialAmount:iksi
2185 V18 V18.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 7.4.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V18.06”
2184 V18 V18.05 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tiedosto 6.3.2020 Käännöksien lisäys koodistoon Päivitetty koodien käännöksiä
2183 V18 V18.05 WorkingSiteQualityControlSoilConditioning.xsd Elementti Measurable 6.3.2020 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu tyyppimäärittelyn SamplePlotType elementti Measurable pakolliseksi
2182 V18 V18.05 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti Measurable 6.3.2020 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu tyyppimäärittelyn SamplePlotType elementti Measurable pakolliseksi
2181 V18 V18.05 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti Audits 6.3.2020 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu elementit Audit ja AuditsList vaihtoehtoisiksi ja vähintään toinen pakolliseksi tyyppimäärittelyissä WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningBaseType, WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningType ja SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditSoilConditioningType
2180 V18 V18.05 TreeStand.xsd Tyyppi TreeStandDataDateType 6.3.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn TreeStandDataDateType uusi vapaaehtoinen attribuutti infoProviderOrganizationName
2179 V18 V18.05 TreeStand.xsd Tyyppi TreeStandDataDateType 6.3.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn TreeStandDataDateType uusi vapaaehtoinen attribuutti infoProviderRole
2178 V18 V18.05 SpecialFeature.xsd Elementti RestrictionDescription 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti RestrictionDescription, tyyppimäärittelyltään co:String1500Type
2177 V18 V18.05 SpecialFeature.xsd Tyyppi BasicFeature1Type 6.3.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn BasicFeature1Type uusi vapaaehtoinen attribuutti infoProviderOrganizationName
2176 V18 V18.05 SpecialFeature.xsd Tyyppi BasicFeature1Type 6.3.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn BasicFeature1Type uusi vapaaehtoinen attribuutti infoProviderRole
2175 V18 V18.05 Operation.xsd Tyyppi ExtendedWideUnitType 6.3.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty tyyppimäärittely ExtendedWideUnitType joka koostuu osakoodistoista co:WideUnitType ja co:UnitPerHectareType
2174 V18 V18.05 Operation.xsd Elementti TargetAmountUnit 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TargetAmountUnit tyyppimäärittelyltään ExtendedWideUnitType
2173 V18 V18.05 Operation.xsd Elementti TargetAmount 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TargetAmount tyyppimäärittelyltään AmountType
2172 V18 V18.05 Operation.xsd Elementti TargetBasalArea 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TargetBasalArea tyyppimäärittelyltään co:BasalAreaType
2171 V18 V18.05 Operation.xsd Elementti TargetStemCount 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TargetStemCount tyyppimäärittelyltään co:StemCountType
2170 V18 V18.05 Operation.xsd Elementti MaterialUnit 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MaterialUnit tyyppimäärittelyltään co:MaterialUnitType
2169 V18 V18.05 Operation.xsd Elementti MaterialVolume 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MaterialVolume tyyppimäärittelyltään co:Decimal2FractionDigitsType
2168 V18 V18.05 Operation.xsd Elementti GrowingTreeSpecies 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti GrowingTreeSpecies tyyppimäärittelyltään co:TreeSpeciesType
2167 V18 V18.05 Operation.xsd Elementti Status 6.3.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Status, tyypiltään co:OperationStatusType tietosisällöltään toimenpiteen tilanne.
2166 V18 V18.05 Operation.xsd Tyyppi OperationDefType 6.3.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn OperationDefType uusi vapaaehtoinen attribuutti infoProviderOrganizationName
2165 V18 V18.05 Operation.xsd Tyyppi OperationDefType 6.3.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn OperationDefType uusi vapaaehtoinen attribuutti infoProviderRole
2164 V18 V18.05 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OtherRestrictionsType 6.3.2020 Koodiston muutos Lisätty OtherRestrictionsType koodistoon koodilla 7; "Kausirajoite"
2163 V18 V18.05 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 6.3.2020 Koodiston muutos Lisätty FeatureCodeExtensionsType:en koodilla 39000; "Lajiesiintymä"
2162 V18 V18.05 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 6.3.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V18.05”
2161 V18 V18.04 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningType 24.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Otettu vapaaehtoiset elementit WorkingSiteName, StandId ja AuditsList käyttöön WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningType tyyppimäärittelyssä
2160 V18 V18.04 Image.xsd Tyyppi ImageType 24.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Otettu vapaaehtoinen elementti SamplePlotNumber käyttöön ImageType tyyppimäärittelyssä
2159 V18 V18.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 24.2.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V18.04”
2158 V18 V18.03 WorkingSiteQualityControlSoilConditioning.xsd Tyyppi SamplePlotType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelylle SamplePlotType uudet vapaaehtoiset elementit Target (tyypiltään bdt:PositiveIntegerType), WorkCode (tyypiltään bdt:WorkCodeType) sekä CultivationScope, BulgeHeight, MineralSoilLayer ja SoilConditioningDepth, jotka ovat tyypiltään bdt:FinalAuditAnswerType
2157 V18 V18.03 WorkingSiteQualityControlSoilConditioning.xsd Elementti Measurable 17.2.2020 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu tyyppimäärittelyn SamplePlotType elementti Measurable vapaaehtoiseksi
2156 V18 V18.03 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tyyppi SamplePlotType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelylle SamplePlotType uudet vapaaehtoiset elementit Target, PlantLocationErrorCount, PlantingDepthErrorCount, PlantSealingErrorCount, ClodMoistureErrorCount, PlantPositionErrorCount, DumplingLevelingErrorCount ja DamagedPlantsErrorCount, jotak kaikki ovat tyypiltään bdt:PositiveIntegerType
2155 V18 V18.03 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti Measurable 17.2.2020 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu tyyppimäärittelyn SamplePlotType elementti Measurable vapaaehtoiseksi
2154 V18 V18.03 WorkingSiteQualityControlPlantManagement.xsd Tyyppi SamplePlotType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyyppimäärittelylle SamplePlotType uudet vapaaehtoiset elementit ReductionStumpHeight, RemainingTrees, Damages ja HarvestedTrees, joiden kaikkien tyyppimäärittely on bdt:FinalAuditAnswerType
2153 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningBaseType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyypille WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningBaseType uusi vapaaehtoinen elementti AuditsList
2152 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningBaseType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyypille WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningBaseType uudet vapaaehtoiset elementit WorkingSiteName ja StandId
2151 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti QuestionAnswer 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti StandId ja sille tyyppimäärittely bdt:FinalAuditAnswerType
2150 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti QuestionId 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti StandId ja sille tyyppimäärittely bdt:FinalAuditQuestionType
2149 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti AuditQuestion 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti AuditQuestion ja sille tyyppimäärittely AuditQuestionType
2148 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti AuditsList 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti AuditsList ja sille tyyppimäärittely AuditsListType
2147 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti StandId 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti StandId ja sille tyyppimäärittely bdt:String20Type
2146 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti WorkingSiteName 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti WorkingSiteName ja sille tyyppimäärittely bdt:String100Type
2145 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditPlantManagementType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditPlantManagementType tyyppimäärittelyn vapaaehtoinen elementti Audits vaihtoehtoiseksi elementille AuditsList
2144 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditPlantManagementType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu WorkingSiteFinalAuditPlantManagementType tyyppimäärittelyn vapaaehtoinen elementti Audits vaihtoehtoiseksi elementille AuditsList
2143 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditPlantManagementType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty tyypille WorkingSiteFinalAuditPlantManagementType uudet vapaaehtoiset elementit WorkingSiteName ja StandId
2142 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditPlantManagementBaseType 17.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu WorkingSiteFinalAuditPlantManagementBaseType tyyppimäärittelyn vapaaehtoinen elementti Audits vaihtoehtoiseksi elementille AuditsList
2141 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Elementti QuestionAnswer 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti StandId ja sille tyyppimäärittely bdt:FinalAuditAnswerType
2140 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Elementti QuestionId 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti StandId ja sille tyyppimäärittely bdt:FinalAuditQuestionType
2139 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Elementti AuditQuestion 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti AuditQuestion ja sille tyyppimäärittely AuditQuestionType
2138 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Elementti AuditsList 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti AuditsList ja sille tyyppimäärittely AuditsListType
2137 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Elementti StandId 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti StandId ja sille tyyppimäärittely bdt:String20Type
2136 V18 V18.03 WorkingSiteFinalAuditPlantManagement.xsd Elementti WorkingSiteName 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti WorkingSiteName ja sille tyyppimäärittely bdt:String100Type
2135 V18 V18.03 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi DitchTypeType 17.2.2020 Dokumentaatioiden päivitys Lisätty käännöksiä tyyppimäärittelyille HopperTypeType ja DitchTypeType
2134 V18 V18.03 StanfordFile.xsd Tyyppi FileTypeType 17.2.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon FileTypeType uusi koodi MOM, Monitoring data (stanford 2010)
2133 V18 V18.03 Image.xsd Elementti SamplePlotNumber 17.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SamplePlotNumber
2132 V18 V18.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 14.2.2020 Koodiston muutos Lisätty FeatureCodeExtensionsType:en uuden viheralueiden kunnossapitoluokituksen (RAMS-luokitus) mukaiset selitteen koodeille 14001-14019
2131 V18 V18.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tiedosto 14.2.2020 Käännöksien lisäys koodistoon Päivitetty koodien käännöksiä
2130 V18 V18.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ImageSubCategoryType 14.2.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 7:Päättymisilmoitus
2129 V18 V18.03 ForestEnumeratives.xsd Tiedosto 14.2.2020 Käännöksien lisäys koodistoon Päivitetty käännöksiä mm. koodistoihin: SoilTypeType, HarvestingStemTypeType, WorkCodeType koodistot,MeasurerTypeType, ScaleAssortmentType
2128 V18 V18.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi UnitPerHectareType 10.2.2020 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto UnitPerHectareType ja sille koodit 20:g/ha, 21:h/ha, 22:kpla/ha, 23:l/ha, 24:m/ha
2127 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Tyyppi ConsumptionUnitType 10.2.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty ConsumptionUnitType, tuotteen menekki, sisällöltään co:UnitPerHectareType
2126 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Tyyppi ConsumptionType 10.2.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty ConsumptionType, tuotteen menekki, sisällöltään co:Decimal2FractionDigitsType
2125 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti ConsumptionUnit 10.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty ProductTypeen uusi vapaaehtoinen elementti ConsumptionUnit, tyyppimäärittelyltään ConsumptionUnitType
2124 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti Consumption 10.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty ProductTypeen uusi vapaaehtoinen elementti Consumption, tyyppimäärittelyltään ConsumptionType
2123 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti OperationType 10.2.2020 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu OperationType pakolliseksi elementiksi OperationInfoGroupissa
2122 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Ryhmä ProductKeyGroup 10.2.2020 Uuden elementin lisäys Uusi pakollinen ryhmä ProductKeyGroup joka sisältää elementin Code ja ryhmän OperationInfoGroup
2121 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti Currency 10.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin Currency tyyppimäärittelyksi vaihdettu co:CurrencyType
2120 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti TotalPrice 10.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin TotalPrice tyyppimäärittelyksi vaihdettu wtc:TotalPriceType
2119 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti Description 10.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin Description tyyppimäärittelyksi vaihdettu co:String1500Type
2118 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti ProductName 10.2.2020 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin PorductName tyyppimäärittelyksi vaihdettu co:String500Type
2117 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti OperationMode 10.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti OperationMode ja sille tyyppimäärittely OperationModeType
2116 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti OperationType 10.2.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty elementti OperationType ja sille tyyppimäärittely OperationTypeType
2115 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Tyyppi ProductType 10.2.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty ProductType:lle attribuutti productId, tuotteen toiseen tuotteeseen yhdistävä tunnus
2114 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti PlannedResource 10.2.2020 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti PlannedRecource muotoon PlannedResource
2113 V18 V18.03 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi PlannedResourceType 10.2.2020 Tyypin nimeämismuutos Uudelleen nimetty PlannedRecourceType muotoon PlannedResourceType
2112 V18 V18.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 10.2.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V18.03”
2111 V18 V18.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SilvicultureTypeType 29.1.2020 Koodiston muutos Lisätty toimenpiteen metsänhoito työlaji koodistoon koodi 810 "Sekaviljely"
2110 V18 V18.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CuttingTypeType 29.1.2020 Koodiston muutos Lisätty toimenpiteen hakkutapa koodistoon koodi 30 "Yksittäisten puiden hakkuu"
2109 V18 V18.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DatePrecipionType 29.1.2020 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto DatePrecipionType, päivämäärän tyyppi ja sille koodit 1:Vuosi, 2:Kuukausi, 3:Päivä
2108 V18 V18.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SilvicultureModeType 29.1.2020 Koodiston nimen muutos Poistettu koodisto SilvicultureModeType ja luotu uusi sisällöltään vastaava kooodisto nimellä OperationModeType
2107 V18 V18.02 Operation.xsd Elementti ProposalDate 29.1.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaahetoinen elementti ProposalDate ja sille tyyppimäärittely ProposalDateType
2106 V18 V18.02 Operation.xsd Elementti ProposalExactDate 29.1.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaahetoinen elementti ProposalExactDate ja sille tyyppimäärittely ProposalExactDateType
2105 V18 V18.02 Operation.xsd Ryhmä ProposalExactDateGroup 29.1.2020 Uuden ryhmän lisäys Lisätty ProposalDataType tyyppimäärittelylle uusi vaihtoehtoinen ryhmä ProposalExactDateGroup
2104 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Elementti Documents 29.1.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty StandType:lle uusi vapaaehtoinen elementti wtco:Documents
2103 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi StandSilvicultureInfo 29.1.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty StandSilvicultureInfoType joka sisältää samoja elementtejä kuin StandWoodTradeInfoType
2102 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Elementti StandSilvicultureInfo 29.1.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti StandSilvicultureInfo ja sille tyyppimäärittely StandSilvicultureInfoType
2101 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti Code 29.1.2020 Muutos elementin pakollisuudessa Poistettu elementin Code pakollisuus ja asetettu se vaihtoehdoksi ryhmälle OperationInfoGroup
2100 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Product.xsd Ryhmä OperationInfoGroup 29.1.2020 Uuden ryhmän lisäys Lisätty ProductType tyyppimäärittelylle uusi vaihtoehtoinen ryhmä OperationInfoGroup, joka sisältää elementit op:OperationType ja wsco:OperationMode
2099 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Product.xsd Elementti PlannedRecource 29.1.2020 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti PlannedRecource ja sille tyyppimäärittely wtc:PlannedRecourceType
2098 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Product.xsd Tyyppi ProductType 29.1.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty ProductType:lle attribuutti OperationId, kuvion yksilöivä tunnus
2097 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Product.xsd Tyyppi ProductType 29.1.2020 Uuden attribuutin lisäys Lisätty ProductType:lle attribuutti OperationId, toimenpiteen yksilöivä tunnus
2096 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Product.xsd Tiedosto 29.1.2020 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2095 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_CallForOffer.xsd Tyyppi SilvicultureModeType 29.1.2020 Tyyppimäärittelyn nimiavaruuden muutos Muutettu tyyppimäärittelyn SilvicultureModeType nimi muutettu muotoon OperationModeType ja käytettäväksi koodistoksi vastaavasti OperationModeType
2094 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_CallForOffer.xsd Tyyppi CallForOfferSilvicultureInfoType 29.1.2020 Elementtejä piilotettu pois käytöstä CallForOfferSilvicultureInfoType:ltä poistettu käytöstä vapaaehtoiset elementit SilvicultureMode ja UsedPricingMethodType sijoittamalla se kommenttitageihin
2093 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi PlannedRecourceType 29.1.2020 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PlannedRecourceType sisällöltään ci:ContactInformationType
2092 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_OfferWorkingSite.xsd Elementti SilvicultureValidity 29.1.2020 Muutos elementin pakollisuudessa OfferWorkingSiteSilvicultureInfoType:n lapsielementti SilvicultureValidity asetettu vaihtoehtoiseksi elementiksi DueDatelle.
2091 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_OfferWorkingSite.xsd Elementti DueDate 29.1.2020 Muutos elementin pakollisuudessa OfferWorkingSiteSilvicultureInfoType:n lapsielementti muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
2090 V18 V18.02 WorkingSiteTrade_CallForOfferWorkingSite.xsd Elementti SilviculturalOperations 29.1.2020 Muutos elementin pakollisuudessa CallForOfferWorkingSiteSilvicultureInfoType:n lapsielementti SilviculturalOperations muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
2089 V18 V18.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 29.1.2020 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V18.02”
2088 V18 V18.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi SilvicultureTypeType 16.12.2019 Käännöksien lisäys koodistoon Päivitetty koodiston käännöksiä
2087 V18 V18.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi DegreeDaysAreaType 16.12.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto DegreeDaysAreaType ja sille koodit 1-3, lämpösumma-alueet
2086 V18 V18.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti SubsidyZone 16.12.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin SubsidyZone tyyppimäärittelyksi vaihdettu ForestActAreaType
2085 V18 V18.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi SubsidyZoneType 16.12.2019 Koodiston poisto Poistettu koodisto SubsidyZoneType sisältöineen
2084 V18 V18.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi ForestActAreaType 16.12.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ForestActAreaType ja sille koodit 8-10, määritelmät vastaavat koodistoa SubsidyZoneType
2083 V18 V18.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 16.12.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 15160, 15170 ja 15180, koskien FSC sertifioinnin tarkennuksia
2082 V18 V18.01 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 16.12.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 50000, 50101-50107, 50201-50216 ja 51000, koskien luonnontuotteiden keräämismahdollisuutta ja luomua
2081 V18 V18.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 16.12.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot ”V18.00” ja ”V18.01”
2080 V18 V18.00 Tiedosto 16.12.2019 Koodistot-excelin Koodistot -välilehdelle tuotu kasvi- ja eläinlajien koodiarvojen yhteyteen laji.fi:n MX-koodi (URI).
2079 V18 V18.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 16.12.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V18.00”
2078 V17 V17.04 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tiedosto 17.10.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2077 V17 V17.04 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Tyyppi DiameterCalibrationAdjustmentButtLog 17.10.2019 Tyyppimäärittelyn muutos DiameterCalibrationAdjustmentButtLog tyyppimäärittelyksi vaihdettu Integer3digitsType
2076 V17 V17.04 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Tyyppi DiameterCalibrationAdjustment 17.10.2019 Tyyppimäärittelyn muutos DiameterCalibrationAdjustment tyyppimäärittelyksi vaihdettu Integer3digitsType
2075 V17 V17.04 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Tyyppi LengthCalibrationAdjustment 17.10.2019 Tyyppimäärittelyn muutos LengthCalibrationAdjustment tyyppimäärittelyksi vaihdettu Integer3digitsType
2074 V17 V17.04 WoodForceCommonTypes.xsd Elementti AmountOfSpareTrees 17.10.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin AmountOfSpareTrees sisällön maksimi kasvatettu nelinumeroiseksi positiiviseksi kokonaisluvuksi
2073 V17 V17.04 Common.xsd Tyyppi Integer3digitsType 17.10.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyypimäärittely Integer3digitsType, kolminumeroinen kokonaisluku
2072 V17 V17.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 17.10.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V17.04”
2071 V17 V17.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 9.10.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 40302: "Ojan täyttö hakattavat", 40303: "Ojan täyttö, raivattava" ja 40304: "Ojan täyttö, raivattava ja hakattava" sekä päivitetty koodin 40301 määritelmäksi "Ojan täyttö".
2070 V17 V17.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SpareTreeCategoryType 9.10.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto SpareTreeCategoryType ja sille koodit: 1:Kuollut puu, 2:tekopökkelö, 3:Havupuu 10-20cm, 4:Havupuu >20cm, 5: Koivu tai haapa 10-20cm, 6:Koivu tai haapa >20cm, 7: Jalopuu >10cm 8:Muu lehtipuu >10cm
2069 V17 V17.03 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti AmountOfScatteredDecayingFallenTreesAndNobleDeciduousTrees 9.10.2019 Elementin poisto Poistettu elementti AmountOfScatteredDecayingFallenTreesAndNobleDeciduousTrees
2068 V17 V17.03 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti AmountOfLivingTreesInSpareGroupOfTrees 9.10.2019 Elementin poisto Poistettu elementti AmountOfLivingTreesInSpareGroupOfTrees
2067 V17 V17.03 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti AmountOfRottenSnagsInSpareGroupOfTrees 9.10.2019 Elementin poisto Poistettu elementti AmountOfRottenSnagsInSpareGroupOfTrees
2066 V17 V17.03 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti AmountOfRottenTreesInSpareGroupOfTrees 9.10.2019 Elementin poisto Poistettu elementit AmountOfRottenTreesInSpareGroupOfTrees
2065 V17 V17.03 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi SpareTreesType 9.10.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SpareTreesType säästöpuiden tyypin määrittelyyn
2064 V17 V17.03 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi SpareTreesByCategoryType 9.10.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SpareTreesByCategoryType säästöpuiden listaukseen
2063 V17 V17.03 MapSymbol.xsd Elementti SpareGroupOfTrees 9.10.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SpareGroupOfTrees ja sille tyyppimäärittelyksi wct:SpareTreesByCategoryType. Elementti korvaa poistetut elementit AmountOfRottenTreesInSpareGroupOfTrees, AmountOfRottenSnagsInSpareGroupOfTrees ja AmountOfLivingTreesInSpareGroupOfTrees, muuttaen säästöpuut listaksi.
2062 V17 V17.03 MapSymbol.xsd Elementti AmountOfLivingTreesInSpareGroupOfTrees 9.10.2019 Elementin poisto Poistettu elementti AmountOfLivingTreesInSpareGroupOfTrees
2061 V17 V17.03 MapSymbol.xsd Elementti AmountOfRottenSnagsInSpareGroupOfTrees 9.10.2019 Elementin poisto Poistettu elementti AmountOfRottenSnagsInSpareGroupOfTrees
2060 V17 V17.03 MapSymbol.xsd Elementti AmountOfRottenTreesInSpareGroupOfTrees 9.10.2019 Elementin poisto Poistettu elementit AmountOfRottenTreesInSpareGroupOfTrees
2059 V17 V17.03 Common Tyyppi WideCertificationSystemType 9.10.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi simpletype WideCertificationSystemType sertifkaatti yhdistelmäkoodisto, joka koostuu osakoodistoista CertificationSystemType, PEFCCertificationSystemSubTypeType ja FSCCertificationSystemSubTypeType
2058 V17 V17.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WoodLotInformationTypeType 9.10.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot measurCertifAssortRowType: Mittaustodistuksen puutavaralajirivin tyyppi ja PEFCCertificationPercent: PEFC-sertifiointiprosentti
2057 V17 V17.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MeasurementCertificateAssortmentRowType 9.10.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto FSCCertificationSystemSubTypeType ja sille koodit 20:FSC Pure, 21:FSC Mix, 22:FSC Controlled Wood ja 23: FSC Controlled Own
2056 V17 V17.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi FSCCertificationSystemSubTypeType 9.10.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto FSCCertificationSystemSubTypeType ja sille koodit 1:Mittaustieto, 2:Bonus, 3:Korjaus
2055 V17 V17.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PEFCCertificationSystemSubTypeType 9.10.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto PEFCCertificationSystemSubTypeType ja sille koodit 10: PEFC Certified ja 12 PEFC Controlled Wood
2054 V17 V17.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 9.10.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V17.03”
2053 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_WoodPurchaseMeasurementCertificate.xsd Elementti MeasurementCertificateType 23.9.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti PaymentTransactions, tyypiltään wtco:PaymentTransactionType
2052 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_WoodPurchaseMeasurementCertificate.xsd Elementti MeasurementCertificateType 23.9.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti PaidValue, tyypiltään PaidValueType
2051 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_WoodPurchaseMeasurementCertificate.xsd Tyyppi PaidValueType 23.9.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PaidValueType, tietosisällöltään Maksettava kokonaisarvo
2050 V17 V17.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MessageTypeType 23.9.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 5: Sopimus
2049 V17 V17.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MoneyTransactionCategoryType 23.9.2019 Koodiston muutos Lisätty oodistoon arvot 7: ALV, 8: Ennakonpidätys ja 9: Metsäsäätiömaksu
2048 V17 V17.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WoodLotInformationTypeType 23.9.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "certificationSystem" (Sertifiointijärjestelmä)
2047 V17 V17.02 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tiedosto OriginalFeatureCodeType 23.9.2019 Koodiston päivitys Päivitetty ja täydennetty koodien dokumentaatioita väliltä 2000-10000
2046 V17 V17.02 StandBasicData.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2045 V17 V17.02 SpecialFeature.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2044 V17 V17.02 Common.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2043 V17 V17.02 Operation.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2042 V17 V17.02 TreeStand.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2041 V17 V17.02 Stand.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2040 V17 V17.02 RealEstateBase.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2039 V17 V17.02 RealEstate.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2038 V17 V17.02 ForestData.xsd Tiedosto 23.9.2019 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
2037 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Ryhmä PaymentTransactionAsUnitGroup 23.9.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Ryhmän PaymentTransactionAsUnitGroup lapsielementin määrittely UnitValue muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
2036 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti MoneyValue 23.9.2019 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti MoneyValue muotoon Value.
2035 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti TotalMoneyValue 23.9.2019 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti TotalMoneyValue muotoon TotalValue.
2034 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti UnitMoneyValue 23.9.2019 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti UnitMoneyValue muotoon UnitValue.
2033 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Ryhmä MoneyTransactionAsUnitGroup 23.9.2019 Ryhmän nimeämismuutos Uudelleen nimetty ryhmä MoneyTransactionAsUnitGroup muotoon PaymentTransactionAsUnitGroup.
2032 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti MoneyTransactionDescription 23.9.2019 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti MoneyTransactionDescription muotoon PaymentTransactionDescription.
2031 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti MoneyTransactionCategory 23.9.2019 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti MoneyTransactionCategory muotoon PaymentTransactionCategory.
2030 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti MoneyTransactionType 23.9.2019 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti MoneyTransactionType muotoon PaymentTransactionType.
2029 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti WorkingSiteMoneyTransaction 23.9.2019 Elementin nimeämismuutos Uudelleen nimetty elementti WorkingSiteMoneyTransaction muotoon WorkingSitePaymentTransaction.
2028 V17 V17.02 WorkingSiteTrade_OfferWorkingSite.xsd Elementti WorkingSiteMoneyTransactions 23.9.2019 Elementin nimeämismuutos Elementti WorkingSiteMoneyTransactions uudelleennimetty muotoon OfferWorkingSitePaymentTransactions.
2027 V17 V17.02 SpecialFeature.xsd Tyyppi UsingRestrictionType 23.9.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn UsingRestrictionType lapsielementin määrittely RestrictionEndDate muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
2026 V17 V17.02 SpecialFeature.xsd Tyyppi UsingRestrictionType 23.9.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn UsingRestrictionType lapsielementin määrittely RestrictionStartDate muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
2025 V17 V17.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 23.9.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V17.02”
2024 V17 V17.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OtherRestrictionsType 1.7.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto OtherRestrictionsType ja sille koodit: 1:Täydellinen toimenpidekielto, 2:Määräaikainen suojelu, 3:Maaperään kohdistuva rajoitus, 4:Luvanvarainen käsittely, 5:Viranomaisohjein käsiteltävä, 6:Erityiskäsiteltävä kohde
2023 V17 V17.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi RestrictionTypeType 1.7.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto RestrictionTypeType ja sille koodit: 1:Hakkuun rajoite, 2:Metsänhoidon rajoite, 3:Muu rajoite
2022 V17 V17.01 Common.xsd Elementti RestrictionCode 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti RestrictionCode, tyypiltään RestrictionCodeType
2021 V17 V17.01 Common.xsd Elementti RestrictionType 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti RestrictionType, tyypiltään RestrictionTypeType
2020 V17 V17.01 Common.xsd Tyyppi RestrictionCodeType 1.7.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi simpletype RestrictionCodeType rajoitekoodisto, joka koostuu osakoodistoista CuttingRestrictionType, SilvicultureRestrictionType ja OtherRestrictionsType
2019 V17 V17.01 SpecialFeatureBase.xsd Tyyppi BufferDistanceType 1.7.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi complextyepe BufferDistanceType, tietosisältönään rajoitteen bufferin leveys
2018 V17 V17.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti BufferDistance 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti BufferDistance, tyypiltään BufferDistanceType
2017 V17 V17.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti RestrictionEndDate 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti RestrictionEndDate, tyypiltään EndDateType
2016 V17 V17.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti RestrictionStartDate 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti RestrictionStartDate, tyypiltään StartDateType
2015 V17 V17.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti RestrictionCode 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti RestrictionCode, tyypiltään co:RestrictionCodeType
2014 V17 V17.01 SpecialFeatureBase.xsd Elementti RestrictionType 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti RestrictionType, tyypiltään co:RestrictionTypeType
2013 V17 V17.01 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRestriction 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti UsingRestriction, tyypiltään UsingRestrictionType
2012 V17 V17.01 SpecialFeature.xsd Tyyppi UsingRestrictionType 1.7.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi complexType-määrittely UsingRestrictionType, tietosisältönään erityispiirteen aiheuttamien käytönrajoitusten tarkennus
2011 V17 V17.01 SpecialFeature.xsd Elementti BasicFeature1Type 1.7.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty complextypeen BasicFeature1Type uusi vapaaehtoinen elementti UsingRestrictions, tyypiltään UsingRestrictionsType
2010 V17 V17.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 1.7.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V17.01”
2009 V17 V17.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MoneyTransactionCategoryType 1.7.2019 Koodiston muutos Poistettu koodistosta arvo "Puutavaran myynti yhteensä" ja numeroitu koodisto uudelleen (1-6)
2008 V17 V17.00 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 1.7.2019 Namespace- ja import-muutoksia Korjaus import kenttään
2007 V17 V17.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 1.7.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V17.00”
2006 V16 V16.02 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 24.5.2019 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty import nimiavaruudelle "ServiceBuyerResourceLocations"
2005 V16 V16.02 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti StorageId 24.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StorageId-elementin maksimipituus kasvatettu 50 merkkiin
2004 V16 V16.02 WorkingSiteOperational.xsd Elementti StorageId 24.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StorageId-elementin maksimipituus kasvatettu 50 merkkiin
2003 V16 V16.02 WorkingSiteHarvestedProduction.xsd Elementti StorageId 24.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StorageId-elementin maksimipituus kasvatettu 50 merkkiin
2002 V16 V16.02 WorkingSiteForwardedProduction.xsd Elementti StorageId 24.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StorageId-elementin maksimipituus kasvatettu 50 merkkiin
2001 V16 V16.02 ForwardingNotification.xsd Elementti StorageId 24.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StorageId-elementin maksimipituus kasvatettu 50 merkkiin
2000 V16 V16.02 ForwardingEstimate.xsd Elementti StorageId 24.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StorageId-elementin maksimipituus kasvatettu 50 merkkiin
1999 V16 V16.02 ExternalFile.xsd Elementti StorageId 24.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StorageId-elementin maksimipituus kasvatettu 50 merkkiin
1998 V16 V16.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkingSiteStatusType 24.5.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo 5:Lohkolla puutteellinen data; ja muokattu koodin 10 dokumetaatioksi "Lohko valmis suunniteltavaksi"
1997 V16 V16.02 Envelope.xsd Tiedosto 24.5.2019 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty namespace ja import uudelle skeematiedostolle ServiceBuyerResourceLocations.xsd
1996 V16 V16.02 Common.xsd Tyyppi TransactionQuantityUnitType 24.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos TransactionQuantityUnitType muokattu käyttämään uudelleen nimettyä ExtendedForestCentreUnitType:ä, eli WideUnitType:ä
1995 V16 V16.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WideUnitType 24.5.2019 Koodiston nimen muutos Viety aiemmin määritelty ExtendedForestCentreUnitType kantaan nimellä WideUnitType
1994 V16 V16.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureAdditionalCodeType 24.5.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 1000; En osaa sanoa
1993 V16 V16.02 WorkingSiteTrade_Envelope.xsd Tyyppi WorkingSiteTradeEnvelopeType 24.5.2019 Attribuutin poisto Poistettu tyyppimäärittelystä WorkingSiteTradeEnvelopeType attribuutit, jotka löytyvät myös Header elementiltä
1992 V16 V16.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 24.5.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V16.02”
1991 V16 V16.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationStateType 3.5.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto OperationStateType ja sille koodit: 0:Suunniteltu; 1:Toteutunut
1990 V16 V16.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HarvestAccessibilityType 3.5.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto HarvestAccessibilityType ja sille koodit: 1:Kelirikko; 2:Normaali kesä, kivennäismaa; 3:Kuiva kesä, kivennäismaa; 4:Normaali kesä, turvemaa; 5:Kuiva kesä, turvemaa; 6:Talvi
1989 V16 V16.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeGroupType2 3.5.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto WorkCodeGroupType2 ja sille koodit: 10:Viljelyhanke; 16:Hirvivahinkokorvaukset; 30:Nuoren metsän hoito; 50:Terveyslannoitus; 60:Suometsänhoito; 70:Metsätien tekeminen; 90:Luonnonhoito
1988 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Tyyppi EmailAddressType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muokattu EmailAddressType:en merkkijonon maksimipituudeksi 320 merkkiä
1987 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Tyyppi CountryTextType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muokattu CountryTextType:en merkkijonon maksimipituudeksi 200 merkkiä
1986 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Tyyppi PostOfficeType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muokattu PostOfficeType:en merkkijonon maksimipituudeksi 200 merkkiä
1985 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Tyyppi AddressType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muokattu AddressType:en merkkijonon maksimipituudeksi 200 merkkiä
1984 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Tyyppi OrganizationNameBaseType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muokattu OrganizationNameBaseType:en merkkijonon maksimipituudeksi 200 merkkiä
1983 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Tyyppi WholeNameType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muokattu WholeNameType:en merkkijonon maksimipituudeksi 200 merkkiä
1982 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Tyyppi LastNameType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muokattu LastNameType:en merkkijonon maksimipituudeksi 200 merkkiä
1981 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Tyyppi FirstNameType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muokattu FirstNameType:en merkkijonon maksimipituudeksi 200 merkkiä
1980 V16 V16.01 ContactInformation.xsd Elementti StateText 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin StateText tyyppimäärittely co:String100Type:stä co:String200Type:en
1979 V16 V16.01 Common.xsd Tyyppi TransactionQuantityUnitType 3.5.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely TransactionQuantityUnitType joka käyttää uutta laajennettua määrän yksikön koodistoa ExtendedForestCentreUnitType
1978 V16 V16.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MoneyTransactionCategoryType 3.5.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto MoneyTransactionCategoryType ja sille koodit: 1:Puutavaran myynti yhteensä; 2:Juurikäävän torjunta; 3:Tienkäyttöoikeus; 4:Puutavaran varastointi; 5:Muu kustannus; 6:Puukauppabonus; 7:Muu tulo
1977 V16 V16.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MoneyTransactionTypeType 3.5.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto MoneyTransactionTypeType ja sille koodit: 1:Kustannus; 2: Tulo
1976 V16 V16.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ExtendedForestCentreUnitType 3.5.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ExtendedForestCentreUnitType ja sille koodit 0: Ei määritelty; 1: ha; 2: kpl; 3: jm; 4: m3; 5: tn; 6: kg; 7: ltr; 8: g; 9: h; 10: km; 11: m; 12:%, 13:Kiintokuutiometri (m3), kuorellinen tilavuus; 14:Kiintokuutiometri (m3), kuoreton tilavuus; 15: Megawattitunti (MWh); 16:Irtokuutiometri (m3)
1975 V16 V16.01 Operation.xsd Elementti SpecificationType 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SpecificationText, tyypiltään co:String2000Type
1974 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi MoneyTransactionDescriptionType 3.5.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely MoneyTransactionDescriptionType
1973 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi WorkingSiteMoneyTransactionType 3.5.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSiteMoneyTransactionType
1972 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi WorkingSiteMoneyTransactionsType 3.5.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSiteMoneyTransactionsType
1971 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Ryhmä MoneyTransactionAsUnitGroup 3.5.2019 Uuden dataryhmän lisäys Lisätty uusi dataryhmä MoneyTransactionAsUnitGroup
1970 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti MoneyTransactionType 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti MoneyTransactionType
1969 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti MoneyTransactionCategory 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti MoneyTransactionCategory
1968 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti WorkingSiteMoneyTransaction 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti WorkingSiteMoneyTransaction
1967 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti WorkingSiteMoneyTransactions 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti WorkingSiteMoneyTransactions
1966 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi TotalPriceType 3.5.2019 Dokumentaation päivitys Päivitetty tyyppimäärittelyn TotalPriceType dokumentaatio
1965 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi UnitPriceType 3.5.2019 Dokumentaation päivitys Päivitetty tyyppimäärittelyn UnitPriceType dokumentaatio
1964 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi QuantityUnitType 3.5.2019 Dokumentaation päivitys Päivitetty tyyppimäärittelyn QuantityUnitType dokumentaatio
1963 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi QuantityType 3.5.2019 Dokumentaation päivitys Päivitetty tyyppimäärittelyn QuantityType dokumentaatio
1962 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi TotalPriceType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Tyyppimäärittely siirretty skeematiedostosta WorkingSiteTrade_Assorment.xsd tiedostoon WorkingSiteTrade_Common.xsd
1961 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi UnitPriceType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Tyyppimäärittely siirretty skeematiedostosta WorkingSiteTrade_Assorment.xsd tiedostoon WorkingSiteTrade_Common.xsd
1960 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi QuantityUnitType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Tyyppimäärittely siirretty skeematiedostosta WorkingSiteTrade_Assorment.xsd tiedostoon WorkingSiteTrade_Common.xsd
1959 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi QuantityType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Tyyppimäärittely siirretty skeematiedostosta WorkingSiteTrade_Assorment.xsd tiedostoon WorkingSiteTrade_Common.xsd
1958 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi CurrencyType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely CurrencyType ja määritykset ohjattu käyttämään määrittelyä co:CurrencyType
1957 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi WorkingSitePlannerType 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti CuttingPlannerLiability
1956 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti WorkingSitePlanner 3.5.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSitePlannerType
1955 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti WorkingSitePlanDate 3.5.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSitePlanDateType
1954 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi WorkingSitePlanType 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti WorkingSitePlanner
1953 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi WorkingSitePlanType 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti WorkingSitePlanDate
1952 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Common.xsd Elementti WorkingSitePlan 3.5.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSitePlanType
1951 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_CallForOfferWorkingSite.xsd Elementti WorkingSitePlan 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen WorkingSitePlan elementti, joka korvaa CuttingPlanner elementin
1950 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_CallForOfferWorkingSite.xsd Elementti CuttingPlanner 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely CuttingPlanner, joka sisältyy jatkossa WorkingSitePlan elementtiin.
1949 V16 V16.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Elementti SpecialFeature 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin SpecialFeature tyyppimäärittely vaihdettu sf:SpecialFeature2Type:stä, muotoon sf:BasicFeature2Type
1948 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRightCompensationAmount 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu UsingRightCompensationAmount:n tyyppimäärittely sallimaan myös negatiiviset luvut
1947 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRightCompensationDescription 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti
1946 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRight 3.5.2019 Elementin uudelleenkäyttöönotto Elementti otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista.
1945 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Elementti ObservationDate 3.5.2019 Elementin uudelleenkäyttöönotto Elementti otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista.
1944 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Tyyppi ValidityType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely ValidityType ja korvattu käyttökohteissa sf:ValidityType:llä
1943 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Tyyppi SpecialFeature2Type 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely SpecialFeature2Type ja korvattu käyttökohteissa BasicFeature2Type:llä
1942 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Tyyppi SpecialFeature1Type 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely SpecialFeature1Type ja korvattu käyttökohteissa BasicFeature1Type:llä
1941 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Tyyppi LocatedSpecialFeature1Type 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Vaihdettu LocatedSpecialFeature1Type:n base tyypiksi BasicFeature4Type
1940 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Tyyppi BasicFeature4Type 3.5.2019 Uuden elementin lisäys BasicFeature4Type:en lisätty uusi elementti TreeStandData
1939 V16 V16.01 SpecialFeature.xsd Tyyppi BasicFeature4Type 3.5.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely BasicFeature4Type, täydellinen kopio BasicFeature1Type:stä
1938 V16 V16.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi TreeClassType 3.5.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 101 "Aihkipuu" ja koodilla 102 "Säästöpuu"
1937 V16 V16.01 ForestCentrePayments.xsd Tyyppi PaymentsRealEstateType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Tyyppimäärittelyn PaymentsRealEstateType lapsielementin Subsidies sallittujen esiintymien määrä rajattu yhteen
1936 V16 V16.01 ForestCentrePayments.xsd Elementti DecidedAmount 3.5.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedAmount muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1935 V16 V16.01 ForestCentrePayments.xsd Elementti DecidedAmountUnit muutettu 3.5.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedAmountUnit muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1934 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti ActionDescription 3.5.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn CaseActionType lapsielementin määrittely ActionDescription muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1933 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti ApplicationAmount 3.5.2019 Elementtimäärittelyn muutos Elementtimäärittelyn ApplicationAmount muutos: co:Decimal7And2PositiveType > co:Decimal7And2Type
1932 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti ApplicationAmountUnit 3.5.2019 Elementtimäärittelyn muutos Elementtimäärittelyn ApplicationAmountUnit muutos: co:WorkCodeUnitType > co:ForestCentreUnitType
1931 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti ApplicationUnitPrice 3.5.2019 Elementtimäärittelyn muutos Elementtimäärittelyn ApplicationUnitPrice muutos: co:Decimal7And2PositiveType > co:MoneyType
1930 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti ApplicationTotalSubsidy 3.5.2019 Elementtimäärittelyn muutos Elementtimäärittelyn ApplicationTotalSubsidy muutos: co:Decimal7And2PositiveType > co:MoneyType
1929 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti SubsidyPercent 3.5.2019 Uuden elementtimäärittelyn lisäys Lisätty uusi elementtimäärittely SubsidyPercent
1928 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Tyyppi SubsidyType 3.5.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti SubsidyPercent tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementiksi
1927 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedAmount 3.5.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedAmount muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1926 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedAmountUnit 3.5.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedAmountUnit muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1925 V16 V16.01 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedUnitPrice 3.5.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedUnitPrice muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1924 V16 V16.01 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedAmountType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittely muutettu co:Decimal7And2PositiveType > co:Decimal7And2Type
1923 V16 V16.01 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedAmountUnitType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittely muutettu co:WorkCodeUnitType > co:ForestCentreUnitType
1922 V16 V16.01 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedUnitPriceType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittely muutettu co:Decimal7And2PositiveType > co:MoneyType
1921 V16 V16.01 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedTotalSubsidyType 3.5.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittely muutettu co:Decimal7And2PositiveType > co:MoneyType
V16 V16.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 3.5.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V16.01”
1920 V16 V16.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 3.5.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V16.00”
1919 V16 V16.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
VersionType
3.5.2019 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V16" (Skeemapaketti V16)
1918 V16 V16.00 Skeemapaketti V16 3.5.2019 Skeemapaketin V16.00 sisältö korvattu paketin 15.01 sisällöllä
1917 V14 V14.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 28.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo V14.07
1916 V14 V14.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestCentreUnitType 28.3.2019 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ForestCentreUnitType ja sille koodit 0: Ei määritelty; 1: ha; 2: kpl; 3: jm; 4: m3; 5: tn; 6: kg; 7: ltr; 8: g; 9: h; 10: km; 11: m
1915 V14 V14.07 ForestCentrePayments.xsd Tyyppi PaymentsRealEstateType 28.3.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Tyyppimäärittelyn PaymentsRealEstateType lapsielementin Subsidies sallittujen esiintymien määrä rajattu yhteen
1914 V14 V14.07 ForestCentrePayments.xsd Elementti DecidedAmount 28.3.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedAmount muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1913 V14 V14.07 ForestCentrePayments.xsd Elementti DecidedAmountUnit muutettu 28.3.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedAmountUnit muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1912 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti ActionDescription 28.3.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn CaseActionType lapsielementin määrittely ActionDescription muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1911 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti ApplicationAmount 28.3.2019 Elementtimäärittelyn muutos Elementtimäärittelyn ApplicationAmount muutos: co:Decimal7And2PositiveType > co:Decimal7And2Type
1910 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti ApplicationAmountUnit 28.3.2019 Elementtimäärittelyn muutos Elementtimäärittelyn ApplicationAmountUnit muutos: co:WorkCodeUnitType > co:ForestCentreUnitType
1909 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti ApplicationUnitPrice 28.3.2019 Elementtimäärittelyn muutos Elementtimäärittelyn ApplicationUnitPrice muutos: co:Decimal7And2PositiveType > co:MoneyType
1908 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti ApplicationTotalSubsidy 28.3.2019 Elementtimäärittelyn muutos Elementtimäärittelyn ApplicationTotalSubsidy muutos: co:Decimal7And2PositiveType > co:MoneyType
1907 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti SubsidyPercent 28.3.2019 Uuden elementtimäärittelyn lisäys Lisätty uusi elementtimäärittely SubsidyPercent
1906 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Tyyppi SubsidyType 28.3.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti SubsidyPercent tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementiksi
1905 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedAmount 28.3.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedAmount muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1904 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedAmountUnit 28.3.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedAmountUnit muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1903 V14 V14.07 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedUnitPrice 28.3.2019 Muutos elementin pakollisuudessa Tyyppimäärittelyn SubsidyType lapsielementin määrittely DecidedUnitPrice muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi
1902 V14 V14.07 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedAmountType 28.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittely muutettu co:Decimal7And2PositiveType > co:Decimal7And2Type
1901 V14 V14.07 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedAmountUnitType 28.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittely muutettu co:WorkCodeUnitType > co:ForestCentreUnitType
1900 V14 V14.07 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedUnitPriceType 28.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittely muutettu co:Decimal7And2PositiveType > co:MoneyType
1899 V14 V14.07 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedTotalSubsidyType 28.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittely muutettu co:Decimal7And2PositiveType > co:MoneyType
1898 V15 V15.01 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti StandNumber 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandNumber elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1897 V15 V15.01 WorkingSiteQualityControlSoilConditioning.xsd Elementti StandNumber 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandNumber elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1896 V15 V15.01 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti StandNumber 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandNumber elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1895 V15 V15.01 WorkingSiteQualityControlPlantManagement.xsd Elementti StandNumber 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandNumber elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1894 V15 V15.01 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1893 V15 V15.01 WorkingSiteHarvestedProduction.xsd Elementti StandId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1892 V15 V15.01 WorkingSiteForwardedProduction.xsd Elementti StandId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1891 V15 V15.01 WorkingSiteFeeBasis.xsd Elementti StandNumber 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandNumber elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1890 V15 V15.01 SmsOperatorStatus.xsd Elementti StandId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1889 V15 V15.01 MapSymbol.xsd Elementti MapSymbolId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos MapSymbolId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String50Type
1888 V15 V15.01 Image.xsd Elementti MapSymbolId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos MapSymbolId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String50Type
1887 V15 V15.01 Image.xsd Elementti StandId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1886 V15 V15.01 ExternalFile.xsd Elementti StandId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1885 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn koodiston päivitys Lisätty koodilla 1401 Taimien toimitus
1884 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeGroupType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn koodiston päivitys Lisätty koodilla 14 Materiaalijakelu
1883 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MachineTypeType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn koodiston päivitys Lisätty koodilla 22 Jakeluauto
1882 V15 V15.01 WorkinSiteWorkLoad.xsd Elementti StandNumber 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandNumber elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1881 V15 V15.01 WorkinSiteWorkLoad.xsd Elementti ForestSystemPaymentReference 7.3.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti ForestSystemPaymentReference
1880 V15 V15.01 WorkinSiteWorkLoad.xsd Elementti LoadPaymentReference 7.3.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti LoadPaymentReference
1879 V15 V15.01 WorkinSiteWorkLoad.xsd Elementti LoadNumber 7.3.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti LoadNumber
1878 V15 V15.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti LoadPaymentReference 7.3.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti LoadPaymentReference
1877 V15 V15.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti LoadNumber 7.3.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti LoadNumber
1876 V15 V15.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti StandId 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos StandId elementin tyyppimäärittelyksi päivitetty String20Type
1875 V15 V15.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti ForestSystemPaymentReference 7.3.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti ForestSystemPaymentReference
1874 V15 V15.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti OperationalRegion 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn päivitys Tunnisteen maksimipituuden vaihdos vaihdos String20Typestä, String50Type:en
1873 V15 V15.01 SilvicultureOrder.xsd Elementti OperationalRegion 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn päivitys Tunnisteen maksimipituuden vaihdos vaihdos String20Typestä, String50Type:en
1872 V15 V15.01 OrderConfirmation.xsd Elementti OperationalRegion 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn päivitys Tunnisteen maksimipituuden vaihdos vaihdos String20Typestä, String50Type:en
1871 V15 V15.01 HarvestingOrder.xsd Elementti OperationalRegion 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn päivitys Tunnisteen maksimipituuden vaihdos vaihdos String20Typestä, String50Type:en
1870 V15 V15.01 Contract.xsd Elementti OperationalRegion 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn päivitys Tunnisteen maksimipituuden vaihdos vaihdos String20Typestä, String50Type:en
1869 V15 V15.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreForestDataUpdateObjectType 7.3.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti RealEstates ForestCentreForestDataUpdateObjectType:en
1868 V15 V15.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestDataUpdateUseCasesType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muokkaus Muutettu tyyppimäärittely ForestDataUpdateUseCasesType sallimaan vähintään yksi, maksimissaan rajoittamaton -määrä UseCase:ja
1867 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 10 Lähde
1866 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 11 Puro
1865 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 12 Noro
1864 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 13 Pieni lampi
1863 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 20 Rehevät korvet
1862 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 21 Letot Lapin läänin et. Puolella
1861 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 30 Rehevät lehtolaikut
1860 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 31 Jalopuumetsiköt
1859 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 40 Metsäsaareke ojittamattomalla suolla
1858 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 50 Rotkot, kurut
1857 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 60 Jyrkänteet ja niiden alusmetsät
1856 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 70 Hietikot
1855 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 71 Kalliot
1854 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 72 Kivikot
1853 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 73 Vähäpuustoinen suo
1852 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 74 Rantaluhdat
1851 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 80 Harjujen avainbiot.
1850 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 81 Rantametsät
1849 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 82 Vaihett. Vyöhyke
1848 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 83 Pesä
1847 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 84 Esiint. Paikka
1846 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 85 Suojeltava kasvi
1845 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 86 Perinneymp.
1844 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 87 Muinaismuisto
1843 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 7.3.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 88 Muu.
1842 V15 V15.01 CommonObjectData.xsd Elementti HabitatCode 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn päivitys Muutettu ControlDataSpecialFeatureTypen HabitatCode elementin tyyppimäärittelyksi ExtendedHabitatCodeType
1841 V15 V15.01 Common.xsd Tyyppi ExtendedHabitatCodeType 7.3.2019 Lisätty uusi tyyppimäärittely Lisätty uusi tyyppimäärittely ExtendedHabitatCodeType joka on yhdistelmä koodistoista HabitatCodeType ja VirtaHabitatCodeType
1840 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi VirtaHabitatCodeType 7.3.2019 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon VirtaHabitatCodeType
1839 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11017 Uhanalainen lajisto, petolintujen pesät, metson soidinpaikat ym.
1838 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11016 Vesiensuojelu
1837 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11015 Uudistamisessa käytettävät puulajit
1836 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11014 Maanmuokkaus
1835 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11013 Uudistamisen vaihtoehdot turvemailla
1834 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11012 Muu toimenpide
1833 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11011 Kierretään vaikeat ja vähäarvoiset kohteet
1832 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11010 Vaihdellaan harvennusvoimakkuutta
1831 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11009 Tehdään tekopökkelöitä
1830 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11008 Säästetään lahopuut
1829 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11007 Jätetään säästöpuuryhmiä
1828 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11006 Edistetään luontoarvoja pellon reunavyöhykkeellä
1827 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11005 Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet
1826 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11004 Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet
1825 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11003 Ylläpidetään puulajimäärä
1824 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11002 Säilytetään sekapuustoisuus
1823 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationNatureManagementSpecifierType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 11001 Säästetään riistatiheikköjä
1822 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V15.01”
1821 V15 V15.01 Operation.xsd Tyyppi SpecificationCodeType 7.3.2019 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely OperationNatureManagementSpecifierType
1820 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi CuttingRestrictionType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen CuttingRestrictionType viittaus muutettu co:CuttingRestrictionTypeen.
1819 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi AccessibilityType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen AccessibilityType viittaus muutettu co:AccessibilityTypeen.
1818 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi MainTreeSpeciesType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen MainTreeSpeciesType viittaus muutettu co:TreeSpeciesTypeen.
1817 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi StandQualityType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen StandQualityType viittaus muutettu co:StandQualityTypeen.
1816 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi DevelopmentClassType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen DevelopmentClassType viittaus muutettu co:DevelopmentClassTypeen.
1815 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi DitchingYearType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen DitchingYearType viittaus muutettu co:YearTypeen.
1814 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi DrainageStateType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen DrainageStateType viittaus muutettu co:DrainageStateTypeen.
1813 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi SoilTypeType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen SoilTypeType viittaus muutettu co:SoilTypeTypeen.
1812 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi FertilityClassType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos SimpleTypen FertilityClassType viittaus muutettu co:FertilityClassTypeen.
1811 V15 V15.01 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Elementti SilvicultureRestriction 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti SilvicultureRestriction muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:SilvicultureRestrictionType
1810 V15 V15.01 VirtaTargetPart.xsd Elementti SoilType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti SoilType muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:SoilTypeType
1809 V15 V15.01 VirtaTargetPart.xsd Elementti FertilityClass 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti FertilityClass muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:FertilityClassType
1808 V15 V15.01 VirtaTargetPart.xsd Elementti DrainageState 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti DrainageState muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:DrainageStateType
1807 V15 V15.01 VirtaTargetPart.xsd Elementti MainGroup 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti MainGroup muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:MainGroupType
1806 V15 V15.01 VirtaTargetPart.xsd Elementti DevelopmentClass 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti DevelopmentClass muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:DevelopmentClassType
1805 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti SilvicultureRestriction 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti SilvicultureRestriction muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:SilvicultureRestrictionType
1804 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti CuttingRestriction 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti CuttingRestriction muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:CuttingRestrictionType
1803 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti Accessibility 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti Accessibility muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:AccessibilityType
1802 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti MainTreeSpecies 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti MainTreeSpecies muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:TreeSpeciesType
1801 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti StandQuality 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti StandQuality muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:StandQualityType
1800 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti DevelopmentClass 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti DevelopmentClass muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:DevelopmentClassType
1799 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti DitchingYear 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti DitchingYear muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:YearType
1798 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti DrainageState 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti DrainageState muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:DrainageStateType
1797 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti SoilType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti SoilType muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:SoilTypeType
1796 V15 V15.01 StandBasicData.xsd Elementti FertilityClass 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti FertilityClass muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:FertilityClassType
1795 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi SilvicultureRestrictionType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely SilvicultureRestrictionType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:SilvicultureRestrictionTypeä)
1794 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi CuttingRestrictionType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely CuttingRestrictionType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:CuttingRestrictionTypeä)
1793 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi AccessibilityType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely AccessibilityType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:AccessibilityTypeä)
1792 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi MainTreeSpeciesType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely MainTreeSpeciesType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:TreeSpeciesTypeä)
1791 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi StandQualityType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely StandQualityType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:StandQualityTypeä)
1790 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi DevelopmentClassType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely DevelopmentClassType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:DevelopmentClassTypeä)
1789 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi DitchingYearType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely DitchingYearType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:YearTypeä)
1788 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi DrainageStateType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely DrainageStateType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:DrainageStateTypeä)
1787 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi SoilTypeType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely SoilTypeType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:SoilTypeTypeä)
1786 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi FertilityClassType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely FertilityClassType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:FertilityClassTypeä)
1785 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi SubGroundType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely SubGroupType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:SubGroupTypeä)
1784 V15 V15.01 StandBase.xsd Tyyppi MainGroupType 7.3.2019 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely MainGroupType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:MainGroupTypeä)
1783 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 7.3.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V15.00”
1782 V15 V15.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
VersionType
7.3.2019 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V15" (Skeemapaketti V15)
1781 V11 V11.12 Common.xsd Tyyppi ExtendedHabitatCodeType 12.2.2019 Lisätty uusi tyyppimäärittely Lisätty uusi tyyppimäärittely ExtendedHabitatCodeType joka on yhdistelmä koodistoista HabitatCodeType ja VirtaHabitatCodeType
1780 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi VirtaHabitatCodeType 12.2.2019 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon VirtaHabitatCodeType
1779 V11 V11.12 Common_BasicData.xsd Tyyppi ExtendedHabitatCodeType 12.2.2019 Lisätty uusi tyyppimäärittely Lisätty uusi tyyppimäärittely ExtendedHabitatCodeType joka on yhdistelmä koodistoista HabitatCodeType ja VirtaHabitatCodeType
1778 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 10 Lähde
1777 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 11 Puro
1776 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 12 Noro
1775 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 13 Pieni lampi
1774 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 20 Rehevät korvet
1773 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 21 Letot Lapin läänin et. Puolella
1772 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 30 Rehevät lehtolaikut
1771 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 31 Jalopuumetsiköt
1770 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 40 Metsäsaareke ojittamattomalla suolla
1769 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 50 Rotkot, kurut
1768 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 60 Jyrkänteet ja niiden alusmetsät
1767 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 70 Hietikot
1766 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 71 Kalliot
1765 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 72 Kivikot
1764 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 73 Vähäpuustoinen suo
1763 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 74 Rantaluhdat
1762 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 80 Harjujen avainbiot.
1761 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 81 Rantametsät
1760 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 82 Vaihett. Vyöhyke
1759 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 83 Pesä
1758 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 84 Esiint. Paikka
1757 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 85 Suojeltava kasvi
1756 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 86 Perinneymp.
1755 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 87 Muinaismuisto
1754 V11 V11.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 12.2.2019 Koodiston muutos Poistettu koodilla 88 Muu.
1753 V15 V15.00 Skeemapaketti V15 28.1.2019 Skeemapaketin V15.00 sisältö korvattu paketin 14.06 sisällöllä
1752 V14 V14.06 CommonObjectData.xsd Elementti ChildObjects 15.1.2019 Uuden elementin lisäys Uusi vapaaehtoinen elementti ChildObjects lisätty ForestCentreForestDataUpdateObjectType:en
1751 V14 V14.06 CommonObjectData.xsd Elementti ObjectBasicData 15.1.2019 Dokumentaation päivitys Päivitetty elementin ObjectBasicDatan dokumentaatio
1750 V14 V14.06 CommonObjectData.xsd Elementti ObjectNumber 15.1.2019 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti ObjectNumber, tyypiltään ObjectNumberType
1749 V14 V14.06 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureAdditionalCodeType 15.1.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 200 yksittäisiä puita tai taimia, vähemmän kuin 10 kpl 201 pienehkö alue, urheilukentän kokoinen tai pienempi 202 suuri alue
1748 V14 V14.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 15.1.2019 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V14.06”
1747 V14 V14.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ActorTypeType 15.1.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 2 Tiedonkerääjä
1746 V14 V14.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ObjectTypeType 15.1.2019 Koodiston muutos Lisätty koodilla 202 Havaintopaikkatieto 301 Kiinteistö 302 Palsta 303 Metsikkökuvio
1745 V14 V14.05 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedTotalSubsidyType 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely DecidedTotalSubsidyType (päätetyn tuen kokonaismäärä, euroa) siirretty
skeematiedostoon
1744 V14 V14.05 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedUnitPriceType 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely DecidedUnitPriceType (tuen yksikköhinta, euroa) siirretty skeematiedostoon
1743 V14 V14.05 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedAmountUnitType 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely DecidedAmountUnitType (tuki, päätetyn määrän yksikkö) siirretty skeematiedostoon
1742 V14 V14.05 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi DecidedAmountType 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely DecidedAmountType (tuki, päätetty määrä) siirretty skeematiedostoon
1741 V14 V14.05 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi CostTypeDescriptionType 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely CostTypeDescriptionType (kustannuslajiselite) siirretty skeematiedostoon
1740 V14 V14.05 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi CostTypeType2 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Metsäkeskussanomien elementin CostType tyyppimäärittely siirretty tiedostoon ForestCentreCommon ja muutettu nimeksi "CostTypeType2". Metsäkeskus päätössanoman ja maksatussanoman CostType elementit on muutettu käyttämään tätä yhteistä tyyppimäärittelyä
1739 V14 V14.05 ForestCentreCommon.xsd Elementti ContactPerson 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimäärittely ContactPerson
1738 V14 V14.05 ForestCentreCommon.xsd Elementti OverallTotalSubsidy 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimäärittely OverallTotalSubsidy
1737 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Tyyppi SubsidyType 26.11.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SubsidyType
1736 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Tyyppi SubsidiesType 26.11.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SubsidiesType
1735 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Tyyppi PaymentTextsType 26.11.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PaymentTextsType
1734 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Tyyppi PaymentsRealEstateType 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn sisällön muutos Tyyppimäärittelyn sisältö korvattu Subsidies-listarakenteella
1733 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti OverallTotalSubsidy 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty viittaus uuteen elementtiin OverallTotalSubsidy
1732 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti ContactPerson 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty viittaus uuteen elementtiin ContactPerson
1731 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti Attorney 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti Attorney
1730 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti BankAccount 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti BankAccount
1729 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti CustomerReference 26.11.2018 Muutos elementin pakollisuudessa Elementti CustomerReference muutettu pakollisesta vapaaehtoiseksi
1728 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti ForestCentreMessageReference 26.11.2018 Muutos elementin pakollisuudessa Elementti ForestCentreMessageReference muutettu pakollisesta vapaaehtoiseksi
1727 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti ForestCentreMessageReferenceType 26.11.2018 Muutos elementin pakollisuudessa Elementti ForestCentreMessageReferenceType muutettu pakollisesta vapaaehtoiseksi
1726 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti DecidedTotalSubsidy 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti DecidedTotalSubsidy
1725 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti DecidedAmountUnit 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti DecidedAmountUnit
1724 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti DecidedAmount 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti DecidedAmount
1723 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti CostTypeDescription 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti CostTypeDescription
1722 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti CostType 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti CostType
1721 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti Subsidy 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti Subsidy
1720 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti Subsidies 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti Subsidies
1719 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti PaymentText 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti PaymentText
1718 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti PaymentTexts 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti PaymentTexts
1717 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti Attorney 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti Attorney
1716 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti CaseNumber 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti CaseNumber
1715 V14 V14.05 ForestCentrePayments.xsd Elementti SubsidyAppliers 26.11.2018 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty elementin SubsidyAppliers dokumentaatio
1714 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedTotalSubsidy 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Elementin DecidedTotalSubsidy tyyppimäärittely siirretty skeemaan ForestCentreCommon.xsd
1713 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedUnitPrice 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Elementin DecidedUnitPrice tyyppimäärittely siirretty skeemaan ForestCentreCommon.xsd
1712 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedAmountUnit 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Elementin DecidedAmountUnit tyyppimäärittely siirretty skeemaan ForestCentreCommon.xsd
1711 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecidedAmount 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Elemention DecidedAmount tyyppimäärittely siirretty skeemaan ForestCentreCommon.xsd
1710 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti CostTypeDescription 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Elementin CostTypeDescription tyyppimäärittely siirretty skeemaan ForestCentreCommon.xsd
1709 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti CostType 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Elementin CostType tyyppimäärittely siirretty skeemaan ForestCentreCommon.xsd
1708 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti SubsidyArgumentText 26.11.2018 Elementin uudelleensijoittaminen Elementti SubsidyArgumentText muutettu SubsidyArgument-listan lapsielementiksi ja muutettu
pakolliseksi
1707 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti SubsidyArgument 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SubsidyArgument, tyypiltään SubsidyArgumentType
1706 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Tyyppi SubsidyArgumentType 26.11.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SubsidyArgumentType. Tietosisältönä lista tukipäätöstekstejä.
1705 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti FinancingActData 26.11.2018 Muutos elementin pakollisuudessa Elementti FinancingActData muutettu pakollisesta vapaaehtoiseksi
1704 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecisionHandler 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti DecisionHandler, tyypiltään DecisionHandlerType
1703 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Tyyppi DecisionHandlerType 26.11.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely DecisionHandlerType. Perustyypiltään (extensionBase)
ci:ContactInformationType, laajennettu attribuutilla "role" (co:String100Type)
1702 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecisionHandlers 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti DecisionHandlers, tyypiltään DecisionHandlersType
1701 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Tyyppi DecisionHandlersType 26.11.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely DecisionHandlersType
1700 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti RectificationDemand 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin RectificationDemand tyyppimäärittely muutettu String2000Type -> String5000Type
1699 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti Justification 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin Justification tyyppimäärittely muutettu String2000Type -> String5000Type
1698 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti SubsidyArgumentText 26.11.2018 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin SubsidyArgumentText tyyppimäärittely muutettu String2000Type -> String5000Type
1697 V14 V14.05 Common.xsd Tyyppi String5000Type 26.11.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely String5000Type (merkkijono max 5000 merkkiä)
1696 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Tyyppi SubsidyType 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Tyyppimäärittelyyn SubsidyType lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "StandId"
1695 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Tyyppi DecisionGeometryType 26.11.2018 Uuden elementin lisäys Tyyppimäärittelyyn DecisionGeometryType lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "StandId"
1694 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti StandNumberExtension 26.11.2018 Muutos elementin pakollisuudessa Muutettu elementti Stand pakollisesta vapaaehtoiseksi
1693 V14 V14.05 ForestCentreDecision.xsd Tyyppi StandType 26.11.2018 Uuden attribuutin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn StandType optionaalinen attribuutti "id", tyypiltään "co:IdStringNotEmptyType"
1692 V14 V14.05 RealEstateBase.xsd Tyyppi BaseRealEstateType2 26.11.2018 Attribuutin tyyppimäärittelyn muutos Muutettu tyyppimäärittelyssä BaseRealEstateType2 attribuutin "id" tyyppimäärittely
xs:string -> co: IdStringNotEmptyType
1691 V14 V14.05 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 26.11.2018 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty importit myös muille metsätietostandardin skeemapaketin skemoille kuin sanomien
juuriskeemoille. Sisältää paketista V14.05 lähtien kaikki skeematiedostot.
1690 V14 V14.05 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OtherHabitatCodeType 26.11.2018 Koodiston muutos Päivitetty dokumentaatiot koodille 799 (Tervaleppäkorpi), poistettu koodi 779
1689 V14 V14.05 Contract.xsd Elementti SubContractorsAllowed 26.11.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin SubContractorsAllowed dokumentaatio päivitetty "Aliurakoitsijan.." -> "Osayrittäjän.."
1688 V14 V14.05 Contract.xsd Elementti CompanyMode 26.11.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin CompanyMode dokumentaatio päivitetty "Yritysmuoto" -> "Yrittäjämuoto"
1687 V14 V14.05 WorkingSiteOperational.xsd Elementti ProductUserIds 26.11.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin ProductUserIds dokumentaatio päivitetty "Jakaumataulukot" -> "PIN-tiedostot"
1686 V14 V14.05 WorkingSiteForwardingQualityControl.xsd Elementti ControlReferenceMass 26.11.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin ControlReferenceMass dokumentaatio päivitetty "kuormaluku" -> "Kontrollipunnuksen massa"
1685 V14 V14.05 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 26.11.2018 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 30242-30257
1684 V14 V14.05 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 10.12.2018 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V14.05”
1683 V14 V14.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 1.10.2018 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo ”V14.04”
1682 V14 V14.04 WorkingSiteQualityControlSoilConditioning.xsd Tyyppi SamplePlotType 1.10.2018 Uuden attribuutin lisäys Tyyppimäärittelyyn SamplePlotType lisätty uusi vapaaehtoinen attribuutti ”id”, tyypiltään IdStringNotEmptyType
1681 V14 V14.04 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tyyppi SamplePlotType 1.10.2018 Uuden attribuutin lisäys Tyyppimäärittelyyn SamplePlotType lisätty uusi vapaaehtoinen attribuutti ”id”, tyypiltään IdStringNotEmptyType
1680 V14 V14.04 WorkingSiteQualityControlPlant Management.xsd Tyyppi SamplePlotType 1.10.2018 Uuden attribuutin lisäys Tyyppimäärittelyyn SamplePlotType lisätty uusi vapaaehtoinen attribuutti ”id”, tyypiltään IdStringNotEmptyType
1679 V14 V14.04 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Tyyppi SamplePlotType 1.10.2018 Uuden attribuutin lisäys Tyyppimäärittelyyn SamplePlotType lisätty uusi vapaaehtoinen attribuutti ”id”, tyypiltään IdStringNotEmptyType
1678 V14 V14.04 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Tyyppi SamplePlotType 1.10.2018 Uuden attribuutin lisäys Tyyppimäärittelyyn SamplePlotType lisätty uusi vapaaehtoinen attribuutti ”id”, tyypiltään IdStringNotEmptyType
1677 V14 V14.04 ForestCentreReply.xsd Elementti KeyInfoAsText 1.10.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti KeyInfoAsText
1676 V14 V14.04 ForestCentreReply.xsd Elementti KeyElementId 1.10.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti KeyElementId
1675 V14 V14.04 ForestCentreReply.xsd Elementti KeyElementName 1.10.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti KeyElementName
1674 V14 V14.04 ForestCentreReply.xsd Elementti KeyElementNS 1.10.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti KeyElementNS
1673 V14 V14.04 ForestCentreReply.xsd Elementti ReferenceType 1.10.2018 Elementin pakollisuusmuutos Elementti ReferenceType muutettu pakollisesta vapaaehtoiseksi
1672 V14 V14.04 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi ForestUseDeclarationNumberType 1.10.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ForestUseDeclarationNumberType
1671 V14 V14.04 ForestCentreCommon.xsd Elementti ForestUseDeclarationNumber 1.10.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty määrittelyt uudelle elementille ForestUseDeclarationNumber, tyypiltään ForestUseDeclarationNumberType
1670 V14 V14.04 CommonObjectData.xsd Tyyppi SelfMonitoringBasicDataType 1.10.2018 Uuden elementin lisäys ComplexType SelfMonitoringBasicDataType:en lisätty vapaaehtoinen elementti ForestUseDeclarationNumber
1669 V14 V14.04 CommonObjectData.xsd Elementti ForestUseDeclarationNumber 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti ForestUseDeclarationNumber muutettu käyttämään määrittelyä ForestUseDeclarationNumberType
1668 V14 V14.04 VirtaTargetPart.xsd Elementti DamageSource 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti DamageSource muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä co:FeatureTypeType "ketjutetun" määrittelyn sijaan
1667 V14 V14.04 SpecialFeatureBase.xsd Elementti FeatureAdditionalCode 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti FeatureAdditionalCode muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä co:FeatureAdditionalCodeType, "ketjutetut" tyyppimäärittelyt poistettu tarpeettomina
1666 V14 V14.04 SpecialFeatureBase.xsd Elementti FeatureType 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti FeatureType muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä co:FeatureTypeType, "ketjutetut" tyyppimäärittelyt poistettu tarpeettomina
1665 V14 V14.04 SpecialFeatureBase.xsd Elementti MainFeature 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti MainFeature muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä co:YesNoType, "ketjutetut" tyyppimäärittelyt poistettu tarpeettomina
1664 V14 V14.04 SpecialFeature.xsd Elementti FeatureAdditionalInfo 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti FeatureAdditionalInfo muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä sf:FeatureAdditionalInfoType, "ketjutetut" tyyppimäärittelyt poistettu tarpeettomina
1663 V14 V14.04 SpecialFeature.xsd Elementti FeatureInfo 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti FeatureInfo muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä sf:FeatureInfoType, "ketjutetut" tyyppimäärittelyt poistettu tarpeettomina
1662 V14 V14.04 SpecialFeature.xsd Elementti FeatureAdditionalCode 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti FeatureAdditionalCode muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä co:FeatureAdditionalCodeType, "ketjutetut" tyyppimäärittelyt poistettu tarpeettomina
1661 V14 V14.04 SpecialFeature.xsd Elementti FeatureType 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti FeatureType muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä co:FeatureTypeType, "ketjutetut" tyyppimäärittelyt poistettu tarpeettomina
1660 V14 V14.04 SpecialFeature.xsd Elementti MainFeature 1.10.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementti MainFeature muutettu käyttämään suoraa tyyppimäärittelyä co:YesNoType, "ketjutetut" tyyppimäärittelyt poistettu tarpeettomina
1659 V14 V14.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 19.9.2018 Dokumentaatioiden päivitys Muflonin (2029) tieteellinen nimi muutettu "Ovis orientalis musimon"
1658 V14 V14.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 19.9.2018 Dokumentaatioiden päivitys Erakkokuoriaisen (3502) tieteellinen nimi muutettu "Osmoderma barnabita"
1657 V14 V14.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 19.9.2018 Dokumentaatioiden päivitys Kirjojäytäjäkoille (4050) lisätty tieteellinen nimi "Pseudotelphusa scalella"
1656 V14 V14.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 19.9.2018 Dokumentaatioiden päivitys Punakämmekän (7882) tieteellinen nimi muutettu "Dactylorhiza incarnata"
1655 V14 V14.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 19.9.2018 Dokumentaatioiden päivitys Väinönputken (7958) tieteellinen nimi muutettu "Angelica archangelica"
1654 V14 V14.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 19.9.2018 Dokumentaatioiden päivitys Etelänhoikkaängelmän (9050) tieteellinen nimi muutettu "Thalictrum simplex subsp. simplex"
1653 V14 V14.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 19.9.2018 Dokumentaatioiden päivitys Lehtoukonhatun (9135) tieteellinen nimi muutettu "Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale"
1652 V14 V14.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 19.9.2018 Dokumentaatioiden päivitys Rustikan (9939) tieteellinen nimi muutettu "Aporpium canescens"
1651 V14 V14.03 Common_DocumentType.xsd Tiedosto 19.9.2018 Skeemapaketin uudelleenjärjestely Tiedosto poistettu skeemapaketista ja sisältö siirretty tiedostoon Common.xsd
1650 V14 V14.03 Common_BasicDataType.xsd Tiedosto 19.9.2018 Skeemapaketin uudelleenjärjestely Tiedosto poistettu skeemapaketista ja sisältö siirretty tiedostoon Common.xsd
1649 V14 V14.03 Common.xsd Tiedosto 19.9.2018 Skeemapaketin uudelleenjärjestely Skeematiedostot Common_BasicDataType.xsd ja Common_DocumentType.xsd yhdistetty samaan Common.xsd skeemaan
1648 V14 V14.03 SpecialFeature.xsd Elementti FeatureCode 19.9.2018 Tyyppimäärittelyn muutos Elementti FeatureCode muutettu käyttämään suoraan tyyppimäärittelyä co:FeatureCodeType
1647 V14 V14.03 SpecialFeature.xsd Tyyppi FeatureCodeType 19.9.2018 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely FeatureCodeType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan
co:FeatureCodeTypeä)
1646 V14 V14.03 SpecialFeatureBase.xsd Elementti FeatureCode 19.9.2018 Elementin poisto Poistettu elementti FeatureCode tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan co:FeatureCodeTypeä)
1645 V14 V14.03 SpecialFeatureBase.xsd Tyyppi FeatureCodeType 19.9.2018 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tyyppimäärittely FeatureCodeType tarpeettomana (siirrytty käyttämään suoraan
co:FeatureCodeTypeä)
1644 V14 V14.03 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty import nimiavaruudelle "ForestCentreControlData"
1643 V14 V14.03 WorkingSiteQualityControl
SoilConditioning.xsd
Elementti SamplePlots 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "SamplePlots" lisätty puuttuva dokumentaatio
1642 V14 V14.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti SamplePlots 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "SamplePlots" dokumentaatio päivitetty
1641 V14 V14.03 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti SamplePlotsSummaries 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "SamplePlotsSummaries" dokumentaatio päivitetty
1640 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAudit
StumpLifting.xsd
Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1639 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAudit
StumpForwarding.xsd
Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1638 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAudit
SoilConditioning.xsd
Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1637 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1636 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditRoadMaking.xsd Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1635 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAudit
PlantManagement.xsd
Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1634 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1633 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1632 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1631 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditBioMass
Forwarding.xsd
Elementti Audits 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Audits" lisätty puuttuva dokumentaatio
1630 V14 V14.03 WorkingSiteAccounting.xsd Elementti ServiceType 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "ServiceType" dokumentaatio päivitetty
1629 V14 V14.03 WeekCalendar.xsd Elementti Day 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Day" lisätty puuttuva dokumentaatio
1628 V14 V14.03 WeekCalendar.xsd Elementti Days 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Days" lisätty puuttuva dokumentaatio
1627 V14 V14.03 WeekCalendar.xsd Elementti Resource 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Resource" lisätty puuttuva dokumentaatio
1626 V14 V14.03 WeekCalendar.xsd Elementti Resources 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Resources" lisätty puuttuva dokumentaatio
1625 V14 V14.03 UserInformation.xsd Elementti A1 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "A1" dokumentaatio päivitetty
1624 V14 V14.03 UserInformation.xsd Elementti E101 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "E101" dokumentaatio päivitetty
1623 V14 V14.03 RoadOrDitchObjectUpdate.xsd Elementti RoadDitchObject 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "RoadDitchObject" dokumentaatio päivitetty
1622 V14 V14.03 RoadOrDitchObjectUpdate.xsd Elementti RoadOrDitchObjects 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "RoadOrDitchObjects" dokumentaatio päivitetty
1621 V14 V14.03 OrderConfirmation.xsd Elementti ServiceType 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "ServiceType" dokumentaatio päivitetty
1620 V14 V14.03 Contract.xsd Elementti SubContractorsAllowed 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "SubContractorsAllowed" dokumentaatio päivitetty
1619 V14 V14.03 Contract.xsd Elementti CompanyMode 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "CompanyMode" dokumentaatio päivitetty
1618 V14 V14.03 CompanyInformation.xsd Elementti VATStatus 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "VATStatus" dokumentaatio päivitetty
1617 V14 V14.03 CompanyInformation.xsd Elementti EmployeeWrittenAgreement 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "EmployeeWrittenAgreement" dokumentaatio päivitetty
1616 V14 V14.03 CompanyInformation.xsd Elementti SubContractorWrittenAgreement 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "SubContractorWrittenAgreement" dokumentaatio päivitetty
1615 V14 V14.03 CompanyInformation.xsd Elementti SubContractors 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin "SubContractors" dokumentaatio päivitetty
1614 V14 V14.03 Header.xsd Elementti Action 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "Action" lisätty puuttuva dokumentaatio
1613 V14 V14.03 Header.xsd Elementti TransmissionTime 19.9.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementille "TransmissionTime" lisätty puuttuva dokumentaatio
1612 V14 V14.03 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi StandInfoType 19.9.2018 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu StandInfoType simpleType:sta complexType:ksi StandBase.xsd-tiedoston StandInfoType-tyyppimäärittelyyn tehtyjen muutosten vuoksi.
1611 V14 V14.03 StandBase.xsd Tyyppi StandInfoType 19.9.2018 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty StandInfo-elementille attribuutit InfoProviderRole ja infoProviderOrganizationName. Samalla vaihdetty StandInfoType simpleType:sta complexType:ksi.
1610 V14 V14.03 ForestObjectData.xsd Tiedosto 19.9.2018 Uuden tiedoston lisäys Uusi tiedosto ForestObjectData.xsd lisätty skeemapakettiin
1609 V14 V14.03 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestObjectDataObjectType 19.9.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ForestObjectDataObjectType, sisältää maastomittaustietojen rakenteet
1608 V14 V14.03 Envelope.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Skeematiedostoon lisätty namespace ja import uudelle skeematiedostolle SmsOperatorStatus.xsd
1607 V14 V14.03 WorkingSiteWorkTime.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1606 V14 V14.03 WorkingSiteWorkLoad.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1605 V14 V14.03 WorkingSiteTravelNotification.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1604 V14 V14.03 WorkingSiteStatus.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1603 V14 V14.03 WorkingSiteQualityNotification.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1602 V14 V14.03 WorkingSiteQualityControlSoil Conditioning.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1601 V14 V14.03 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1600 V14 V14.03 WorkingSiteQualityControlPlant Management.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1599 V14 V14.03 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1598 V14 V14.03 WorkingSiteHarvestingQualityControlManual.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1597 V14 V14.03 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1596 V14 V14.03 WorkingSiteHarvestedProduction.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1595 V14 V14.03 WorkingSiteForwardingQualityControl.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1594 V14 V14.03 WorkingSiteForwardedProduction.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1593 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditStumpLifting.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1592 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditStumpForwarding.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1591 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1590 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1589 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditPlant Management.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1588 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1587 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1586 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1585 V14 V14.03 WorkingSiteFinalAuditBioMassForwarding.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1584 V14 V14.03 WorkingSiteFeeBasis.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1583 V14 V14.03 WorkingSiteEndNotification.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1582 V14 V14.03 WorkingSiteAccounting.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1581 V14 V14.03 WeekCalendar.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1580 V14 V14.03 StanfordFile.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1579 V14 V14.03 SilvicultureOrder.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1578 V14 V14.03 RoadOrDitchObjectUpdate.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1577 V14 V14.03 ResourceSchedule.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1576 V14 V14.03 Resource.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1575 V14 V14.03 QualityAttachment.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1574 V14 V14.03 OrderConfirmation.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1573 V14 V14.03 MapSymbol.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1572 V14 V14.03 Image.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1571 V14 V14.03 HarvestingOrder.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1570 V14 V14.03 ForwardingNotification.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1569 V14 V14.03 ForwardingEstimate.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1568 V14 V14.03 ExternalFile.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1567 V14 V14.03 ContactRequest.xsd Tiedosto 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu common-nimiavaruuden skeematiedostoviittaus Common_BasicDataType.xsd → Common.xsd
1566 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 19.9.2018 Koodiston selitteen muutos Muutettu selitteitä koodeille 40101-40104 ja 40201-40204
1565 V14 V14.03 SmsOperatorStatus.xsd Tiedosto SmsOperatorStatus.xsd 19.9.2018 Tiedosto lisätty skeemapakettiin Skeemapakettiin lisätty uusi skeema SmsOperatorStatus.xsd tekstiviesti-ilmoitusten operaattorikuittauksille
1564 V14 V14.03 WorkingSiteOperational.xsd Elementti MaterialType 19.9.2018 Elementin lisäys Materiaalin alkuperä (MaterialProducer) lisätty vapaaehtoiseksi elementiksi lohkon materiaaleihin
1563 V14 V14.03 UserInformation.xsd Elementti UserInformationType 19.9.2018 Elementin pakollisuusmuutos BirthDate-elementti muutettu vapaaehtoiseksi
1562 V14 V14.03 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi DitchTypeType 19.9.2018 Koodiston muutos DitchTypeType -koodistoon lisätty uusi arvo 4/Kokoojaoja
1561 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi InfoProviderRoleType 19.9.2018 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto InfoProviderRole ja sille koodit 1 (metsänomistaja), 2 (toimihenkilö) ja 3 (urakoitsija)
1560 V14 V14.03 AllSchemasForValidation.xsd Elementti 19.9.2018 Namespace- ja import-muutoksia Skeematiedostojen poistoon liittyen poistettu import skeematiedostolta ForestObjectPropertyData.xsd
1559 V14 V14.03 ForestObjectPropertyDataTarget.xsd Tiedosto ForestObjectPropertyDataTarget.xsd 19.9.2018 Tiedosto poistettu skeemapaketista Poistettu skeematiedosto ForestObjectPropertyDataTarget.xsd
1558 V14 V14.03 ForestObjectPropertyData.xsd Tiedosto ForestObjectPropertyData.xsd 19.9.2018 Tiedosto poistettu skeemapaketista Poistettu skeematiedosto ForestObjectPropertyData.xsd
1557 V14 V14.03 ForestObject.xsd Tiedosto ForestObject.xsd 19.9.2018 Tiedosto poistettu skeemapaketista Poistettu skeematiedosto ForestObject.xsd
1556 V14 V14.03 CommonObjectData.xsd Elementti ForestDataUpdateCaseType 19.9.2018 Elementin lisäys Lisätty uudelle ObjectKeysType-elementille lapsielementit StandKeyGroup1 ja StandKeyGroup2, jotka sisältävät vapaaehtoiset kohdetiedot RealEstateId, ParcelId ja StandId (StandKeyGroup1) tai RegisterUnitId, ParcelNumber, StandNumber ja StandNumberExtension (StandKeyGroup2)
1555 V14 V14.03 CommonObjectData.xsd Elementti ForestDataUpdateCaseType 19.9.2018 Elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti ObjectKeysType tyyppimäärittelyyn ForestCentreForestDataUpdateObjectType
1554 V14 V14.03 CommonObjectData.xsd Elementti ForestDataUpdateUseCaseType 19.9.2018 Elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti AccessibilityData tyyppimäärittelyyn ForestCentreForestDataUpdateObjectType, ja sille lapsielementit Accessibility, TransportAccessibility ja HarvestingAccessibility
1553 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SilvicultureRestrictionType 19.9.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon SilvicultureRestrictionType
1552 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CuttingRestrictionType 19.9.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon CuttingRestrictionType
1551 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SilvicultureTypeType 19.9.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon SilvicultureTypeType
1550 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StandQualityType 19.9.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon StandQualityType
1549 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DrainageStateType 19.9.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon DrainageStateType
1548 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SoilTypeType 19.9.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon SoilTypeType
1547 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SubGroupType 19.9.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon SubGroupType
1546 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MainGroupType 19.9.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon MainGroupType
1545 V14 V14.03 TreeStand.xsd Tyyppi SeedlingBeginningCode 19.9.2018 Tyyppimäärittelyn muutos Vaihdettu elementin SeedlingBeginningCode tyyppimäärittelyksi SeedlingOriginType
1544 V14 V14.03 TreeStratum.xsd Elementti TreeStratumType, TreeSTratum2Type 19.9.2018 Elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti StratumOrigin tyypiltään SeedlingOriginType.
1543 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SeedlingOriginType 19.9.2018 Koodiston muutos Lisätty koodi 0 ("Ei tiedossa")
1542 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SeedlingBeginningCodeType 19.9.2018 Koodiston muutos Vaihdettu koodistoryhmän SeedlingBeginningCodeType nimi muotoon SeedlingOriginType
1541 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataUpdateUseCaseType 19.9.2018 Koodiston muutos Lisätty koodit 308 (Metsävaratiedon päivitys - toimenpide-ehdotus), 309 (Metsävaratiedon päivitys - muistiinpanot), 310 (Metsävaratiedon päivitys - saavutettavuus) ja 311 (Metsävaratiedon päivitys - paikkatieto)
1540 V14 V14.03 ForestCentreMessage.xsd Elementti ForestCentreMessageType 19.9.2018 Elementtien piilottaminen Piilotettu lapsielementit ForestUseDeclaration, FinancingActApplication, FinancingActCompletionDeclaration, MooseDamageDeclaration sekä SelfMonitoringData ja niiden tyyppimääritykset
1539 V14 V14.03 CommonObjectData.xsd Elementti ForestCentreForestDataUpdate
ObjectsType
19.9.2018 Elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti RestrictionData tyyppimäärittelyyn ForestCentreForestDataUpdateObjectType
1538 V14 V14.03 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti WorkingSiteOperationalUpdateType 19.9.2018 Elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti CanCultivateInAutumn, tyypiltään "bdt:YesNoType"
1537 V14 V14.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType 19.9.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V14.03"
1536 V14 V14.02 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestDataUpdateType 28.6.2018 Uuden attribuutin lisäys Lisätty tyyppimäärittelyyn ForestDataUpdateType attribuutti "id" (metsävaratiedon päivityspyynnön id)
1535 V14 V14.02 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreSelfMonitoringDataType 28.6.2018 Attribuutin dokumentaation lisäys Lisätty tyyppimäärittelyn ForestCentreSelfMonitoringDataType attribuutille "id" dokumentaatio
1534 V14 V14.02 CommonObjectData.xsd Elementti Objects 28.6.2018 Elementin esiintyvyysmuutos Elementin ForestDataUpdate lapsielementin Objects maxOccurs muutettu "unbounded" -> "1"
1533 V14 V14.02 CommonObjectData.xsd Elementti CommonObjectDataReference 28.6.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty elementille ForestDataUpdate uusi pakollinen lapsielementti CommonObjectDataReference
(päivityspyyntöviite)
1532 V14 V14.02 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreForestDataUpdate
ObjectsType
28.6.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely ForestCentreForestDataUpdateObjectsType siirretty skeematiedostosta
ForestCentreMessage.xsd skeematiedostoon CommonObjectData.xsd
1531 V14 V14.02 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestDataUpdateType 28.6.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely ForestDataUpdateType siirretty skeematiedostosta
ForestCentreMessage.xsd skeematiedostoon CommonObjectData.xsd
1530 V14 V14.02 ForestCentreMessage.xsd Tyyppi ForestCentreForestDataUpdate
ObjectsType
28.6.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely ForestCentreForestDataUpdateObjectsType siirretty skeematiedostosta
ForestCentreMessage.xsd skeematiedostoon CommonObjectData.xsd
1529 V14 V14.02 ForestCentreMessage.xsd Tyyppi ForestDataUpdateType 28.6.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely ForestDataUpdateType siirretty siirretty skeematiedostosta
ForestCentreMessage.xsd skeematiedostoon CommonObjectData.xsd
1528 V14 V14.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkingSiteStatusType 28.6.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvot 200 ("HPR lähetetty ValueForce-järjestelmään onnistuneesti") ja 201
("HPR:n lähetys ValueForce-järjestelmään epäonnistui")
1527 V14 V14.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
28.6.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V14.02"
1526 V14 V14.01 ForestCentreMessage.xsd Tyyppi ForestCentreMessageType 14.6.2018 Elementtejä otettu käyttöön ForestCentreMessage-elementin vapaaehtoiset määritykset otettu käyttöön
SelfMonitoringData-elementin rinnalle.
1525 V14 V14.01 Skeemapaketti V14.01 14.6.2018 Stanford-skeemojen version vaihto StanFord2010 versio 3.0 korvattu versiolla 3.1
1524 V14 V14.01 Envelope.xsd Tiedosto 14.6.2018 Skeema päivitetty vastaamaan WoodForce-
skeemapaketin 3.1 sisältöä
Skeema päivitetty vastaamaan WoodForce-
skeemapaketin 3.1 sisältöä
1523 V14 V14.01 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tiedosto 14.6.2018 Skeema päivitetty vastaamaan WoodForce-
skeemapaketin 3.1 sisältöä
Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti InfoText, tyypiltään "bdt:String1000Type"
1522 V14 V14.01 WorkingSiteOperational.xsd Tiedosto 14.6.2018 Skeema päivitetty vastaamaan WoodForce-
skeemapaketin 3.1 sisältöä
Lisätty uudet vapaaehtoiset elementit CanCultivateInAutumn ja IsValueForceWorkingSite, molemmat
tyypiltään "bdt:YesNoType"
1521 V14 V14.01 ContactRequests.xsd Elementti ContactRequests 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille ContactRequests lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1520 V14 V14.01 Offers.xsd Elementti Offers 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille Offers lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1519 V14 V14.01 CallForOffers.xsd Elementti CallForOffers 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille CallForOffers lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1518 V14 V14.01 CallForOfferWithPublicity.xsd Elementti CallForOfferWithPublicity 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille CallForOfferWithPublicity lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1517 V14 V14.01 WorkingSiteTrade_Envelope.xsd Elementti WorkingSiteTradeEnvelope 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille WorkingSiteTradeEnvelope lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1516 V14 V14.01 BusinessAcceptances.xsd Elementti BusinessAcceptances 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille BusinessAcceptances lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1515 V14 V14.01 ForestData.xsd Elementti ForestPropertyData 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille ForestPropertyData lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1514 V14 V14.01 ForestStatisticsData.xsd Elementti ForestStatisticsData 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille ForestStatisticsData lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1513 V14 V14.01 ForestCentreReply.xsd Elementti ForestCentreReply 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille ForestCentreReply lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1512 V14 V14.01 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi ForestCentreDataType 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille ForestCentreData (tyyppiin ForestCentreDataType) lisätty vapaaehtoiset attribuutit
"schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate". Lisäksi lisätty attribuutille
"schemaPackageVersion" pakollisuus.
1511 V14 V14.01 ForestCentreMessage.xsd Elementti ForestCentreMessage 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille ForestCentreMessage lisätty vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja
"schemaPackageVersionDate". Lisäksi lisätty attribuutille "schemaPackageVersion" pakollisuus.
1510 V14 V14.01 SpecialFeatureData.xsd Elementti SpecialFeatureData 14.6.2018 Sanoman juurielementille lisätty attribuutteja Elementille SpecialFeatureData lisätty pakollinen attribuutti "schemaPackageVersion", lisäksi
vapaaehtoiset attribuutit "schemaPackageSubversion" ja "schemaPackageVersionDate"
1509 V14 V14.01 CommonObjectData.xsd Elementti CommonObjectDataReference 14.6.2018 Elementin dokumentaatio päivitetty Päivitetty elementin CommonObjectDataReference dokumentaatiota
1508 V14 V14.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
14.6.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V14.01"
1507 V14 V14.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 14.6.2018 Koodiston selitteen muutos Muutettu koodiston OriginalFeatureCodeType koodin 98 selite "METSO-ohjelmaan välitetty kohde" -> "METSO-elinympäristö"
1506 V14 V14.00 Skeemapaketti V14 8.5.2018 Skeemapaketin V14.00 sisältö korvattu paketin V13.04 sisällöllä
1505 V13 V13.04 CommonObjectData.xsd Elementti ForestCentreSelfMonitoringObjectType 8.5.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty elementille Work kaksi lapsielemettiä: pakollinen elementti WorkCode ja vapaaehtoiset elementit MaterialCode sekä WorkCompletionDate
1504 V13 V13.04 CommonObjectData.xsd Elementti ForestCentreSelfMonitoringObjectType 8.5.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Works ja sille lapsielementti Work
1503 V13 V13.04 CommonObjectData.xsd Elementti ForestCentreSelfMonitoringObjectType 8.5.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti ObjectBasicData ja sille vapaaehtoinen lapsielementti ObjectReference, tyypiltään co:ReferenceType
1502 V13 V13.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ObjectTypeType 8.5.2018 Koodiston muutos Lisätty koodit 4 (Omavalvonnan työlaji) ja 5 (Omavalvontasijainti)
1501 V13 V13.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SelfMonitoringUseCaseType 8.5.2018 Koodiston muutos Poistettu koodi 205 (Omavalvonta - korjuujälki) ja lisätty koodit 205, 206 ja 207
1500 V13 V13.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestCentreMessageReferenceType 8.5.2018 Koodiston muutos Lisätty koodi 11 (Metsävaratietojen päivityspyyntöviite)
1499 V13 V13.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MessageType 8.5.2018 Koodiston muutos Poistettu koodi MKMVTP (Metsävaratietojen päivityspyyntö) ja lisätty koodi MVTP (Metsävaratietojen päivityspyyntö)
1498 V13 V13.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
8.5.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V13.04"
1497 V14 V14.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
20.4.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V14.00"
1496 V14 V14.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
VersionType
20.4.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V14" (Skeemapaketti V14)
1495 V14 V14.00 ForestEnumeratives.xsd Skeemapaketti V14 20.4.2018 Skeemapaketti V14 luotu
1494 V13 V13.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestCentreMessageReferenceType 20.4.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo 10 (Omavalvontailmoitusviite)
1493 V13 V13.03 ForestCentreMessage.xsd Elementti ForestDataUpdate 20.4.2018 Elementin käytöstä poistaminen Elementti ForestDataUpdate poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
1492 V13 V13.03 CommonObjectData.xsd Elementti UpdatePreviousMessage 20.4.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti UpdatePreviousMessage tyyppimäärittelyyn
ForestCentreSelfMonitoringDataType. Käytetään välittämään tieto siitä, päivitetäänkö vanhaa viestiä
vai sisältääkö uuden viestin
1491 V13 V13.03 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreSelfMonitoringObjectsType 20.4.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Tyyppimäärittely ForestCentreSelfMonitoringObjectsType siirretty skeematiedostoon. Kts myös muutoshistoria id:llä 1490
1490 V13 V13.03 ForestCentreMessage.xsd Tyyppi ObjectsType 20.4.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely ObjectsType siirretty skeematiedostoon CommonObjectData.xsd, samalla nimetty uudelleen
-> ForestCentreSelfMonitoringObjectsType
1489 V13 V13.03 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreSelfMonitoringDataType 20.4.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Tyyppimäärittely ForestCentreSelfMonitoringDataType siirretty skeematiedostoon. Kts myös muutoshistoria id:llä 1488
1488 V13 V13.03 ForestCentreMessage.xsd Tyyppi SelfMonitoringDataType 20.4.2018 Tyyppimäärittelyn siirto Tyyppimäärittely SelfMonitoringDataType siirretty skeematiedostoon CommonObjectData.xsd, samalla nimetty
uudelleen -> ForestCentreSelfMonitoringDataType
1487 V13 V13.03 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti SamplePlotInfoText 20.4.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SamplePlotInfoText koealan vapaamuotoisen tekstin syöttämistä varten
1486 V13 V13.03 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti SamplePlotInfoText 20.4.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SamplePlotInfoText koealan vapaamuotoisen tekstin syöttämistä varten
1485 V13 V13.03 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Elementti SamplePlotInfoText 20.4.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SamplePlotInfoText koealan vapaamuotoisen tekstin syöttämistä varten
1484 V13 V13.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti SamplePlotInfoText 20.4.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SamplePlotInfoText koealan vapaamuotoisen tekstin syöttämistä varten
1483 V13 V13.03 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti SamplePlotInfoText 20.4.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SamplePlotInfoText koealan vapaamuotoisen tekstin syöttämistä varten
1482 V13 V13.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
20.4.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V13.03"
1481 V13 V13.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SilvicultureTypeType 20.4.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon SilvicultureTypeType
1480 V13 V13.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CuttingTypeType 20.4.2018 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon CuttingTypeType
1479 V13 V13.03 SpecialFeature.xsd Elementti 20.4.2018 Elementtien piilottaminen/näyttäminen Piilotettu elementit ObservationDate, Storage ja UsingRight
1478 V13 V13.03 WorkindSiteTrade_Stand.xsd Elementti 20.4.2018 Elementtien piilottaminen/näyttäminen Piilotettu elementti StandLocatedOnIsland
1477 V13 V13.03 WorkingSiteTrade_CallForOfferWorkingSite.xsd Elementti 20.4.2018 Elementtien piilottaminen/näyttäminen Piilotettu elementit SceneryWorkPermission, CuttingPlanner ja InformedActors
1476 V13 V13.02 CommonObjectData.xsd Elementti ForestCentreSelfMonitoringObjectType 29.3.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty object-tietoihin näkyviin kuvion perustiedot (StandBasicData)
1475 V13 V13.02 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreSelfMonitoringObjectType 29.3.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Muutettu elementti Image viittaamaan tyyppiin Image:SelfMonitoringImageType
1474 V13 V13.02 CommonObjectData.xsd Ryhmä ForestCentreSelfMonitoringObjectType 29.3.2018 Elementtien piilottaminen/näyttäminen Poistettu määrittely ForestCentreSelfMonitoringObjectDataGroup
1473 V13 V13.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MessageType 29.3.2018 Koodiston muutos Koodistoa täydennetty koodilla MKMVTP (Metsävaratietojen päivityspyyntö)
1472 V13 V13.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ObjectTypeType 29.3.2018 Koodiston muutos Koodistoa täydennetty koodilla 3 (Omavalvontavalokuva)
1471 V13 V13.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
29.3.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V13.02"
1470 V13 V13.01 Image.xsd Tyyppi ImageType 19.3.2018 Tyyppimäärittelyn muutos ImageType-määrittelyn jakaminen kolmeen osaan: ImageBaseType, ImageType ja SelfMonitoringImageType
1469 V13 V13.01 SpecialFeature.xsd Elementti BasicFeature1Type 19.3.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty complextypeen BasicFeature1Type uusi vapaaehtoinen elementti InventoryDate
1468 V13 V13.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataUpdateCaseType 19.3.2018 Uusien koodien lisäys Koodistoon ForestDataUpdateCaseType lisätty koodit 301, 302, 303, 304, 305, 306 ja 307
1467 V13 V13.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataUpdateCaseType 19.3.2018 Uuden koodiston lisäys Uusi koodisto ForestDataUpdateCaseType lisätty
1466 V13 V13.01 ForestCentreMessage.xsd Elementti ForestDataUpdate 19.3.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty ForestDataUpdate-sanomaan elementit ObjectGeometry, ObjectBasicData, UseCases, Actors, StandBasicData, SoilData, TreeStandBasedData, TreeStandData, Operations, SpecialFeatures ja Documents
1465 V13 V13.01 ForestCentreMessage.xsd Elementti ForestCentreMessage 19.3.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty Metsäkeskus-sanomaan uusi sanomatyyppi ForestDataUpdate
1464 V13 V13.01 CommonObjectData.xsd Elementti ForestCentreSelfMonitoringObjectType 19.3.2018 Elementtien piilottaminen/näyttäminen Lisätty seuraavat elementit näkyviin: WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning, WorkingSiteQualityControlSoilConditioning, WorkingSiteFinalAuditSilviculture ja WorkingSiteQualityControlSilviculture
1463 V13 V13.01 ForestCentreMessage.xsd Image 19.3.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu Image:Image muotoon Image
1462 V13 V13.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi ImageType 19.3.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ImageType
1461 V13 V13.01 ForestCentreMessage.xsd Elementti ForestCentreMessage 19.3.2018 Elementtien piilottaminen Piilotettu elementit ForestUseDeclaration, FinancingActApplication, FinancingActCompletionDeclaration ja MooseDamageDeclaration
1460 V13 V13.01 CommonObjectData.xsd Elementti PowerOfAttorneyDate 19.3.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti PowerOfAttorneyDate
1459 V13 V13.01 CommonObjectData.xsd Elementti PowerOfAttorney 19.3.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti PowerOfAttorney
1458 V13 V13.01 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi PowerOfAttorneyDateType 19.3.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PoweOfAttorneyDateType
1457 V13 V13.01 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi PowerOfAttorneyType 19.3.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PowerOfAttorneyType
1456 V13 V13.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ActorTypeType 19.3.2018 Koodiston muutos Poistettu koodi 2 (Omavalvonnan toteuttaja)
1455 V13 V13.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ActorTypeType 19.3.2018 Koodiston muutos Selite Tilaaja muutettu muotoon Omavalvonnan tilaaja
1454 V13 V13.00 Skeemapaketti V13 19.3.2018 Skeemapaketti V13 luotu
1453 V11 V11.11 ForestCentreCommon.xsd Elementti RequestReference 2.3.2018 Uuden elementin lIsäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti RequestReference tyypiltään ForestCentreMessageReferenceType 9 (kyselyviite).
1452 V11 V11.11 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubersionType
2.3.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.11"
1451 V11 V11.11 ForestCentrePayments.xsd Elementti PaymentsDate 2.3.2018 Elementin nimeämismuutos Elementti PaymentsDate uudelleennimetty muotoon PaymentDate.
1450 V11 V11.11 ForestCentrePayments.xsd Elementti PaymentsReference 2.3.2018 Elementin nimeämismuutos Elementti PaymentsReference uudelleennimetty muotoon PaymentReference.
1449 V12 V12.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
13.2.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V12.01"
1448 V12 V12.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreSelfMonitoringObjectType 13.2.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Image
1447 V12 V12.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreSelfMonitoringObjectType 13.2.2018 Elementtien piilottaminen/näyttäminen Poistettu seuraavat elementit näkyvistä sijoittamalla ne kommenttitageihin: SelfMonitoringObjectData,
SelfMonitoringObjectProtectionOperationsData, Documents, WorkingSiteFinalAuditDraining,
WorkingSiteFinalAuditHarvesting, WorkingSiteFinalAuditRoadMaking, WorkingSiteFinalAuditSilviculture,
WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning ja MapSymbol. Lisätty seuraava elementti näkyville poistamalla se
kommenttitageista: WorkingSiteQualityControlPlantManagement
1446 V12 V12.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi SelfMonitoringBasicDataType 13.2.2018 Uusien elementtien lisäys Tyyppimäärittelyyn SelfMonitoringBasicDataType lisätty uudet vapaaehtoiset elementit FinancingActNumber
ja CustomerReference
1445 V12 V12.01 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti InfoText 13.2.2018 Elementin pakollisuusmuutos Elementin InfoText minOccurs muutettu 1 -> 0
1444 V12 V12.01 WorkingSiteOperational.xsd Elementti Geometry 13.2.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Muutettu elementin Geometry tyyppimäärittely gdt:PolygonOrMultiPolygonType ->
gdt:PolygonOrMultiPolygon2Type
1443 V12 V12.01 ForestCentreMessage.xsd Elementti ForestCentreCommonObjectData 13.2.2018 Elementin nimeämismuutos Elementti ForestCentreCommonObjectData uudelleennimetty SelfMonitoringData:ksi. Samalla elementti
otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista.
1442 V12 V12.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
13.2.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V12.00"
1441 V12 V12.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
VersionType
13.2.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V12" (Skeemapaketti V12)
1440 V12 V12.00 Skeemapaketti V12 13.2.2018 Skeemapaketti V12 luotu
1439 V11 V11.10 TreeStratum.xsd Tiedosto 31.1.2018 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
1438 V11 V11.10 TreeStandSummary.xsd Tiedosto 31.1.2018 Dokumentaatioiden päivitys Päivitetty ja täydennetty skeeman elementtien dokumentaatioita
1437 V11 V11.10 TreeStand.xsd Tyyppi TreeStandDataDate2Type 31.1.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely TreeStandDataDate2Type joka on rinnakkaismäärittely puustoajankohdalle
1436 V11 V11.10 ForestCentrePayments.xsd Tiedosto 31.1.2018 Skeematiedoston rakenne uudelleenmuotoiltu Skeeman rakennetta muutettu siten, että yleisten osien rakenne siirretty skeematiedostoon
ForestCentreCommon.xsd ja tähän skeemaan jätetty maksatussanomalle spesifit osat
1435 V11 V11.10 ForestCentreDecision.xsd Tiedosto 31.1.2018 Skeematiedoston rakenne uudelleenmuotoiltu Skeeman rakennetta muutettu siten, että yleisten osien rakenne siirretty skeematiedostoon
ForestCentreCommon.xsd ja tähän skeemaan jätetty päätössanomalle spesifit osat
1434 V11 V11.10 ForestCentreControlData.xsd Tiedosto 31.1.2018 Skeematiedoston rakenne uudelleenmuotoiltu Skeeman rakennetta muutettu siten, että yleisten osien rakenne siirretty skeematiedostoon
ForestCentreCommon.xsd ja tähän skeemaan jätetty tarkastustiedoille spesifit osat
1433 V11 V11.10 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi ForestCentreDataType 31.1.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ForestCentreDataType, sisältää metsäkeskuksesta ulospäin kirjoitettavien
sanomien yleisten osien määrittelyt
1432 V11 V11.10 ForestCentreCommon.xsd Elementti ForestCentreMessageReference 31.1.2018 Elementin siirto Elementti ForestCentreMessageReference siirretty skeematiedostoon
1431 V11 V11.10 ForestCentreCommon.xsd Elementti MetadataText 31.1.2018 Elementin siirto Elementti MetadataText siirretty skeematiedostoon
1430 V11 V11.10 ForestCentreCommon.xsd Elementti Message 31.1.2018 Elementin siirto Elementti Message siirretty skeematiedostoon
1429 V11 V11.10 ForestCentreCommon.xsd Elementti TimeStamp 31.1.2018 Elementin siirto Elementti TimeStamp siirretty skeematiedostoon
1428 V11 V11.10 ForestCentreCommon.xsd Elementti ForestUseDeclarationReference 31.1.2018 Elementin siirto Elementti ForestUseDeclarationReference siirretty skeematiedostoon
1427 V11 V11.10 CommonObjectData.xsd Elementti OperationTreeReduction 31.1.2018 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu viittaus elementtiin OperationTreeReduction
1426 V11 V11.10 CommonObjectData.xsd Elementti PreclearingEvaluation 31.1.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti PreclearingEvaluation
1425 V11 V11.10 CommonObjectData.xsd Tiedosto 31.1.2018 Kirjoitusasun korjauksia Korjailtu skeeman sisältämien elementtien ja tyyppimäärittelyjen nimissä esiintyneitä kirjoitusvirheitä
1424 V11 V11.10 CommonObjectData.xsd Tiedosto 31.1.2018 Elementtien uudelleenjärjestely Uudelleenjärjestelty skeematiedoston sisältämien elementtejä sequencejen sisällä
1423 V11 V11.10 CommonObjectData.xsd Tyyppi TreeStandDataDateType 31.1.2018 Muutos elementin käyttötavassa Tyyppimäärittelyssä TreeStandDataDateType muutettu elementin määrittely tyyppimäärittelyn sisään
viittauksen sijaan
1422 V11 V11.10 CommonObjectData.xsd Elementti TreeStandData 31.1.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Muutettu elementin TreeStandData tyyppimäärittely TreeStandDataType -> ControlDataTreeStandDataType
1421 V11 V11.10 CommonObjectData.xsd Elementti UseCase 31.1.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Muutettu elementin UseCase tyyppimäärittely co:SelfMonitoringUseCaseType -> co:UseCaseType
1420 V11 V11.10 Common_BasicDataType.xsd Tyyppi UseCaseType 31.1.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely UseCaseType joka on yhdistelmä koodistoista ControlUseCaseType ja
SelfMonitoringUseCaseType
1419 V11 V11.10 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 31.1.2018 Namespace- ja import-muutoksia Skeeman ForestCentrePayments.xsd namespace muutettu ForestryCentrePayments ->
ForestCentrePayments
1418 V11 V11.10 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
31.1.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.10"
1417 V11 V11.10 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PreclearingEvaluationType 31.1.2018 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto PreclearingEvaluationType ja sille koodit 1-3
1416 V11 V11.10 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ControlDataMessageType 31.1.2018 Koodiston muutos Koodisto uudelleennimetty ControlDataMessageType -> ForestCentreDataMessageType
1415 V11 V11.10 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ActionTypeType 31.1.2018 Koodiston poisto Poistettu koodisto ActionTypeType sisältöineen
1414 V11 V11.10 ForestCentrePayments.xsd Tiedosto 31.1.2018 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu skeeman namespace "ForestryCentrePayments" -> "ForestCentrePayments"
1413 V11 V11.10 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MessageType 31.1.2018 Koodiston muutos Koodistosta poistettu koodit KMRMA ja KMRPS
1412 V11 V11.09 ForestCentrePayments.xsd Tiedosto 26.1.2018 Skeematiedoston rakenne uudelleenmuotoiltu Sisältö muutettu vastaamaan uusia Metsäkeskuksen maksatussanoman määrittelyjä
1411 V11 V11.09 ForestCentreDecision.xsd Tiedosto 26.1.2018 Skeematiedoston rakenne uudelleenmuotoiltu Skeeman rakennetta jatkojalostettu uusimpaan esimerkkisanomaan pohjautuen
1410 V11 V11.09 ForestCentreControlData.xsd Tyyppi ForestCentreControlDataType 26.1.2018 Attribuutin tyyppimäärittelyn muutos Muutettu complexType ForestCentreControlDataType:n attribuutin "id" tyyppimäärittely xs:string ->
co:IdStringType
1409 V11 V11.09 ForestCentreControlData.xsd Elementti MetadataText 26.1.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti MetaDataText
1408 V11 V11.09 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi PaymentsRealEstateType 26.1.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PaymentsRealEstateType
1407 V11 V11.09 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi PaymentsRealEstatesType 26.1.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PaymentsRealEstatesType
1406 V11 V11.09 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi SubsidyApplierBaseContactAnd
EstateInfoType
26.1.2018 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SubsidyApplierBaseContactAndEstateInfoType
1405 V11 V11.09 ForestCentreCommon.xsd Elementti RealEstate 26.1.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti RealEstate, tyypiltään PaymentsRealEstateType
1404 V11 V11.09 ForestCentreCommon.xsd Elementti RealEstates 26.1.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti RealEstates, tyypiltään PaymentsRealEstatesType
1403 V11 V11.09 ForestCentreCommon.xsd Elementti CompletionDeclarationNumber 26.1.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti CompletionDeclarationNumber
1402 V11 V11.09 ForestCentreCommon.xsd Elementti ForestCentreMessageReferenceType 26.1.2018 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti ForestCentreMessageReferenceType
1401 V11 V11.09 CommonObjectData.xsd Elementti UseCase 26.1.2018 Elementin tyyppimäärittely muutettu Muutettu elementin UseCase tyyppimäärittely UseCaseType -> co:SelfMonitoringUseCaseType
1400 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi UseCaseType 26.1.2018 Koodiston jakaminen Koodisto UseCaseType jaettu kahdeksi uudeksi koodistoksi, ControlUseCaseType (103, 107, 108) ja
SelfMonitoringUseCaseType (201-205)
1399 V11 V11.09 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 26.1.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty FSC-suunnitteluun liitännäiset koodit 11012-11022, 8. 47-49 ja 101-105, lisäksi koodit
10121 ja 10122
1398 V11 V11.09 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 26.1.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty FSC-suunnitteluun liitännäiset koodit 21, 71, 104, 120, 121, 421, 451, 626 ja 627
1397 V11 V11.09 ForestCentreDecision.xsd Tiedosto 26.1.2018 Muutoksia skeematiedoston rakenteissa Skeeman rakennetta jatkojalostettu uusimpaan esimerkkisanomaan pohjautuen
1396 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestCentreWorkCodeType 26.1.2018 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ja sille koodit 16, 30, 35, 50, 60, 70, 80, 90 ja 91
1395 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestCentreWorkCodeGroupType 26.1.2018 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ja sille koodit 16, 30, 50, 60, 70, 80, 90 ja 91
1394 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DecisionGeometryObjectType 26.1.2018 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto DecisionGeometryObjectType ja sille koodit 1 (kuvio) ja 2 (muu)
1393 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ActionTypeType 26.1.2018 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ActionTypeType ja koodit 1-5
1392 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DecisionTypeType 26.1.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvot 5 (Kemera-hankkeen raukeaminen) ja 6 (MKI - poikkeamislupa määräajasta)
1391 V11 V11.09 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 26.1.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvot 704-705 ja 741-748
1390 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDamageQualifierType 26.1.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvot 1500-1509, 1530-1535, 1549-1560, 1600-1613, 1650-1659, 1699-1701, 1750-1756 ja 1798-1799
1389 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
26.1.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.09"
1388 V11 V11.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ControlDataMessageType 26.1.2018 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvot "MKM" (Metsäkeskuksen maksatussanoma) ja "MKPS" (Metsäkeskuksen
päätössanoma)
1387 V11 V11.08 TreeStratum.xsd Elementti TreeClass 22.12.2017 Elementti otettu käyttöön Elementti TreeClass otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista
1386 V11 V11.08 TreeStandSummary.xsd Elementti DominantHeight 22.12.2017 Elementti otettu käyttöön Elementti DominantHeight otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista
1385 V11 V11.08 TreeStandSummary.xsd Elementti MeanHeight 22.12.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti MeanHeight vapaaehtoisesta pakolliseksi
1384 V11 V11.08 TreeStandSummary.xsd Elementti MeanStumpDiameter 22.12.2017 Elementti otettu käyttöön Elementti MeanStumpDiameter otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista
1383 V11 V11.08 TreeStandSummary.xsd Elementti MeanDiameter 22.12.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti MeanDiameter pakollisesta vapaaehtoiseksi
1382 V11 V11.08 TreeStand.xsd Elementti TreeClass 22.12.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty määrittely elementille TreeClass
1381 V11 V11.08 TreeStand.xsd Elementti SpareTreeGroup 22.12.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty määrittely elementille SpareTreeGroup
1380 V11 V11.08 TreeStand.xsd Elementti SpareTreeGroups 22.12.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty määrittely elementille SpareTreeGroups
1379 V11 V11.08 TreeStand.xsd Elementti ControlStandTreeStandSummary 22.12.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementin ControlStandTreeStandSummary määritykset
1378 V11 V11.08 StemDistribution.xsd Elementti Trees 22.12.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Trees, tyypiltään StemDistributionType
1377 V11 V11.08 StandBasicData.xsd Tyyppi BaseSoildDataType 22.12.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely BaseSoilDataType, joka viittaa BaseSoilDataGroupiin
1376 V11 V11.08 StandBasicData.xsd Datagroup BaseSoilDataGroup 22.12.2017 Uuden data groupin lisäys Lisätty uusi datagroup BaseSoilDataGroup, sisältönä SoilDataGroup mutta ilman pakollisuuksia
1375 V11 V11.08 Operation.xsd Elementti OperationStatus 22.12.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti OperationStatus, tietosiältönä toimenpiteen tila
1374 V11 V11.08 Operation.xsd Elementti DifficultyClass 22.12.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti DifficultyClass, tyypiltään DifficultyClassType. Tietosisältö toimenpiteen
vaikeusluokka
1373 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ControlDataMessageType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ControlDataMessageType (tarkastustietojen sanomatyyppi) ja sille koodi TT
(tarkastustiedot)
1372 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ControlDataOperationStatusType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ControlDataOperationStatusType (toimenpiteen tila) ja sille koodit 1-3
1371 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi RestrictionBasedOnStoninessType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto RestrictionBasedOnStoninessType (kivisyyden vaikutus toimenpiteeseen) ja sille koodit
0-3
1370 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi EvaluationSubjectType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto EvaluationSubjectType (käytetty arvostelukoodisto) ja sille koodit 1 ja 2
1369 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatLocationType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto HabitatLocationType (elinympäristön sijainti suhteessa kuvioon) ja sille koodit 1-3
1368 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatTypeType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto HabitatTypeType (elinympäristön tyyppi) ja sille koodit 1-4
1367 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi InspectionMethodType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto InspectionMethodType (tarkastustapa) ja sille koodit 1-4
1366 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi TargetSelectionType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto TargetSelectionType (kohdevalinnan tyyppi) ja sille koodit 1-4
1365 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ControlReferenceTypeType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ControlReferenceTypeType (tarkastusviitteen tyyppi) ja sille koodit 1 ja 2
1364 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi UseCaseType 22.12.2017 Koodiston muutos Koodistoa täydennetty tarkastustietojen välitykseen tarvittavilla koodeilla
1363 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi IdentifierTypeType 22.12.2017 Koodiston muutos Koodistoa täydennetty koodilla 8 (Metsäsuunnittelija)
1362 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HabitatCodeType 22.12.2017 Koodiston muutos koodistoa täydennetty
1361 V11 V11.08 ForestCentreDecision.xsd Tiedosto 22.12.2017 Muutoksia skeematiedoston rakenteissa Skeeman rakenteet päivitetty lähes kauttaaltaan uusiksi
1360 V11 V11.08 CommonObjectData.xsd Tiedosto 22.12.2017 Muutoksia skeematiedoston rakenteissa Skeematiedostoon toteutettu suurehkoja muutoksia metsäkeskuksen tarkastustietojen rakenteiden lisäyksen
yhteydessä
1359 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ActorTypeType 22.12.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvot 101 (Tarkastaja), 102 (Kiinteistön omistaja), 103 (Toteuttaja), 104 (Laatija) ja
105 (Asiamies)
1358 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ObjectTypeType 22.12.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvot 101 (Tarkastus), 102 (Tarkastuskuvio) ja 103 (Tarkastuskoeala)
1357 V11 V11.08 Common_GeometricDataType.xsd Datagroup PointLineAndPolygonGeometriesGroup 22.12.2017 Uuden data groupin lisäys Lisätty uusi data group PointLineAndPolygonGeometriesGroup
1356 V11 V11.08 ForestCentreControlData.xsd Tiedosto 22.12.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Skeemapakettiin lisätty uusi tiedosto ForestCentreControlData.xsd. Sisältää rakenteet tarkastustietojen
lähettämiseksi Metsäkeskuksesta ulospäin
1355 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SubsidyZoneType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto SubsidyZoneType, kemera-tukialue + arvot 8, 9 ja 10 (pohjoinen, keskinen ja eteläinen
Suomi)
1354 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
22.12.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo V11.08
1353 V11 V11.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DecisionTypeType 22.12.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto DecisionTypeType ja koodit 1, 2, 3 ja 4
1352 V11 V11.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
24.11.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo V11.07
1351 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StandAvgDominantHeight 24.11.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti StandAvgDominantHeight
1350 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti 24.11.2017 Uusien elementtien lisäys Lisätty uudet vapaaehtoiset elementit MeanDiameterPine, MeanDiameterSpruce, MeanDiameterHardWood
ja MeanDiameterSilverBirch
1349 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti BasalAreaSilverBirch 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti BasalAreaSilverBirch pakollisesta vapaaehtoiseksi
1348 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti BasalAreaHardWood 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti BasalAreaHardWood pakollisesta vapaaehtoiseksi
1347 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti BasalAreaSpruce 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti BasalAreaSpruce pakollisesta vapaaehtoiseksi
1346 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti BasalAreaPine 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti BasalAreaPine pakollisesta vapaaehtoiseksi
1345 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti 24.11.2017 Uusien elementtien lisäys Lisätty uudet vapaaehtoiset elementit MeanHeightPine, MeanHeightSpruce, MeanHeighHardWood,
MeanHeightSilverBirch ja DominantHeight
1344 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StemCountSilverBirch 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti StemCountSilverBirch pakollisesta vapaaehtoiseksi
1343 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StemCountHardWood 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti StemCountHardWood pakollisesta vapaaehtoiseksi
1342 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StemCountSpruce 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti StemCountSpruce pakollisesta vapaaehtoiseksi
1341 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StemCountPine 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti StemCountPine pakollisesta vapaaehtoiseksi
1340 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti MeanDiameterOtherTreeSpecies 24.11.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MeanDiameterOtherTreeSpecies
1339 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti BasalAreaOtherTreeSpecies 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti BasalAreaOtherTreeSpecies pakollisesta vapaaehtoiseksi
1338 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti MeanHeightOtherTreeSpecies 24.11.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MeanHeightOtherTreeSpecies
1337 V11 V11.07 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StemCountOtherTreeSpecies 24.11.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti StemCountOtherTreeSpecies pakollisesta vapaaehtoiseksi
1336 V11 V11.07 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti 24.11.2017 Uusien elementtien lisäys Lisätty uudet vapaaehtoiset elementit AmountOfRottenTreesInSpareGroupOfTrees,
AmountOfRottenSnagsInSpareGroupOfTrees, AmountOfLivingTreesInSpareGroupOfTrees ja
AmountOfScatteredDecayingFallenTreesAndNobleDeciduousTrees
1335 V11 V11.07 WoodForceCommonTypes.xsd Elementti 24.11.2017 Uusien elementtien lisäys Lisätty vapaaehtoiset elementit AmountOfRottenTreesInSpareGroupOfTrees,
AmountOfRottenSnagsInSpareGroupOfTrees, AmountOfLivingTreesInSpareGroupOfTrees
ja AmountOfScatteredDecayingFallenTreesAndNobleDeciduousTrees
1334 V11 V11.07 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi DitchTypeType 24.11.2017 Uuden koodiston lisäys Skeematiedostoon lisätty uusi koodisto DitchTypeType
1333 V11 V11.07 WoodForceCommonTypes.xsd Tyyppi ScaleFactorTreeSpeciesType 24.11.2017 Uuden koodiston lisäys Skeematiedostoon lisätty uusi koodisto ScaleFactorTreeSpeciesType
1332 V11 V11.07 MapSymbol.xsd Elementti 24.11.2017 Uusien elementtien lisäys Lisätty uudet vapaaehtoiset elementit DitchType, Length, Depth, Width, Volume, MaterialCode,
MaterialInfoText, DitchOrRoadPlanName, AmountOfRottenTreesInSpareGroupOfTrees,
AmountOfRottenSnagsInSpareGroupOfTrees ja AmountOfLivingTreesInSpareGroupOfTrees
1331 V11 V11.07 MapSymbol.xsd Tiedosto 24.11.2017 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty nimiavaruusmäärittely wct: (WoodForceCommonTypes)
1330 V11 V11.07 ForwardingNotification.xsd Elementti TreeSpecies 24.11.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin TreeSpecies tyyppimäärittely muutettu wct:StanfordTreeSpeciesType ->
wct:ScaleFactorTreeSpeciesType
1329 V11 V11.07 CompanyInformation.xsd Elementti InverseVAT 24.11.2017 Elementin poisto Elementti InverseVAT poistettu skeematiedostosta
1328 V11 V11.07 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 24.11.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 12001 (valuma-alue) ja 13001 (metsästyskieltoalue)
1327 V11 V11.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 24.11.2017 Koodiston muutos Poistettu koodistosta arvot 30000-30011, lisätty arvot 30000-30014 ja 30090
1326 V11 V11.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 13.10.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodit 30000, 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007,
30008, 30009, 30010 ja 30011
1325 V11 V11.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 13.10.2017 Koodiston muutos Koodistosta poistettu koodit 30000, 31000, 31100, 31101, 31102, 31103, 31104, 31105, 31106, 31107,
31108, 31200, 31201, 32000, 32100, 32101, 32200, 32201, 33000, 33100, 33101, 33200 ja 33201
1324 V11 V11.06 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 13.10.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodit 10119, 10120, 40001, 40101, 40102, 40103, 40104, 40201, 40202, 40203,
40204 ja 40301
1323 V11 V11.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType4 13.10.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodi 4
1322 V11 V11.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType2 13.10.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodi 19
1321 V11 V11.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 13.10.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodit 800, 703 ja 704
1320 V11 V11.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
13.10.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.06"
1319 V11 V11.06 Common_GeometricDataType.xsd Tyyppi PolygonOrMultiPolygon2Type 13.10.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PolygonOrMultiPolygon2Type joka on muuten vastaava kuin
PolygonOrMultiPolygonType, mutta MultiPolygonGeometry-elementti käyttää tyyppimäärittelyä ExtendedMultiPolygonGeometryType
1318 V11 V11.06 Common_GeometricDataType.xsd Tyyppi AlternativeGeometries2Type 13.10.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi complexType-määrittely AlternativeGeometries2Type
(viittaa ryhmään AlternativeGeometries2Group)
1317 V11 V11.06 Common_GeometricDataType.xsd Tyyppi ExtendedMultiPolygonGeometryType 13.10.2017 Tyyppimäärittely otettu käyttöön Tyyppimäärittely ExtendedMultiPolygonGeometryType otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista
1316 V11 V11.06 Common_GeometricDataType.xsd Tyyppi AlternativeGeometries2Group 13.10.2017 Uuden data groupin lisäys Lisätty uusi data group AlternativeGeometries2Group, sisältö muuten sama AlternativeGeometriesGroup
kanssa mutta lisättynä MultiSurface-geometrien määrittelyllä (elementti MultiPolygonGeometry tyyppimäärittely ExtendedMultiPolygonGeometryType)
1315 V11 V11.06 Contract.xsd Elementti Geometry 13.10.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementin Geometry tyyppimäärittely muutettu gdt:PolygonOrMultiPolygonType ->
gdt:PolygonOrMultiPolygon2Type
1314 V11 V11.06 WorkingSiteEndNotification.xsd Elementti UnfulfilledArea 13.10.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementin UnfulfilledArea tyyppimäärittely muutettu gdt:PolygonOrMultiPolygonType ->
gdt:PolygonOrMultiPolygon2Type
1313 V11 V11.06 WorkingSiteEndNotification.xsd Elementti Geometry 13.10.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementin Geometry tyyppimäärittely muutettu gdt:PolygonOrMultiPolygonType -> gdt:PolygonOrMultiPolygon2Type
1312 V11 V11.06 RoadOrDitchObjectUpdate.xsd Elementti Geometry 13.10.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementin Geometry tyyppimäärittely muutettu gdt:AlternativeGeometriesType ->
gdt:AlternativeGeometries2Type
1311 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Tyyppi LocatedSpecialFeature2Type 13.10.2017 Data group muutos Tyyppimäärittelyn LocatedSpecialFeature2Type käyttämä data group muutettu gdt:AlternativeGeometriesGroup -> gdt:AlternativeGeometries2Group
1310 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRightDescription 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Elementille UsingRight lisätty lapsielementti UsingRightDescription, tyypiltään co:String1500Type
1309 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRightCompensationResponsible 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Elementille UsingRight lisätty lapsielementti UsingRightCompensationResponsible, tyypiltään co:UsingRightResponsibleType
1308 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRightCompensationAmount 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Elementille UsingRight lisätty vapaaehtoinen lapsielementti UsingRightCompensationAmount, tyypiltään co:Decimal7And2PositiveType
1307 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRightCompensation 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Elementille UsingRight lisätty lapsilementti UsingRightCompensation, tyypiltään co:YesNoNotKnowType
1306 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRightExaminedDate 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Elementille UsingRight lisätty lapsielementti UsingRightExaminedDate, tyypiltään co:DateType
1305 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRightExists 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Elementille UsingRight lisätty lapsielementti UsingRightExists, tyypiltään co:YesNoNotKnownType
1304 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Elementti UsingRight 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti UsingRight, tyypiltään UsingRightType
1303 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Tyyppi UsingRightType 13.10.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi complexType-määrittely UsingRightType, tietosisältönä käyttöoikeuksien tietoja
1302 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Tyyppi BasicFeature2Type 13.10.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty complexTypeen BasicFeature2Type uusi vapaaehtoinen elementti Storage, tyypiltään
wso:StorageType
1301 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Tyyppi BasicFeature2Type 13.10.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Lisätty complexTypeen BasicFeature2Type uusi vapaaehtoinen elementti ObservationDate, tyypiltään
co:DateType
1300 V11 V11.06 SpecialFeature.xsd Tiedosto 13.10.2017 Namespace- ja import-muutoksia Skeematiedostoon lisätty import määritykset nimiavaruudelle wso: (WorkingSiteOperational.xsd)
1299 V11 V11.06 MapSymbol.xsd Elementti Geometry 13.10.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementin Geometry tyyppimäärittely muutettu gdt:AlternativeGeometriesType -> gdt:AlternativeGeometries2Type
1298 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Elementti InformedActor 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti InformedActor, tyypiltään ci:ContactInformationType
1297 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Elementti InformedActors 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti InformedActors (korjuun aloituksesta informoitavat toimijat), tyypiltään InformedActorsType
1296 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Tyyppi InformedActorsType 13.10.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi complexType-määrittely InformedActorsType. Lista.
1295 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Elementti CuttingPlanner 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti CuttingPlanner, tyypiltään wtco:CuttingPlannerType
1294 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Elementti SceneryWorkPermissionAcceptance 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SceneryWorkPermissionAcceptance, tyypiltään co:DateType
1293 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Elementti SceneryWorkPermissionNeeded 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti SceneryWorkPermissionNeeded, tyypiltään SceneryWorkPermissionNeededType. Tämä elementti on pakollinen, mikäli elementti SceneryWorkPermission esiintyy sanomassa.
1292 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Elementti SceneryWorkPermission 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti SceneryWorkPermission, tyypiltään SceneryWorkPermissionType
1291 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Tyyppi SceneryWorkPermissionType 13.10.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SceneryWorkPermissionType jonka tietosisältönä maisematyöluvan tiedot
1290 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tyyppi CuttingPlannerType 13.10.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi complexType-määrittely CuttingPlannerType (korjuusuunnittelijan tiedot),
extensionBase=ci:ContactInformationType
1289 V11 V11.06 TreeStand.xsd Elementti TreeStandDataDate 13.10.2017 Uuden attribuutin lisäys Elementille TreeStandDataDate lisätty uusi vapaaehtoinen atribuutti inventoryMethod (inventointimenetelmä)
1288 V11 V11.06 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Elementti StandLocatedOnIsland 13.10.2017 Uuden elementin lisäys Elementin Stand lapseksi lisätty uusi vapaaehtoinen elementti StandLocatedOnIsland, tyypiltään co:YesNoType
1287 V11 V11.05 ForestUseDeclaration.xsd Elementti Documents 28.9.2017 Elementin käyttötavan muutos Siirrytty käyttämään elementtiä Documents viittauksella (ref) fcc: nimiavaruudesta. Samalla vanha
elementtimäärittely poistettu
1286 V11 V11.05 Common_GeometricDataType.xsd Tyyppi ExtendedMultiPolygonGeometryType 28.9.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ExtendedMultiPolygonGeometryType joka sisältää vanhan
MultiPolygonGeometryType-määrittelyn sisällön (MultiPolygon ja MultiSurface). Tämä määrittely sijoitettu kommenttitageihin.
1285 V11 V11.05 Common_GeometricDataType.xsd Tyyppi MultiPolygonGeometryType 28.9.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Tyyppimäärittelystä MultiPolygonGeometryType poistettu elementti MultiSurface, xs:choice-rakenne
muutettu sequenceksi
1284 V11 V11.05 ForestUseDeclaration.xsd Elementti Documents 28.9.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin Documents tyyppimäärittely muutettu DocumentsType -> fcc:DocumentsType. Lisäksi
tyyppimäärittely DocumentsType poistettu skeematiedostosta.
1283 V11 V11.05 ForestCentreDecision.xsd Elementti DecisionDocument 28.9.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin DecisionDocument tyyppimäärittely muutettu co:DocumentType -> co:Document4MBType
1282 V11 V11.05 ForestCentreCommon.xsd Elementti Document 28.9.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementtimäärittely Document, tyypiltään co:Document4MBType. Viittaus complexType
DocumentsType:ssä muutettu käyttämään tätä uutta elementtimäärittelyä. Lisäksi elementin maxOccurs
muutettu "n" -> 10
1281 V11 V11.05 Common.xsd Tiedosto 28.9.2017 Include-muutos Skeematiedostosta on poistettu include-määritys "Common_BasicDataType.xsd".
1280 V11 V11.05 Common.xsd Tiedosto 28.9.2017 Sisällön jakaminen toiseen skeematiedostoon Skeematiedostosta Common.xsd on siirretty dokumenttimäärittelyt tiedostoon Common_DocumentType.xsd.
Samalla poistettu nimiavaruuden xmime: määritykset. Katso myös muutoshistorian id 1279.
1279 V11 V11.05 Common_DocumentType.xsd Tiedosto 28.9.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Skeemapakettiin on lisätty uusi tiedosto Common_DocumentType.xsd johon on siirretty liitedokumenttien
määrittelyt. Lisäksi uutena tähän skeematiedostoon on toteutettu kokorajoitetun binääritiedoston määrittely.
Tiedoston elementFormDefault=qualified
1278 V11 V11.05 MooseDamageDeclaration.xsd Elementti DeclarationPolygonReference 28.9.2017 Dokumentaation päivitys Elementin DeclarationPolygonReference (hirvivahinkoalueen viite) dokumentaatio päivitetty
1277 V11 V11.05 MooseDamageDeclaration.xsd Elementti DeclarationPolygonReference 28.9.2017 Tyyppimäärittelyn lisäys Elementille DeclarationPolygonReference lisätty tyyppimäärittely co:ReferenceType
1276 V11 V11.05 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
28.9.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.05"
1275 V11 V11.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
15.9.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.04"
1274 V11 V11.04 ForestCentreMessage.xsd Elementti ForestCentreCommonObjectData 15.9.2017 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti ForestCentreCommonObjectData piilotettu näkyvistä sijoittamalla se kommenttitageihin
1273 V11 V11.04 MooseDamageDeclaration.xsd Elementti DeclarationPolygonReference 15.9.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti DeclarationPolygonReference
1272 V11 V11.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestCentreMessageReferenceType 15.9.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvot 7 (Hirvivahinkoilmoitusviite) ja 8 (Hirvivahinkoalueviite)
1271 V11 V11.04 MooseDamageDeclaration.xsd Elementti Documents 15.9.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Documents
1270 V11 V11.04 MooseDamageDeclaration.xsd Elementti Sender 15.9.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti Sender
1269 V11 V11.04 StandBasicData.xsd Tyyppi IdentifiersType 15.9.2017 Tyyppimäärittelyn sisällön muutos Tyyppimäärittelyn IdentifiersType sisällä ollut complexType-määrittely on korvattu sequencella, jonka sisältönä
on viittaus elementtiin Identifier
1268 V11 V11.04 Stand.xsd Elementti Identifier 15.9.2017 Elementin siirto Elementti Identifier siirretty skeematiedostoon StandBasicData.xsd
1267 V11 V11.03 ForestCentreReply.xsd Elementti Reference 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti Reference pakollisesta vapaaehtoiseksi
1266 V11 V11.03 ForestCentreReply.xsd Elementti ForestCentreMessageReference 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti ForestCentreMessageReference pakollisesta vapaaehtoiseksi
1265 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MessageType 24.8.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "T" (Tuntematon / tunnistamaton)
1264 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialUnitType 24.8.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "10" (m2)
1263 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StemTypeType 24.8.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "16" (Ylilaho (energiapuu))
1262 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DryingClassType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon DryingClassType
1261 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SoilTypeType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon SoilTypeType
1260 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PreviousBlockStatusType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon PreviousBlockStatusType
1259 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PeripheralCodeType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon PeripheralCodeType
1258 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi VehicleType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon VehicleType
1257 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MachineTypeType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon MachineTypeType
1256 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PersonResourceType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon PersonResourceType
1255 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkingQualityType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon WorkingQualityType
1254 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MeasurerTypeType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon MeasurerTypeType
1253 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ScaleAssortmentType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon ScaleAssortmentType
1252 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HarvestingStemTypeType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon HarvestingStemTypeType
1251 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DevelopmentClassType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon DevelopmentClassType
1250 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentGroupType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon AssortmentGroupType
1249 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType5 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon WorkCodeQualifierType5
1248 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType4 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon WorkCodeQualifierType4
1247 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType3 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon WorkCodeQualifierType3
1246 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType2 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon WorkCodeQualifierType2
1245 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeQualifierType1 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon WorkCodeQualifierType1
1244 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon WorkCodeType
1243 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi TreeSpeciesType 24.8.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon TreeSpeciesType
1242 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
24.8.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.03"
1241 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestCentreMessageReferenceType 24.8.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty uusi koodi 0 = Muu, lisäksi päivitetty koodien 4 ja 5 dokumentaatio
1240 V11 V11.03 WorkingSiteWorkLoad.xsd Elementti GrainSize 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti GrainSize, tyypiltään bdt:PositiveInteger3digitsType
1239 V11 V11.03 WorkingSiteWorkLoad.xsd Elementti Length 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Length, tyypiltään
bdt:PositiveDecimalMax2IntegralPartMax1FractionalPartType
1238 V11 V11.03 WorkingSiteWorkLoad.xsd Elementti Diameter 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Diameter, tyypiltään bdt:PositiveInteger4digitsType
1237 V11 V11.03 WorkingSiteWorkLoad.xsd Elementti MaterialId 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MaterialId, tyypiltään bdt:String20Type
1236 V11 V11.03 WorkingSiteWorkLoad.xsd Elementti TransportDistanceUnit 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TransportDistanceUnit, tyypiltään bdt:DistanceUnitType
1235 V11 V11.03 WorkingSiteWorkLoad.xsd Elementti TransportDistance 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti TransportDistance, tyypiltään
bdt:PositiveDecimalMax4IntegralPartMax2FractionalPartType
1234 V11 V11.03 WorkingSiteQualityNotification.xsd Elementti CuttingAccuracySign 24.8.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty elementin CuttingAccuracySign dokumentaatio
1233 V11 V11.03 WorkingSiteQualityNotification.xsd Elementti DisQualificationSign 24.8.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty elementin DisQualificationSign dokumentaatio
1232 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Tyyppi SamplePlotSummariesType 24.8.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi complexType-määrittely SamplePlotSummariesType
1231 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti InfoText 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Lisätty elementille InfoText minOccurs = 0, lisäksi dokumentaatio päivitetty
1230 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti HopperLocationFromGPS 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti HopperLocationFromGPS, tyypiltään bdt:YesNoType
1229 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti Id 24.8.2017 Elementin uudelleennimeäminen Uudelleennimetty elementti Id -> HopperNumber
1228 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti Hoppers 24.8.2017 Elementin siirto Siirretty elementti Hoppers choice-rakenteeseen (kts myös id 1226)
1227 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti Volume 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti Volume (käsin syötetty lannoitustulos kg/ha). Luotu uusi choice-rakenne jonka sisään
tämä elementti on sijoitettu
1226 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti Measurable 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti Measurable, tyypiltään bdt:YesNoType
1225 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti SamplePlotSummaries 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti SamplePlotSummaries, tyypiltään SamplePlotSummariesType
1224 V11 V11.03 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Elementti MeanVolume 24.8.2017 Elementin siirto Elementti MeanVolume siirretty skeematiedoston sisällä eri paikkaan ja dokumentaatio päivitetty
1223 V11 V11.03 WorkingSiteOperational.xsd Elementti GrainSize 24.8.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu elementin GrainSize tyyppimäärittely bdt:Decimal2FractionDigitsType ->
bdt:PositiveInteger3digitsType, samalla päivitetty elementin dokumentaatio
1222 V11 V11.03 WorkingSiteOperational.xsd Elementti Length 24.8.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu elementin Length tyyppimäärittely bdt:Decimal2FractionDigitsType ->
bdt:PositiveDecimalMax2IntegralPartMax1FractionalPartType, samalla päivitetty elementin dokumentaatio
1221 V11 V11.03 WorkingSiteOperational.xsd Elementti Diameter 24.8.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu elementin Diameter tyyppimäärittely bdt:Decimal2FractionDigitsType ->
bdt:PositiveInteger4digitsType, samalla päivitetty elementin dokumentaatio
1220 V11 V11.03 WorkingSiteOperational.xsd Elementti RoadDitchObjects 24.8.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty elementin RoadDitchObjects dokumentaatio
1219 V11 V11.03 WorkingSiteHarvesting
QualityControlManual.xsd
Elementti ControlLogLength 24.8.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin ControlLogLength tyyppimäärittely muutettu bdt:PositiveInteger4digitsType ->
bdt:PositiveInteger5digitsType
1218 V11 V11.03 WorkingSiteHarvesting
QualityControlManual.xsd
Elementti LogLength 24.8.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Elementin LogLength tyyppimäärittely muutettu bdt:PositiveInteger4digitsType ->
bdt:PositiveInteger5digitsType
1217 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditRoadMaking.xsd Elementti CuttingThickForestText 24.8.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementti CuttingThickForestText
1216 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditRoadMaking.xsd Elementti CuttingThickForest 24.8.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementti CuttingThickForest
1215 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti LimitsToWaterSystemText 24.8.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementti LimitsToWaterSystemText
1214 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti LimitsToWaterSystem 24.8.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementti LimitsToWaterSystem
1213 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti RemedialActionText 24.8.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementti RemedialActionText
1212 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti RemedialAction 24.8.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementti RemedialAction
1211 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti DetectedDeviationText 24.8.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementti DetectedDeviationText
1210 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti DetectedDeviation 24.8.2017 Elementin poisto Skeematiedostosta poistettu elementti DetectedDeviation
1209 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti AirdromeAsInstructed 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementin AirdromeAsInstructed minOccurs 1 -> 0
1208 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti TreeOrGroundDamegesText 24.8.2017 Elementin uudelleennimeäminen Korjattu elementin nimi TreeOrGroundDamegesText -> TreeOrGroundDamagesText
1207 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti TreeOrGroundDameges 24.8.2017 Elementin uudelleennimeäminen Korjattu elementin nimi TreeOrGroundDameges -> TreeOrGroundDamages
1206 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti SamplePlotCountRequired 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti SamplePlotCountRequired, tyypiltään bdt:PositiveInteger3digitsType
1205 V11 V11.03 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Elementti SamplePlotCount 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti SamplePlotCount, tyypiltään bdt:PositiveInteger3digitsType
1204 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DistanceUnitType 24.8.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "km" (kilometri)
1203 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DistanceUnitType 24.8.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto DistanceUnitType, sisältää etäisyyden yksiköiden määrittelyjä
1202 V11 V11.03 RoadOrDitchObjectUpdate.xsd Elementti RoadOrDitchObjectUpdate 24.8.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty juurielementti RoadOrDitchObjectUpdate:n dokumentaatio
1201 V11 V11.03 MapSymbol.xsd Elementti MapSymbolName 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti MapSymbolName (karttamerkin nimi)
1200 V11 V11.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MeasurerTypeType 24.8.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty koodin 4 dokumentaation oikeinkirjoitus
1199 V11 V11.03 ExternalFile.xsd Tiedosto 24.8.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Tiedosto ExternalFile.xsd sisällytetty skeemapakettiin V11.03
1198 V11 V11.03 Envelope.xsd Elementti ExternalFile 24.8.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty PayloadType complexTypeen uusi elementti ExternalFile
1197 V11 V11.03 Envelope.xsd Tiedosto 24.8.2017 Namespace- ja import-muutoksia Skeematiedostoon lisätty namespace ja import uudelle skeematiedostolle ExternalFile.xsd
1196 V11 V11.03 CompanyInformation.xsd Elementti BankCode 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementin BankCode minOccurs 1 -> 0
1195 V11 V11.03 CompanyInformation.xsd Elementti BankAccount 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementin BankAccount minOccurs 1 -> 0
1194 V11 V11.03 CompanyInformation.xsd Elementti InverseVAT 24.8.2017 Elementin dokumentaatio päivitetty Päivitetty elementin InverseVAT dokumentaatio
1193 V11 V11.03 CompanyInformation.xsd Elementti LegalAccidentInsurance 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementin LegalAccidentInsurance minOccurs 1 -> 0
1192 V11 V11.03 CompanyInformation.xsd Elementti LiabilityInsurance 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementin LiabilityInsurance minOccurs 1 -> 0
1191 V11 V11.03 CompanyInformation.xsd Elementti ServiceTypes 24.8.2017 Elementin pakollisuustäsmennys Lisätty elementille ServiceTypes minOccurs = 1
1190 V11 V11.03 CompanyInformation.xsd Elementti CollectiveAgreements 24.8.2017 Elementin pakollisuustäsmennys Lisätty elementille CollectiveAgreements minOccurs = 1
1189 V11 V11.03 CompanyInformation.xsd Elementti EmployeePensionCertificate 24.8.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementin EmployeePensionCertificate minOccurs 1 -> 0
1188 V11 V11.02 ForestCentrePayments.xsd Tiedosto 5.7.2017 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu nimiavaruusmäärittely fac: (FinancingActCommon) -> fcc: (ForestCentreCommon)
1187 V11 V11.02 ForestCentreDecision.xsd Tiedosto 5.7.2017 Namespace- ja import-muutoksia Muutettu nimiavaruusmäärittely fac: (FinancingActCommon) -> fcc: (ForestCentreCommon)
1186 V11 V11.02 CommonObjectData.xsd Elementti Objects 5.7.2017 Elementin pakollisuusmuutos Elementti Objects muutettu vapaaehtoisesta pakolliseksi tyyppimäärittelyissä CommonObjectDataType
1185 V11 V11.02 ForestCentreMessage.xsd Elementti CommonObjectData 5.7.2017 Elementin uudelleennimeäminen Elementti CommonObjectData uudelleennimetty -> ForestCentreCommonObjectData. Samalla elementti
muutettu käyttämään tyyppimäärittelyä ForestCentreCommonObjectDataType.
1184 V11 V11.02 CommonObjectData.xsd Tyyppi CommonObjectDataType 5.7.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty tyyppimäärittelyn CommonObjectDataType dokumentaatio
1183 V11 V11.02 CommonObjectData.xsd Tyyppi ForestCentreCommonObjectDataType 5.7.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely ForestCentreCommonObjectDataType, jonka pohjatoteutuksena on
CommonObjectDataType. Lisäksi tyyppimäärittelyyn lisätty viittauksella (ref) uusi pakollinen elementti
CommonObjectDataReference
1182 V11 V11.02 CommonObjectData.xsd Elementti CommonObjectDataReference 5.7.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty määrittely uudelle elementille CommonObjectDataReference (omavalvonnan viite)
1181 V11 V11.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
5.7.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.02"
1180 V11 V11.02 MooseDamageDeclaration.xsd Tiedosto 5.7.2017 Muutokset liittyen FinancingActCommon.xsd -skeematiedoston poistoon Skeematiedostosta poistettu ja korvattu viitteet poistettuun skeematiedostoon FinancingActCommon.xsd, jonka sisältö siirretty skeematiedostoon ForestCentreCommon.xsd.
1179 V11 V11.02 ForestCentreMessage.xsd Tiedosto 5.7.2017 Skeematiedostosta siivottu käyttämättömät määrittelyt
1178 V11 V11.02 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi AttorneyType 5.7.2017 Tyyppimäärittelyn korjaus -->
1177 V11 V11.02 ForestCentreCommon.xsd Tiedosto 5.7.2017 Muutokset liittyen FinancingActCommon.xsd -skeematiedoston poistoon Skeematiedoston FinancingActCommon.xsd sisältö siirretty tähän ForestCentreCommon.xsd -skeematiedostoon.
1176 V11 V11.02 FinancingActCompletionDeclaration.xsd Tiedosto 5.7.2017 Muutokset liittyen FinancingActCommon.xsd -skeematiedoston poistoon Skeematiedostosta poistettu ja korvattu viitteet poistettuun skeematiedostoon FinancingActCommon.xsd, jonka sisältö siirretty skeematiedostoon ForestCentreCommon.xsd.
1175 V11 V11.02 FinancingActApplication.xsd Tiedosto 5.7.2017 Muutokset liittyen FinancingActCommon.xsd -skeematiedoston poistoon Skeematiedostosta poistettu ja korvattu viitteet poistettuun skeematiedostoon FinancingActCommon.xsd, jonka sisältö siirretty skeematiedostoon ForestCentreCommon.xsd.
1174 V11 V11.02 CommonObjectData.xsd Tiedosto 5.7.2017 Muutokset liittyen FinancingActCommon.xsd -skeematiedoston poistoon Skeematiedostosta poistettu ja korvattu viitteet poistettuun skeematiedostoon FinancingActCommon.xsd, jonka sisältö siirretty skeematiedostoon ForestCentreCommon.xsd.
1173 V11 V11.02 FinancingActCommon.xsd Tiedosto 5.7.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedoston sisältö siirretty tiedostoon ForestCentreCommon.xsd.
1172 V11 V11.01 ForestCentreMessage.xsd Elementti CommonObjectData 30.6.2017 Elementin dokumentaatio päivitetty Elementin CommonObjectData dokumentaatio päivitetty vastaamaan käyttötarkoitustaan eli
omavalvontaa
1171 V11 V11.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
30.6.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.01"
1170 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Elementti ParentObjectId 30.6.2017 Elementin uudelleennimeäminen Elementti ParentObjectId uudelleennimetty -> ChildObjectId
1169 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Elementti ParentObjectTypeSpecifier 30.6.2017 Elementin uudelleennimeäminen Elementti ParentObjectTypeSpecifier uudellennimetty -> ChildObjectTypeSpecifier
1168 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Elementti ParentObjectType 30.6.2017 Elementin uudelleennimeäminen Elementti ParentObjectType uudelleennimetty -> ChildObjectType
1167 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Elementti ParentObject 30.6.2017 Elementin uudelleennimeäminen Elementti ParentObject uudelleennimetty -> ChildObject, myös tyyppimäärittely muutettu ParentObjectType
-> ChildObjectType
1166 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Elementti ParentObjects 30.6.2017 Elementin uudelleennimeäminen Elementti ParentObjects uudelleennimetty -> ChildObjects, myös tyyppimäärittely muutettu
ParentObjectsType -> ChildObjectsType
1165 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi ActorType 30.6.2017 Attribuutin tyyppimäärittelyn muutos Muutettu attribuutti actorType käyttämään koodistoa ActorTypeType
1164 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi ActorType 30.6.2017 Attribuutin dokumentaation päivitys Päivitetty attribuuttien actorType ja actorTypeSpecifier dokumentaatiot
1163 V11 V11.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ActorTypeType 30.6.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ActorTypeType ja koodistoon arvot 1 = Omavalvonnan tilaaja ja 2 = Omavalvonnan
toteuttaja
1162 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Tyyppi ObjectType 30.6.2017 Attribuutin tyyppimäärittelyn muutos Muutettu attribuutti objectType käyttämään koodistoa ObjectTypeType
1161 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Elementti ParentObjectType 30.6.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Muutettu elementti ParentObjectType käyttämään koodistoa ObjectTypeType
1160 V11 V11.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ObjectTypeType 30.6.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ObjectTypeType ja koodistoon arvot 1 = Omavalvontatapahtuma ja 2 = Omavalvontakuvio
1159 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Elementti StandBasicData 30.6.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Muutettu elementti StandBasicData käyttämään tyyppimäärittelyä BaseCompactStandBasicDataType
1158 V11 V11.01 StandBasicData.xsd Tyyppi BaseCompactStandBasicDataType 30.6.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely BaseCompactStandBasicDataType joka on sisällöltään CompactStandBasic
DataType ilman pakollisuuksia
1157 V11 V11.01 CommonObjectData.xsd Elementti UseCase 30.6.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Elementin UseCase tyyppimäärittelyksi muutettu koodisto UseCaseType. Myös elementin dokumentaatio
päivitetty.
1156 V11 V11.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi UseCaseType 30.6.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto UseCaseType (Metsäkeskussanoman omavalvonnan käyttötapauskoodisto), lisäksi
lisätty koodit 201 = Omavalvonta - Maanmuokkaus, 202 = Omavalvonta - Istutus, 203 = Omavalvonta - Taimikon varhaishoito, 204 = Omavalvonta - Nuoren metsän hoito ja 205 = Omavalvonta - Korjuujälki
1155 V11 V11.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MessageType 30.6.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "OVT" (Omavalvontatiedot)
1154 V11 V11.01 ForestCentreMessage.xsd Elementti CommonObjectData 30.6.2017 Elementti otettu käyttöön Elementti CommonObjectData otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista. Samalla siirretty choice-
blokin viimeiseksi elementiksi.
1153 V11 V11.01 MooseDamageDeclaration.xsd Elementti Attorney 30.6.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Attorney. Elementti on tyypiltään AttorneyType, käytetään viittauksella
(ref) FinancingActCommon.xsd skeematiedostoon. Lisätty myös vaadittava nimiavaruusmäärittely.
1152 V11 V11.01 ForestCentreCommon.xsd Tyyppi AttorneyType 30.6.2017 Tyyppimäärittelyn siirto Siirretty tyyppimäärittely AttorneyType tiedostosta FinancingActCommon.xsd tiedostoon
ForestCentreCommon.xsd. Siirrytty käyttämään elementtejä PowerOfAttorney ja
RightToSpecifyBankAccountsOfPaymentTransactions viittauksella (ref). Viittaus skeematiedostoon
FinancingActCommon.xsd.
1151 V11 V11.01 FinancingActCommon.xsd Tyyppi AttorneyType 30.6.2017 Tyyppimäärittelyn siirto Siirretty tyyppimäärittely AttorneyType tiedostosta FinancingActCommon.xsd tiedostoon
ForestCentreCommon.xsd. Tässä skeematiedostossa käytetään tästä lähtien AttorneyType:ä
fcc-nimiavaruudesta.
1150 V11 V11.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
8.6.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11.00"
1149 V11 V11.00 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
Type
8.6.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V11"
1148 V11 V11.00 Skeemapaketti V11 8.6.2017 Skeemapaketti V11 luotu
1147 V10 V10.14 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
8.6.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V10.14"
1146 V10 V10.14 CommonObjectData.xsd Elementti Operations 8.6.2017 Elementti otettu käyttöön Aiemmin piilotettuna ollut elementti Operations on otettu uudelleen käyttöön poistamalla kommenttitagit
elementin ympäriltä
1145 V10 V10.14 CommonObjectData.xsd Elementti StandBasicData 8.6.2017 Elementti otettu käyttöön Aiemmin piilotettuna ollut elementti StandBasicData on otettu uudelleen käyttöön poistamalla kommenttitagit
elementin ympäriltä
1144 V10 V10.14 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteFinalAudit
PlantManagementType
8.6.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Korjattu omavalvontatyyppimäärittelyn (SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditPlantManagementType) elementtien pakollisuudet
1143 V10 V10.14 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteQuality
ControlPlantManagementType
8.6.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Korjattu omavalvontatyyppimäärittelyn (SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlPlantManagementType) elementtien pakollisuudet
1142 V10 V10.14 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteFinal
AuditSilvicultureType
8.6.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Korjattu omavalvontatyyppimäärittelyn (SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditSilvicultureType) elementtien pakollisuudet
1141 V10 V10.14 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteQuality
ControlSilvicultureType
8.6.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Korjattu omavalvontatyyppimäärittelyn (SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlSilvicultureType) elementtien pakollisuudet
1140 V10 V10.14 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteQuality
ControlCuttingType
8.6.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Korjattu omavalvontatyyppimäärittelyn (SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlCuttingType) elementtien pakollisuudet
1139 V10 V10.14 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteFinalAudit
SoilConditioningType
8.6.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Korjattu omavalvontatyyppimäärittelyn (SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditSoilConditioningType) elementtien pakollisuudet
1138 V10 V10.14 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteQuality
ControlSoilConditioningType
8.6.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Korjattu omavalvontatyyppimäärittelyn (SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlSoilConditioningType) elementtien pakollisuudet
1137 V10 V10.14 CommonObjectData.xsd Tiedosto 8.6.2017 Dokumentaation päivitys Täydennetty omavalvontarakenteen elementtien dokumentaatioita
1136 V10 V10.13 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
22.5.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty arvo "V10.13"
1135 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Tyyppi YesNoNotNeededType 22.5.2017 Koodiston poisto Tyyppimäärittely YesNoNotNeededType (koodisto) siirretty koodistoon, muutettu elementtien
tyyppimäärittelyt käyttämään bdt-nimiavaruutta
1134 V10 V10.13 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning
22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteQualityControlSoilConditioning muutettu käyttämään viittausta (ref). Elementti tyypiltään SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlSoilCoditioningType. Vastaava elementtimäärittely lisätty skeematiedostoon.
1133 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteQuality
ControlSoilConditioningType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlSoilConditioningType, sisältää
omavalvontatiedot
1132 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti SamplePlots 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlots muutettu käyttämään viittausta (ref)
1131 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti SamplePlotSummaries 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotSummaries muutettu käyttämään viittausta (ref)
1130 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti Images 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Images muutettu käyttämään viittausta (ref)
1129 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti WorkingSiteId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1128 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti ServiceBuyerId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ServiceBuyerId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1127 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Tyyppi WorkingSiteQualityControlSoil
ConditioningBaseType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSiteQualityControlSoilConditioningBaseType
1126 V10 V10.13 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning muutettu käyttämään viittausta (ref). Elementti tyypiltään
SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditSoilCoditioningType. Vastaava elementtimäärittely
lisätty skeematiedostoon.
1125 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteFinalAudit
SoilConditioningType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditSoilConditioningType, sisältää
omavalvontatiedot
1124 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti Audits 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Audits muutettu käyttämään viittausta (ref)
1123 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti Images 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Images muutettu käyttämään viittausta (ref)
1122 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti InfoText 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti InfoText muutettu käyttämään viittausta (ref)
1121 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti SamplePlotCountRequired 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotCountRequired muutettu käyttämään viittausta (ref)
1120 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti SamplePlotCount 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotCount muutettu käyttämään viittausta (ref)
1119 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti Audit 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Audit muutettu käyttämään viittausta (ref)
1118 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti WorkingTime 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingTime muutettu käyttämään viittausta (ref)
1117 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti Area 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Area muutettu käyttämään viittausta (ref)
1116 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti WorkCode 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCode muutettu käyttämään viittausta (ref)
1115 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti WorkCodeGroup 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCodeGroup muutettu käyttämään viittausta (ref)
1114 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti ResourceId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ResourceId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1113 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti ContractorId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ContractorId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1112 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti OrderId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti OrderId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1111 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti WorkingSiteId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1110 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti ServiceBuyerId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ServiceBuyerId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1109 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning
BaseType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSiteFinalAuditSoilConditioningBaseType
1108 V10 V10.13 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteQualityControlSilviculture 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteQualityControlSilviculture muutettu käyttämään viittausta (ref). Elementti tyypiltään
SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlSilvicultureType. Vastaava elementtimäärittely
lisätty skeematiedostoon.
1107 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSite
QualityControlSilvicultureType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlSilvicultureType, sisältää
omavalvontatiedot
1106 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti SamplePlots 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlots muutettu käyttämään viittausta (ref)
1105 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti SamplePlotSummaries 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotSummaries muutettu käyttämään viittausta (ref)
1104 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti Images 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Images muutettu käyttämään viittausta (ref)
1103 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti WorkingSiteId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1102 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti ServiceBuyerId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ServiceBuyerId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1101 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tyyppi WorkingSiteQualityControlSilviculture
BaseType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSiteQualityControlSilvicultureBaseType
1100 V10 V10.13 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteFinalAuditSilviculture 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteFinalAuditSilviculture muutettu käyttämään viittausta (ref). Elementti tyypiltään
SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditSilvicultureType. Vastaava elementtimäärittely
lisätty skeematiedostoon.
1099 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteFinalAudit
SilvicultureType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditSilvicultureType, sisältää omavalvontatiedot
1098 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti Audits 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Audits muutettu käyttämään viittausta (ref)
1097 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti Images 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Images muutettu käyttämään viittausta (ref)
1096 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti InfoText 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti InfoText muutettu käyttämään viittausta (ref)
1095 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti SamplePlotCountRequired 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotCountRequired muutettu käyttämään viittausta (ref)
1094 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti SamplePlotCount 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotCount muutettu käyttämään viittausta (ref)
1093 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti Audit 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Audit muutettu käyttämään viittausta (ref)
1092 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti WorkingTime 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingTime muutettu käyttämään viittausta (ref)
1091 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti Area 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Area muutettu käyttämään viittausta (ref)
1090 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti WorkCodeQualifier 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCodeQualifier muutettu käyttämään viittausta (ref)
1089 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti WorkCode 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCode muutettu käyttämään viittausta (ref)
1088 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti WorkCodeGroup 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCodeGroup muutettu käyttämään viittausta (ref)
1087 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti OrderId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti OrderId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1086 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti ContractorId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ContractorId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1085 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti WorkingSiteId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1084 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti ResourceId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ResourceId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1083 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti ServiceBuyerId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ServiceBuyerId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1082 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditSilviculture
BaseType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSiteFinalAuditSilvicultureBaseType
1081 V10 V10.13 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteQualityControlPlant
Management
22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteQualityControlPlantManagement muutettu käyttämään viittausta (ref). Elementti
tyypiltään SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlPlantManagementType. Vastaava elementtimäärittely
lisätty skeematiedostoon.
1080 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteQuality
ControlPlantManagementType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlPlantManagementType, sisältää
omavalvontatiedot
1079 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Elementti SamplePlots 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlots muutettu käyttämään viittausta (ref)
1078 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Elementti SamplePlotSummaries 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotSummaries muutettu käyttämään viittausta (ref)
1077 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Elementti Images 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Images muutettu käyttämään viittausta (ref)
1076 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Elementti WorkingSiteId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1075 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Elementti ServiceBuyerId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ServiceBuyerId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1074 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Tyyppi WorkingSiteQualityControlPlant
ManagementBaseType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSiteQualityControlPlantManagementBaseType
1073 V10 V10.13 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteFinalAuditPlant
Management
22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteFinalAuditPlantManagement muutettu käyttämään viittausta (ref). Elementti tyypiltään
SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditPlantManagementType. Vastaava elementtimäärittely lisätty skeematiedostoon.
1072 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteFinalAudit
PlantManagementType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SelfMonitoringWorkingSiteFinalAuditPlantManagementType, sisältää
omavalvontatiedot
1071 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti Audits 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Audits muutettu käyttämään viittausta (ref)
1070 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti Images 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Images muutettu käyttämään viittausta (ref)
1069 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti InfoText 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti InfoText muutettu käyttämään viittausta (ref)
1068 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti SamplePlotCountRequired 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotCountRequired muutettu käyttämään viittausta (ref)
1067 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti SamplePlotCount 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotCount muutettu käyttämään viittausta (ref)
1066 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti Audit 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Audit muutettu käyttämään viittausta (ref)
1065 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti WorkingTime 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingTime muutettu käyttämään viittausta (ref)
1064 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti Area 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Area muutettu käyttämään viittausta (ref)
1063 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti ResourceId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ResourceId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1062 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti ContractorId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ContractorId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1061 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti WorkCodeQualifier 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCodeQualifier muutettu käyttämään viittausta (ref)
1060 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti WorkCode 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCode muutettu käyttämään viittausta (ref)
1059 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti WorkCodeGroup 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCodeGroup muutettu käyttämään viittausta (ref)
1058 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti OrderId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti OrderId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1057 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti WorkingSiteId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1056 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Elementti ServiceBuyerId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ServiceBuyerId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1055 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Tyyppi WorkingSiteFinalAuditPlant
ManagementBaseType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely WorkingSiteFinalAuditPlantManagementBaseType
1054 V10 V10.13 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteQualityControlCutting 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteQualityControlCutting muutettu käyttämään viittausta (ref). Elementti tyypiltään SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlCuttingType. Vastaava elementtimäärittely lisätty skeematiedostoon.
1053 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Tyyppi SelfMonitoringWorkingSiteQuality
ControlCuttingType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SelfMonitoringWorkingSiteQualityControlCuttingType, sisältää omavalvontatiedot
1052 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti SamplePlots 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlots muutettu käyttämään viittausta (ref)
1051 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti SamplePlotsSummaries 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti SamplePlotsSummaries muutettu käyttämään viittausta (ref)
1050 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti QualityControlDate 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti QualityControlDate muutettu käyttämään viittausta (ref)
1049 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti ResourceId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ResourceId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1048 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti WorkingSiteId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1047 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti ServiceBuyerId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ServiceBuyerId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1046 V10 V10.13 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Tyyppi WorkingSiteQualityControlBase
CuttingType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi kantatyyppimäärittely WorkingSiteQualityControlBaseCuttingType
1045 V10 V10.13 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteFinalAuditHarvesting 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteFinalAuditHarvesting muutettu käyttämään viittausta (ref). Elementti tyypiltään SelfMonitoringFinalAuditHarvestingType. Vastaava elementtimäärittely lisätty skeematiedostoon.
1044 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Tyyppi SelfMonitoringFinalAuditHarvestingType 22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely SelfMonitoringFinalAuditHarvestingType, sisältää omavalvontatiedot
1043 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti Audits 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Audits muutettu käyttämään viittausta (ref)
1042 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti Images 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Images muutettu käyttämään viittausta (ref)
1041 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti InfoText 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti InfoText muutettu käyttämään viittausta (ref)
1040 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti Audit 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti Audit muutettu käyttämään viittausta (ref)
1039 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti WorkCode 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCode muutettu käyttämään viittausta (ref)
1038 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti WorkCodeGroup 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkCodeGroup muutettu käyttämään viittausta (ref)
1037 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti PurchaseContractId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ForwarderId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1036 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti ForwarderId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ForwarderId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1035 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti HarvesterId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti HarvesterId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1034 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti WorkingSiteId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti WorkingSiteId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1033 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Elementti ServiceBuyerId 22.5.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti ServiceBuyerId muutettu käyttämään viittausta (ref)
1032 V10 V10.13 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Tyyppi WorkingSiteFinalAuditBase
HarvestingType
22.5.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi kantatyyppimäärittely WorkingSiteFinalAuditBaseHarvestingType
1031 V10 V10.12 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteFinalAuditRoadMaking 15.5.2017 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementin Object lapsielementti WorkingSiteFinalAuditRoadMaking poistettu käytöstä sijoittamalla se
kommenttitageihin
1030 V10 V10.12 CommonObjectData.xsd Elementti WorkingSiteFinalAuditDraining 15.5.2017 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementin Object lapsielementti WorkingSiteFinalAuditDraining poistettu käytöstä sijoittamalla se
kommenttitageihin
1029 V10 V10.12 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
15.5.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.12"
1028 V10 V10.12 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 15.5.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon uusi arvo 10118 (Levitysjälki)
1027 V10 V10.11 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti WaterEconomySystemNoticedText 10.5.2017 Elementin poisto Poistettu elementti "WaterEconomySystemNoticedText"
1026 V10 V10.11 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti WaterEconomySystemNoticed 10.5.2017 Elementin poisto Poistettu elementti "WaterEconomySystemNoticed"
1025 V10 V10.11 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti LimitsToWaterSystemText 10.5.2017 Elementin poisto Poistettu elementti "LimitsToWaterSystemText"
1024 V10 V10.11 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti LimitsToWaterSystem 10.5.2017 Elementin poisto Poistettu elementti "LimitsToWaterSystem"
1023 V10 V10.11 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti SomeDitchesNotDiggedAsMentioned
InOrderText
10.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "SomeDitchesNotDiggedAsMentionedInOrderText"
1022 V10 V10.11 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Elementti SomeDitchesNotDiggedAsMentioned
InOrder
10.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti "SomeDitchesNotDiggedAsMentionedInOrder"
1021 V10 V10.11 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Tyyppi AuditsType 10.5.2017 Elementtien uudelleenjärjestely CleaningBreaksDoneText -lementin jälkeen elementit DitchCleaningBreakLocation ja
DitchCleaningBreakLocationText
1020 V10 V10.11 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
10.5.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.11"
1019 V10 V10.10 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
8.5.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.10"
1018 V10 V10.10 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti HarvestingResidueCollectedText 8.5.2017 Elementin uudelleennimeäminen Nimeämiskäytännön yhtenäisenä pitämiseksi elementti "HarvestingResidueCollectedText" uudelleennimetty
-> "BioMassCollectionDoneText"
1017 V10 V10.10 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti HarvestingResidueCollected 8.5.2017 Elementin uudelleennimeäminen Nimeämiskäytännön yhtenäisenä pitämiseksi elementti "HarvestingResidueCollected" uudelleennimetty
-> "BioMassCollectionDone"
1016 V10 V10.09 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 7.5.2017 Koodiston muutos Koodistosta poistettu arvo 30006 (Aarniluppo)
1015 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti RootDamages 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "RootDamages"
1014 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti StemDamages 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "StemDamages"
1013 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti DiameterMax 7.5.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti DiameterMax pakollisesta vapaaehtoiseksi
1012 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Elementti DiameterMin 7.5.2017 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti DiameterMin pakollisesta vapaaehtoiseksi
1011 V10 V10.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
7.5.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.09"
1010 V10 V10.09 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MeasurerTypeType 7.5.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "5" (Metsänomistaja)
1009 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti NotificationsAndImprovementsText 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "NotificationsAndImprovementsText"
1008 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti NotificationsAndImprovements 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "NotificationsAndImprovements"
1007 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti OtherConservationMethodsText 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "OtherConservationMethodsText"
1006 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti OtherConservationMethods 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "OtherConservationMethods"
1005 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti SurfaceDrainingAreasText 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "SurfaceDrainingAreasText"
1004 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti SurfaceDrainingAreas 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "SurfaceDrainingAreas"
1003 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti SettlingBasinsText 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "SettlingBasinsText"
1002 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti SettlingBasins 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "SettlingBasins"
1001 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti SettlingPitsText 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "SettlingPitsText"
1000 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti SettlingPits 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "SettlingPits"
999 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti DitchingBreaksText 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "DitchingBreaksText"
998 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti DitchingBreaks 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "DitchingBreaks"
997 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti StumpsLiftedText 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "StumpsLiftedText"
996 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Elementti StumpsLifted 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "StumpsLifted"
995 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti DitchesInAdditionToCultivation 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Kuvio-/lohkotietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "DitchesInAdditionToCultivation"
994 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti RockySoil 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "RockySoil"
993 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti SoilType 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "SoilType"
992 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti NearestCultivatedSpotHeight 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "NearestCultivatedSpotHeight"
991 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti NearestCultivatedSpotWidth 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "NearestCultivatedSpotWidth"
990 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti NearestCultivatedSpotLength 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "NearestCultivatedSpotLength"
989 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti ScalpsCount 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "ScalpsCount"
988 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti TurnoverMoundsCount 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "TurnoverMoundsCount"
987 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti DitchMoundsCount 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "DitchMoundsCount"
986 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Elementti ScalpedMoundsCount 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "ScalpedMoundsCount"
985 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti HarvestingResidueCollectedText 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "HarvestingResidueCollectedText"
984 V10 V10.09 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Elementti HarvestingResidueCollected 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "HarvestingResidueCollected"
983 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti RockySoil 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "RockySoil"
982 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti NearestSeedlingSoilCompressed 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "NearestSeedlingSoilCompressed"
981 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti NearestSeedlingDistance 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "NearestSeedlingDistance"
980 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti NearestSeedlingPlantingDepth 7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "NearestSeedlingPlantingDepth"
979 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti PlantedSeedlingCountInNotCultivated
Spots
7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "PlantedSeedlingCountInNotCultivatedSpots"
978 V10 V10.09 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Elementti PlantedSeedlingCountInCultivated
Spots
7.5.2017 Uuden elementin lisäys Koealatietoihin lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "PlantedSeedlingCountInCultivatedSpots"
977 V10 V10.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
27.4.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.08"
976 V10 V10.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MeasurementMethodType 27.4.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon koodi 10 ("Yhdistelmämittaus")
975 V10 V10.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StemTypeType 27.4.2017 Koodiston muutos ExtraStemTypeType-koodistosta siirretty koodit 101, 102 ja 105 koodistoon StemTypeType
974 V10 V10.08 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ExtraStemTypeType 27.4.2017 Koodiston muutos ExtraStemTypeType-koodistosta siirretty koodit 101, 102 ja 105 koodistoon StemTypeType
973 V10 V10.08 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureAdditionalCodeType 27.4.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon koodit 55 (Paikkatietoanalyysillä tuotettu tieto) ja 56 (Varmennettava maastossa)
972 V10 V10.08 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi OriginalFeatureCodeType 27.4.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon koodi 98 (METSO-ohjelmaan välitetty kohde)
971 V10 V10.08 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi LoggingsRowType 27.4.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty complexTypen LoggingsRowType dokumentaatio
970 V10 V10.08 ForestStatisticsData.xsd Elementti LoggingsRow 27.4.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty elementin LoggingsRow dokumentaatio
969 V10 V10.08 ForestStatisticsData.xsd Elementti LoggingsRows 27.4.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty elementin LoggingsRows dokumentaatio
968 V10 V10.08 ForestStatisticsData.xsd Elementti OperationRow 27.4.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty elementin OperationRow dokumentaatio
967 V10 V10.08 ForestStatisticsData.xsd Elementti OperationRows 27.4.2017 Dokumentaation päivitys Päivitetty elementin OperationRows dokumentaatio
966 V10 V10.08 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 27.4.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon koodit 10115-10117, 30000-30016, 30018, 30021-30023, 30025-30052, 30054,
30056-30066, 30071, 30073-30083, 30094-30241. Lisäksi täydennetty olemassaolleiden koodien selitteitä.
965 V10 V10.08 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringBasicData 27.4.2017 Elementti otettu käyttöön Elementin Object lapsielementti SelfMonitoringBasicData otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista
964 V10 V10.08 CommonObjectData.xsd Elementti RealEstates 27.4.2017 Elementti otettu käyttöön Elementin Object lapsielementti RealEstates otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista
963 V10 V10.08 CommonObjectData.xsd Elementti Actors 27.4.2017 Elementti otettu käyttöön Elementin Object lapsielementti Actors otettu käyttöön poistamalla se kommenttitageista
962 V10 V10.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
24.3.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.07"
961 V10 V10.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 24.3.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon
960 V10 V10.07 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 24.3.2017 Käännöksien lisäys koodistoon Lisätty käännöksiä koodistoon
959 V10 V10.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DocumentClassType 24.3.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon DocumentClassType arvo 8 = "Mittausraportti"
958 V10 V10.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PriorityType 24.3.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto PriorityType ja koodistoon arvot 1="Matala", 2="Normaali (oletus" ja 3 = "Korkea"
957 V10 V10.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ActionType 24.3.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ActionType ja koodistoon arvot 1 = "Lisää/Päivitä" ja 2="Poista"
956 V10 V10.07 Header.xsd Tyyppi PriorityType 24.3.2017 Koodiston poisto Koodisto "PriorityType" poistettu skeematiedostosta ja lisätty koodistoon. Elementti Priority muutettu käyttämään samaa PriorityType-tyyppimäärittelyä kuin ennenkin, mutta co: namespacesta. Kts myös id 958.
955 V10 V10.07 Header.xsd Tyyppi ActionType 24.3.2017 Koodiston poisto Koodisto "ActionType" poistettu skeematiedostosta ja lisätty koodistoon. Elementti Action muutettu
käyttämään samaa ActionType-tyyppimäärittelyä kuin ennenkin, mutta co: namespacesta. Kts myös id 957.
954 V10 V10.07 Skeemapaketti V10.07 Tiedosto 24.3.2017 Kommenttimuutoksia skeematiedostoissa Skeematiedostoista poistettu kaikki kommenttitekstit 'VANHA NIMI = ...'
953 V10 V10.07 ForwardingNotification.xsd Elementti DestinationStorage 24.3.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti "DestinationStorage" (toimituspiste) ScaleFactorDataType:en. Elementti tyypiltään
bdt:String20Type.
952 V10 V10.07 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 24.3.2017 Koodiston muutos Lisätty koodit 1013 (konetuntityö) ja 315 (katkoäestys). Lisäksi muutettu koodin 105 selite "avohakkuu" ->
"päätehakkuu".
951 V10 V10.06 ContactRequest.xsd Elementti PreferredContactingMethod 10.3.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti PreferredContactingMethod, tyypiltään PreferredContactingMethodType. Kyseinen
elementti voi esiintyä sanomassa 1…n kertaa.
950 V10 V10.06 ContactRequest.xsd Elementti PreferredContactingMethods 10.3.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti PreferredContactingMethods, tyypiltään
PreferredContactingMethodsType
949 V10 V10.06 ContactRequest.xsd Tyyppi PreferredContactingMethodsType 10.3.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PreferredContactingMethodsType. Sisältää elementin
PreferredContactingMethodType.
948 V10 V10.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
10.3.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.06"
947 V10 V10.06 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PreferredContactingMethodType 10.3.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely PreferredContactingMethodType (yhteydenottotapatoive). Koodistoon sisällytetty
arvot 1 = sähköposti ja 2 = puhelin.
946 V10 V10.06 WorkingSiteTrade_OfferWorkingSite.xsd Elementti RealEstates 10.3.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti "RealEstates", tyypiltään "RealEstatesType". Mahdollistaa kiinteistölistan
välittämisen. Sijoitettu choice-elementin sisään yksittäisen kiinteistön välitysmahdollisuuden (RealEstate-
elementti) kanssa.
945 V10 V10.06 WorkingSiteTrade_OfferWorkingSite.xsd Tyyppi RealEstatesType 10.3.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely "RealEstatesType"
944 V10 V10.06 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi LengthMaxType 10.3.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Tyypin LengthMaxType perustyyppi muutettu co:Decimal1FractionDigitType -> co:PositiveIntegerType.
Tyyppimäärittelyn dokumentaatio päivitetty.
943 V10 V10.06 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi LengthMinType 10.3.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Tyypin LengthMinType perustyyppi muutettu co:Decimal1FractionDigitType -> co:PositiveIntegerType.
Tyyppimäärittelyn dokumentaatio päivitetty.
942 V10 V10.06 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi DiameterMaxType 10.3.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Tyypin DiameterMaxType perustyyppi muutettu co:PositiveIntegerType -> co:Decimal1FractionDigitType
941 V10 V10.06 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tyyppi DiameterMinType 10.3.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Tyypin DiameterMinType perustyyppi muutettu co:PositiveIntegerType -> co:Decimal1FractionDigitType
940 V10 V10.06 Common.xsd Elementti FileType 10.3.2017 Elementin pakollisuusmuutos Elementti FileType muutettu vapaaehtoisesta pakolliseksi. Elementin dokumentaatio päivitetty.
939 V10 V10.06 Common.xsd Elementti DocumentFileName 10.3.2017 Elementin pakollisuusmuutos Elementti DocumentFileName muutettu vapaaehtoisesta pakolliseksi. Elementin dokumentaatio päivitetty.
938 V10 V10.05 WorkingSiteWorkTime.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
937 V10 V10.05 WorkingSiteWorkLoad.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
936 V10 V10.05 WorkingSiteTravelNotification.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
935 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_WorkingSite.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
934 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_WoodPurchase
Statistics.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
933 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_WoodPurchase
Payment.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
932 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_WoodPurchase
MeasurementCertificate.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
931 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
930 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_Product.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
929 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_OfferWorkingSite.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
928 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_Offer.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
927 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_Envelope.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
926 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_ContractReference.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
925 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_Common.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
924 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_CallForOfferWorking
Site.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
923 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_CallForOffer.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
922 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
921 V10 V10.05 WorkingSiteStatus.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
920 V10 V10.05 WorkingSiteQualityNotification.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
919 V10 V10.05 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
918 V10 V10.05 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
917 V10 V10.05 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
916 V10 V10.05 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
915 V10 V10.05 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
914 V10 V10.05 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
913 V10 V10.05 WorkingSiteOperational.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
912 V10 V10.05 WorkingSiteHarvestingQualityControl
Manual.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
911 V10 V10.05 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
910 V10 V10.05 WorkingSiteHarvestedProduction.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
909 V10 V10.05 WorkingSiteForwardingQualityControl.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
908 V10 V10.05 WorkingSiteForwardedProduction.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
907 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditStumpLifting.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
906 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditStumpForwarding.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
905 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
904 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
903 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditRoadMaking.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
902 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
901 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
900 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
899 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
898 V10 V10.05 WorkingSiteFinalAuditBioMass
Forwarding.xsd
Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
897 V10 V10.05 WorkingSiteFeeBasis.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
896 V10 V10.05 WorkingSiteEndNotification.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
895 V10 V10.05 WorkingSiteAccounting.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
894 V10 V10.05 WoodForceCommonTypes.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
893 V10 V10.05 VirtaTree.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
892 V10 V10.05 VirtaTargetPart.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
891 V10 V10.05 VirtaTarget.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
890 V10 V10.05 VirtaSamplePlot.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
889 V10 V10.05 VirtaInspectionData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
888 V10 V10.05 VirtaHelpGeometry.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
887 V10 V10.05 WeekCalendar.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
886 V10 V10.05 UserInformation.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
885 V10 V10.05 TreeStratum.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
884 V10 V10.05 TreeStandSummary.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
883 V10 V10.05 TreeStand.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
882 V10 V10.05 TreeListItem.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
881 V10 V10.05 StemDistributionStratum.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
880 V10 V10.05 StemDistribution.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
879 V10 V10.05 StanfordFile.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
878 V10 V10.05 StandBasicData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
877 V10 V10.05 StandBase.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
876 V10 V10.05 Stand.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
875 V10 V10.05 SpecialFeatureData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
874 V10 V10.05 SpecialFeatureBase.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
873 V10 V10.05 SpecialFeature.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
872 V10 V10.05 SilvicultureOrder.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
871 V10 V10.05 RoadOrDitchObjectUpdate.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
870 V10 V10.05 ResourceSchedule.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
869 V10 V10.05 Resource.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
868 V10 V10.05 RealEstateBase.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
867 V10 V10.05 RealEstate.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
866 V10 V10.05 QualityAttachment.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
865 V10 V10.05 Organizations.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
864 V10 V10.05 OrderConfirmation.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
863 V10 V10.05 OperationStatusUpdate.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
862 V10 V10.05 Operation.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
861 V10 V10.05 Offers.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
860 V10 V10.05 ObjectRealizationData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
859 V10 V10.05 MooseDamageDeclaration.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
858 V10 V10.05 MapSymbol.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
857 V10 V10.05 Image.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
856 V10 V10.05 Header.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
855 V10 V10.05 HarvestingOrder.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
854 V10 V10.05 ForwardingNotification.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
853 V10 V10.05 ForwardingEstimate.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
852 V10 V10.05 ForestUseDeclarationReference.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
851 V10 V10.05 ForestUseDeclaration.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
850 V10 V10.05 ForestStatisticsData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
849 V10 V10.05 ForestRealizationData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
848 V10 V10.05 ForestObjectPropertyDataTarget.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
847 V10 V10.05 ForestObjectPropertyData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
846 V10 V10.05 ForestObject.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
845 V10 V10.05 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
27.2.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.05"
844 V10 V10.05 ForestData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
843 V10 V10.05 ForestCentreReply.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
842 V10 V10.05 ForestCentrePayments.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
841 V10 V10.05 ForestCentreMessage.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
840 V10 V10.05 ForestCentreDecision.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
839 V10 V10.05 ForestCentreCommon.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
838 V10 V10.05 FinancingActCompletionDeclaration.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
837 V10 V10.05 FinancingActCommon.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
836 V10 V10.05 FinancingActApplication.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
835 V10 V10.05 EnvelopeBase.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
834 V10 V10.05 Envelope.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
833 V10 V10.05 DeadTreeStratum.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
832 V10 V10.05 ContactRequests.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
831 V10 V10.05 ContactRequest.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
830 V10 V10.05 ContactInformation.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
829 V10 V10.05 CompanyInformation.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
828 V10 V10.05 CommonObjectData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
827 V10 V10.05 CommonDistributionData.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
826 V10 V10.05 Common_GeometricDataType.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
825 V10 V10.05 Common_BasicDataType.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
824 V10 V10.05 Common.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
823 V10 V10.05 CallForOfferWithPublicity.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
822 V10 V10.05 CallForOffers.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
821 V10 V10.05 BusinessAcceptances.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
820 V10 V10.05 BusinessAcceptance.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
819 V10 V10.05 Acknowledge.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
818 V10 V10.05 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 27.2.2017 Versioinnin sisällyttäminen skeematiedostoihin Skeematiedoston xs:schema elementtiin muutettu versionumeroksi "V10.05". Jatkossa tämä versionumero
tulee päivittymään tarpeen mukaan silloin kun tiedostoon tehdään muutoksia.
817 V10 V10.05 Envelope.xsd Tiedosto 27.2.2017 Import-muutos "ProductInstruction" stanford skeematiedoston import on muutettu käyttämään versiota 3.0
816 V10 V10.05 Skeemapaketti V10.05 27.2.2017 Stanford-skeemojen version vaihto Skeemapakettiin integroitu stanford-skeemapaketti 3.2 on korvattu versiolla 3.0
815 V10 V10.05 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti LengthMax 27.2.2017 Muutos elementin käyttötavassa Elementti LengthMax muutettu käyttämään viittausta (ref), tyyppimäärittely LengthMaxType
814 V10 V10.04 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureAdditionalCodeType 20.2.2017 Koodiston muutos FeatureAdditionalCodeType' määrittely siirretty ForestFeatureEnumeratives.xsd -tiedostoon
(aiemmin ForestEnumeratives.xsd)
813 V10 V10.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureTypeType 20.2.2017 Koodiston muutos FeatureTypeType' määrittely siirretty ForestFeatureEnumeratives.xsd -tiedostoon
(aiemmin ForestEnumeratives.xsd)
812 V10 V10.04 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
20.2.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.04"
811 V10 V10.04 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti AssortmentName 20.2.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu elementin AssortmentName tyyppimäärittelyksi co:AssortmentNameType
810 V10 V10.04 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti AssortmentCode 20.2.2017 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu elementin AssortmentCode tyyppimäärittelyksi co:AssortmentCodeType
809 V10 V10.04 Common.xsd Tyyppi AssortmentNameType 20.2.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AssortmentNameType, perustyypiltään String200Type. Toimijakohtaisen
puutavaralajin nimen määrittely.
808 V10 V10.04 Common.xsd Tyyppi AssortmentCodeType 20.2.2017 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AssortmentCodeType, perustyypiltään String50Type. Toimijakohtaisen
puutavaralajikoodin määrittely.
807 V10 V10.04 Operation.xsd Elementti AssortmentName 20.2.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti AssortmentName, tyypiltään co:AssortmentNameType
806 V10 V10.04 Operation.xsd Elementti AssortmentCode 20.2.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti AssortmentCode, tyypiltään co:AssortmentCodeType
805 V10 V10.03 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
13.2.2017 Koodiston muutos Lisätty koodistoon arvo "V10.03"
804 V10 V10.03 AllSchemasForValidation.xsd Tiedosto 13.2.2017 Import-muutoksia Lisätty importit skeematiedostoille BusinessAcceptances.xsd, CallForOffers.xsd, CallForOfferPublicity.xsd,
ContactRequests.xsd ja Offers.xsd
803 V10 V10.03 ContactRequests.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Lisätty skeemapakettiin V10.03. Sisältää rakenteen useamman yhteydenottopyynnön välittämiselle.
802 V10 V10.03 Offers.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Lisätty skeemapakettiin V10.03. Sisältää rakenteen useamman tarjouksen välittämiselle.
801 V10 V10.03 BusinessAcceptances.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Lisätty skeemapakettiin V10.03. Sisältää rakenteen useamman puukaupan kuittauksen välittämiselle.
800 V10 V10.03 CallForOffers.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Lisätty skeemapakettiin V10.03. Sisältää rakenteen useamman tarjouspyynnön välittämiselle.
799 V10 V10.03 Organizations.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Lisätty skeemapakettiin V10.03. Sisältää puukaupan organisaation tiedot.
798 V10 V10.03 CallForOfferWithPublicity.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Lisätty skeemapakettiin V10.03. Sisältää tarjouspyynnön julkisuustiedoilla.
797 V10 V10.03 ContactRequest.xsd Elementti 13.2.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti Documents nimiavaruudesta wtco (WorkingSiteTrade_Common)
796 V10 V10.03 ContactRequest.xsd Tiedosto 13.2.2017 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty import sekä namespacemääritykset WorkingSiteTrade_Common.xsd skeematiedostolle
795 V10 V10.03 ForestFeatureEnumeratives.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Skeemapakettiin lisätty uusi tiedosto ForestFeatureEnumeratives.xsd. Sisältö on erityispiirrekoodistot.
Sisältö on peräisin skeematiedostosta ForestEnumeratives.xsd. Katso myös muutoshistorian id 794.
794 V10 V10.03 ForestEnumeratives.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedoston jako kahteen osaan Koodisto jaettu kahteen osaan, ForestFeatureEnumeratives.xsd:hen ja ForestEnumeratives.xsd:hen.
ForestFeatureEnumeratives.xsd:n sisältönä on tästä eteenpäin erityispiirrekoodistot. ForestEnumeratives.xsd
skeematiedosto sisältää muut koodistot.
793 V10 V10.03 Envelope.xsd Tiedosto 13.2.2017 Muutoksia skeematiedoston sisällön järjestyksessä Järjestetty skeematiedoston namespacemääritykset, importit sekä elementit aakkosjärjestykseen
792 V10 V10.03 Envelope.xsd Elementti 13.2.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti ProductInstruction. Skeema on peräisin StanForD-skeemapaketista.
791 V10 V10.03 Skeemapaketti V10.03 13.2.2017 Stanford-skeemojen integrointi Stanford-skeemapaketti 3.2 on lisätty skeemapakettiin V10.03. Stanford-skeemat sijaitsevat
hakemistossa MetsatietostandardiSkeematVxx.xx / stanford2010
790 V10 V10.03 Envelope.xsd Tiedosto 13.2.2017 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty import sekä namespacemääritykset ProductInstruction_V3p2.xsd stanford-skeematiedostolle
789 V10 V10.03 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti StorageAddress 13.2.2017 Elementin tyyppimäärittely muutettu Tyyppimäärittely muutettu bdt:String50Type -> bdt:String500Type
788 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_WorkingSite
_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
787 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_WoodPurchaseStatistics
_20120508.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
786 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_WoodPurchasePayment
_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
785 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_WoodPurchase
MeasurementCertificate_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
784 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_Stand_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
783 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_OfferWorkingSite
_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
782 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_Offer_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
781 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_ContractReference
_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
780 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_Common_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
779 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_CallForOfferWorkingSite
_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
778 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_CallForOffer
_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
777 V10 V10.03 WorkingSiteTrade_Assortment
_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
776 V10 V10.03 TreeStratum_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
775 V10 V10.03 TreeStandSummary_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
774 V10 V10.03 TreeStand_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
773 V10 V10.03 StemDistributionStratum_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
772 V10 V10.03 StemDistribution_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
771 V10 V10.03 StandBase_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
770 V10 V10.03 Stand_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
769 V10 V10.03 Stand_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
768 V10 V10.03 SpecialFeatureData_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
767 V10 V10.03 SpecialFeatureData_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
766 V10 V10.03 SpecialFeatureBase_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
765 V10 V10.03 SpecialFeature_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
764 V10 V10.03 SpecialFeature_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
763 V10 V10.03 RealEstate_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
762 V10 V10.03 RealEstate_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
761 V10 V10.03 OperationStatusUpdate_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
760 V10 V10.03 OperationStatusUpdate.xsd Tiedosto 13.2.2017 Import-muutos Poistettu import skeematiedostolle "Operation_20100831.xsd"
759 V10 V10.03 Operation_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
758 V10 V10.03 ForestUseDeclarationReference
_20110214.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
757 V10 V10.03 ForestEnumeratives_20130620.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
756 V10 V10.03 ForestData_20130620.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
755 V10 V10.03 ForestData_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
754 V10 V10.03 ForestData_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
753 V10 V10.03 DeadTreeStratum_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
752 V10 V10.03 ContactInformation_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
751 V10 V10.03 Common_GeometricDataType
_20100831.xsd
Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
750 V10 V10.03 Common_BasicDataType_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
749 V10 V10.03 Common_20100831.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
748 V10 V10.03 BusinessAcceptance_20110214.xsd Tiedosto 13.2.2017 Tiedosto poistettu skeemapaketista Tiedosto poistettu tarpeettomana. Siirrytty käyttämään tiedostoa ilman päivämäärää tiedostonimessä.
747 V10 V10.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
SubversionType
31.1.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto, sisältönä koodit V1.00, V2.00, V3.00, V4.00, V5.00, V6.00, V7.00, V8.00, V8.29-V8.34,
V9.00, V9.09-V9.24 ja V10.00-V10.02. Jatkossa tämä koodisto tulee päivittymään sitä mukaa kun
skeemapaketin aliversioita julkaistaan.
746 V10 V10.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDataStandardSchemaPackage
VersionType
31.1.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodi V10 (= skeemapaketti V10)
745 V10 V10.02 Common_BasicDataType.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Lisätty uudet tyyppimäärittelyt Decimal3TotalDigitsType, Decimal4TotalDigitsType ja
Decimal5TotalDigitsType
744 V10 V10.02 Common_GeometricDataType.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
MultiPolygonGeometryType:n sequence muutettu choiceksi ja lisätty uusi elementti
gml:MultiSurface.
743 V10 V10.02 Envelope.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Skeematiedostoon sisällytetty kommenttitageihin StanForD-standardin productInformation-elementti ja
liittyvät namespacemäärittely sekä import. Poistettu listasta elementti WorkingSiteInterruption.
742 V10 V10.02 Header.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Lisätty uusi vapaaehtoinen attribuutti "schemaPackageSubversion" (skeemapaketin aliversio), tyypiltään
co:ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType. Skeematiedosto on uudelleennimtty
-> Header.xsd
741 V10 V10.02 Resource.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Elementti ContractorId muuttunut -> Contractors (tyypiltään wct:ContractorsType). Elementti SubContractorId
muuttunut -> OwnerContractorId (tyypiltään bdt:String20Type), myös muuttunut vapaaehtoisesta pakolliseksi
740 V10 V10.02 StanfordFile.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Lisätty uutena tiedostona skeemapakettiin V10.02
739 V10 V10.02 UserInformation.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Elementti ContractorId muutettu -> Contractors, tyypiltään wct:ContractorsType. Lisätty uusi elementti
OwnerContractorId, tyypiltään bdt:String20Type. Elementin Name tyyppimäärittely muuttunut
bdt:String50Type -> bdt:String100Type. Elementin BirthDate tyyppimäärittely muuttunut bdt:String10Type
-> bdt:DateType. Lisätty uusi elementti ICEName, tyypiltään bdt:String20Type. Elementti Educations
uudelleennimetty -> Trainings. Elementti Nationality uudelleennimetty -> NationalityCode, tyyppimäärittely
muuttunut bdt:String50Type -> bdt:String5Type. Lisätty uusi elementti NationalityFreeText, tyypiltään
bdt:String50Type. Elementin UserRole tyyppimäärittely muuttunut bdt:String20Type -> bdt:UserRoleType.
EducationsType-tyyppimäärittelyn nimi muutettu -> TrainingsType, samoin sen sisältönä oleva elementti
Education -> Training. Tyyppimäärittely EducationDataType uudelleennimetty -> TrainingDataType,
myös sisältävien elementtien nimet muuttuneet: Education -> TrainingId ja EducationDate -> TrainingDate.
Tyyppimäärittelyyn lisätty myös uusi elementti TrainingFreeText.
738 V10 V10.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi UserRoleType 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Skeemapaketin koodistoon (ForestEnumeratives.xsd) lisätty koodisto WoodForce skeematiedostosta
UserInformation.xsd. Sisältää seuraavat koodit ja selitteet: 1 = järjestelmän pääkäyttäjä, 2 = yrittäjän pääkäyttäjä,
3 = yrittäjän suunnittelija, 4 = yrittäjän mobiilikäyttäjä, 5 = urakanantajan pääkäyttäjä, 7 = urakanantajan
suunnittelija, 8 = urakanantajan mobiilikäyttäjä, 9 = urakanantajan laadunseuraaja ja 10 = ulkopuolinen
laaduntarkkailija
737 V10 V10.02 WoodForceCommonTypes.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Lisätty uusi tyyppimäärittely ContractorsType, sisältää elementin ContractorId joka on tyypiltään bdt:String20Type.
Myös nimiavaruusmäärittely ja import lisätty bdt (Common_BasicDataType)-nimiavaruudelle.
736 V10 V10.02 WorkingSiteEndNotification.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Elementtien Volume, VolumeLeft ja AmountLeft dokumentaatiot päivittyneet. Elementin Unit tyyppimäärittely
muuttunut bdt:String10Type -> bdt:WorkCodeUnitType
735 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Muutoksena edelliseen skeematiedoston versioon, elementtien HarvesterId ja ForwarderId minOccurs on
vaihdettu 1 -> 0
734 V10 V10.02 WorkingSiteInterruption.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Koska kyseistä tiedostoa ei ollut enää WoodForcen skeemapaketissa 0.23.0, poistettiin se myös
skeemapaketista V10.02
733 V10 V10.02 WorkingSiteOperational.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Poikkeuksena WoodForcen skeemasisältöön, skeemapaketin V10.02 WorkingSiteOperational.xsd-skeematiedoston
elementti DevelopmentClass käyttää laajaa kehitysluokkamäärittelyä suppean sijaan (bdt:WideDevelopmentClass
Type bdt:DevelopmentClassType:n sijaan)
732 V10 V10.02 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Elementti ProductUserIds 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Päivitetty skeemapakettiin elementin dokumentaatio WoodForce-skeemaa vastaavaksi
731 V10 V10.02 WorkingSiteOperationalUpdate.xsd Tyyppi ProductUserIdsType 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Korvattu skeemapakettiin WoodForce paketin 0.23.0 mukaisella tyyppimäärittelyllä, sillä erotuksella että
AssortmentStatusType:en on lisätty nimiavaruus (bdt:AssortmentStatusType)
730 V10 V10.02 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentStatusType 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Skeemapaketin koodistoon (ForestEnumeratives.xsd) lisätty koodisto WoodForce skeematiedostosta WorkingSiteOperationalUpdate.xsd. Koodistossa koodit 0 = ei muutoksia, 1 = lisätty, uusi PTL, 2 = lisätty poistetun
tilalle eli vaihdettu ja 3 = poistettu / korvattu
729 V10 V10.02 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Elementtien ManipulationMethod, ForestType ja VehiclePathWidth minOccurs on vaihdettu 1 -> 0
728 V10 V10.02 WorkingSiteWorkLoad.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
Lisätty kolme elementtiä, StartTime, EndTime ja SavingTime. Kaikki ovat tyypiltään bdt:TimeStampType
727 V10 V10.02 WorkingSiteWorkTime.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
726 V10 V10.02 WorkingSiteTravelNotification.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
725 V10 V10.02 WorkingSiteStatus.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
724 V10 V10.02 WorkingSiteQualityNotification.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
723 V10 V10.02 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
722 V10 V10.02 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
721 V10 V10.02 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
720 V10 V10.02 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
719 V10 V10.02 WorkingSiteHarvestingQuality
ControlManual.xsd
Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
718 V10 V10.02 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
717 V10 V10.02 WorkingSiteHarvestedProduction.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
716 V10 V10.02 WorkingSiteForwardingQualityControl.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
715 V10 V10.02 WorkingSiteForwardedProduction.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
714 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditStumpLifting.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
713 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditStumpForwarding.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
712 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
711 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditSilviculture.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
710 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditRoadMaking.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
709 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditPlant
Management.xsd
Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
708 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditFertilization.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
707 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditDraining.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
706 V10 V10.02 WorkingSiteFinalAuditBioMass
Forwarding.xsd
Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
705 V10 V10.02 WorkingSiteFeeBasis.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
704 V10 V10.02 WorkingSiteAccounting.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
703 V10 V10.02 WeekCalendar.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
702 V10 V10.02 SilvicultureOrder.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
701 V10 V10.02 RoadOrDitchObjectUpdate.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
700 V10 V10.02 ResourceSchedule.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
699 V10 V10.02 QualityAttachment.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
698 V10 V10.02 OrderConfirmation.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
697 V10 V10.02 MapSymbol.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
696 V10 V10.02 Image.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
695 V10 V10.02 HarvestingOrder.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
694 V10 V10.02 ForwardingNotification.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
693 V10 V10.02 ForwardingEstimate.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
692 V10 V10.02 Contract.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
691 V10 V10.02 CompanyInformation.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
690 V10 V10.02 Acknowledge.xsd Tiedosto 31.1.2017 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.23.0 skeemapakettia
689 V10 V10.01 ForestCentreMessage.xsd Elementti MooseDamageDeclaration 24.1.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti MooseDamageDeclaration, tyypiltään "mdd:MooseDamageDeclarationType"
(elementti integroi hirvivahinkoilmoituksen osaksi metsäkeskussanomaa)
688 V10 V10.01 ForestCentreMessage.xsd Tiedosto 24.1.2017 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty namespace- ja import-määritykset skeematiedostolle MooseDamageDeclaration.xsd
687 V10 V10.01 MooseDamageDeclaration.xsd Tiedosto 24.1.2017 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Skeemapakettiin lisätty tiedosto MooseDamageDeclaration.xsd, sisältönä hirvivahinkoilmoituksen
perusrakenteet
686 V10 V10.01 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MessageType 24.1.2017 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodi HVI (hirvivahinkoilmoitus)
685 V10 V10.00 Skeemapaketti V10 19.1.2017 Skeemapaketti V10 luotu
684 V9 V9.24 Skeemapaketti V9 19.1.2017 Skeemapaketti V9 virallistettu
683 V9 V9.24 WorkingSiteTrade_Envelope.xsd Elementti CommonObjectData 19.1.2017 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
682 V9 V9.24 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti GradeCode 19.1.2017 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään *co:GradeCodeType*
681 V9 V9.24 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi GradeCodeType 19.1.2017 Uuden koodiston lisäys Lisätty koodisto puutavaralajin laatuluokitukselle, sisältää koodit 0="Ei määritelty", 1="Normaali",
2="Erikoislaatu", 3="Raakki", 4="Hylky", 101="Muu 1", 102="Muu 2", 103="Muu 3", 104="Muu 4" ja 105="Muu 5"
680 V9 V9.23 Operation.xsd Elementti CompletionActors 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
679 V9 V9.23 Operation.xsd Elementti PreventionFungusOfTheGenusData 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
678 V9 V9.23 Operation.xsd Elementti RegenerationData 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
677 V9 V9.23 Operation.xsd Elementti UsedMachine 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
676 V9 V9.23 TreeStand.xsd Elementti ControlStandTreeStandSummary 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
675 V9 V9.23 TreeStand.xsd Elementti SeedlingData 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
674 V9 V9.23 TreeStand.xsd Elementti OperationTreeReduction 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
673 V9 V9.23 TreeStandSummary.xsd Elementti DominantHeight 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
672 V9 V9.23 TreeStandSummary.xsd Elementti MeanStumpDiameter 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
671 V9 V9.23 TreeStratum.xsd Elementti TreeClass 19.12.2016 Elementti piilotettu pois käytöstä Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
670 V9 V9.22 OperationStatusUpdate.xsd Tyyppi OperationTypeType 15.12.2016 Tyyppimäärittelyn muutos Restriction base="co:OperationTypeType" muutettu tyyppien "co:CuttingTypeType" ja
"co:SilvicultureTypeType" yhdisteeksi (union)
669 V9 V9.22 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi RemovalClassType 15.12.2016 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodit 9 ("Nuoren metsän hoito, Etelä-Suomi, poistuma alle 1500 kpl/ha"), 10 ("Nuoren
metsän hoito, Etelä-Suomi, poistuma yli 1500 kpl/ha"), 11 ("Nuoren metsän hoito, Pohjois-Suomi, poistuma alle
1000 kpl/ha") ja 12 ("Nuoren metsän hoito, Pohjois-Suomi, poistuma yli 1000 kpl/ha")
668 V9 V9.22 RealEstateBase.xsd Tyyppi RealEstateNameType 15.12.2016 Tyyppimäärittelyn muutos maxLength muutettu 100 -> 120 merkkiä. Muutettu tyypin dokumentaatio vastaavasti.
667 V9 V9.21 ContactInformation.xsd Elementti StateText 2.12.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään co:String100Type (merkkijono, max. 100 merkkiä)
666 V9 V9.21 ContactInformation.xsd Elementti StateCode 2.12.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään StateCodeType
665 V9 V9.21 ContactInformation.xsd Tyyppi StateCodeType 2.12.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Uusi tyyppimäärittely, tietosisältö merkkijono max. 30 merkkiä
664 V9 V9.21 ContactInformation.xsd Tyyppi PostOfficeType 2.12.2016 Tyyppimäärittelyn muutos maxLength muutettu 25 -> 100 merkkiä
663 V9 V9.21 RealEstateBase.xsd Tyyppi RealEstateNameType 2.12.2016 Tyyppimäärittelyn muutos maxLength muutettu 30 -> 100 merkkiä. Muutettu tyypin dokumentaatio vastaavasti.
662 V9 V9.20 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Elementti RealEstate 14.11.2016 Elementin tyyppimäärittely muutettu Tyyppimäärittelyksi korjattu re:RealEstateType -> wtco:RealEstateType (yksittäisen kiinteistön määrittely ->
kiinteistölistan mukainen määrittely). Samalla poistettu skeematiedostosta import sekä namespacemääritykset
re:- nimiavaruudelle.
661 V9 V9.20 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Tyyppi RealEstatesType 14.11.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely jonka sisältönä kiinteistölistan mukainen kiinteistön määrittely (elementti
RealEstate)
660 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Elementti PurchaseModeCode 11.11.2016 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu tyyppimäärittelyksi co:StatisticsPurchaseModeCodeType
659 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Elementti ReportedStatisticsOperationType 11.11.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi pakollinen elementti, tyypiltään "ReportedStatisticsOperationTypeType"
658 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi StatisticsClassifiersType 11.11.2016 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tarpeettomana
657 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Elementti StatisticClassifier 11.11.2016 Elementin poisto Poistettu tarpeettomana
656 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi StatisticsClassifierType 11.11.2016 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tarpeettomana
655 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi OperationSpecificationType 11.11.2016 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tarpeettomana
654 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi OperationTypeType 11.11.2016 Tyyppimäärittelyn poisto Poistettu tarpeettomana
653 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Elementti OperationSpecification 11.11.2016 Elementin poisto Poistettu tarpeettomana
652 V9 V9.19 ForestStatisticsData.xsd Elementti OperationType 11.11.2016 Elementin poisto Poistettu tarpeettomana
651 V9 V9.19 Common_BasicDataType.xsd Tyyppi StatisticsPurchaseModeCodeType 11.11.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää tilastoinnin puukauppamuodon koodit. Tyyppi on yhdiste (union)
tyypeistä PurchaseModeType ja StatisticsPurchaseModeType.
650 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StatisticsClassifierType 11.11.2016 Koodiston poisto Poistettu koodisto koodeineen
649 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StatisticsPurchaseModeType 11.11.2016 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ja sille koodi 5 ("Ei kauppaa (omat metsät)")
648 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StatisticsQuantityUnitType 11.11.2016 Koodiston muutos Lisätty uusi koodi 32 ("Euroa (euro)")
647 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ReportedStatisticsOperationTypeType 11.11.2016 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto ja sille koodit 1 ("Tiedonluovuttajan toteuttamat metsänhoitotyöt") ja 2
("Tiedonluovuttajan valvomat metsänhoitotyöt")
646 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StatisticsOperationType 11.11.2016 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodit 31 ("kunnostusojitus"), 32 ("kunnostusojituksen suunnittelu"), 33 ("metsäteiden
rakentamisen suunnittelu") ja 34 ("metsäteiden perusparannuksen suunnittelu")
645 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StatisticsOperationType 11.11.2016 Koodiston muutos Koodistosta poistettu koodit 18 ja 19
644 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi StatisticsOperationType 11.11.2016 Koodiston dokumentaation muutos Päivitetty koodien 6, 7, 9, 12, 24, 27, 28 ja 30 dokumentaatiot
643 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AreaTypeType 11.11.2016 Koodiston muutos Lisätty uusi koodi 0 ("koko maa") ja poistettu koodi 4 ("metsälautakunta")
642 V9 V9.19 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti WoodLotInformationValue 11.11.2016 Elementin dokumentaatio päivitetty Päivitetty dokumentaatio vastaamaan paremmin nykytilannetta
641 V9 V9.19 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Elementti ForestHaulageAccessibility 11.11.2016 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu elementin tyyppi; ForestHaulageAccessibilityType -> co:HarvestingAccessibilityType
640 V9 V9.19 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Elementti LoggingAccessibility 11.11.2016 Tyyppimäärittelyn muutos Muutettu elementin tyyppi; AccessibilityType -> co:HarvestingAccessibilityType
639 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WoodLotInformationTypeType 11.11.2016 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodit "harvestingAccessibility" (korjuukelpoisuus) ja "forestDepotAccessibility"
(varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuus)
638 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ForestDepotAccessibilityType 11.11.2016 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuudelle ja siihen koodit 0 (ei määritelty), 1 (kelirikko),
2 (normaali kesä), 3 (kuiva kesä), 4 (talvi) ja 5 (talvi-/ jäätie)
637 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi HarvestingAccessibilityType 11.11.2016 Uuden koodiston lisäys Lisätty uusi koodisto korjuukelpoisuutta varten ja siihen koodit 0 (ei määritelty), 1 (kelirikko), 2 (normaali kesä),
3 (kuiva kesä), 4 (talvi) ja 5 (kesä, turvemaa)
636 V9 V9.19 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentMainGroupType 11.11.2016 Koodiston muutos Koodistosta poistettu koodit 4 (materiaali) ja 5 (palvelu)
635 V9 V9.19 WorkingSiteTrade_Stand.xsd Tyyppi StandType 11.11.2016 Uuden attribuutin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen (optional) attribuutti "realEstateid", viiteavain kiinteistöön
634 V9 V9.19 WorkingSiteTrade_CallForOffer
WorkingSite.xsd
Elementti RealEstates 11.11.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty choice jonka lapsielementeiksi siirretty olemassa ollut RealEstate-elementti sekä uusi RealEstates-
elementti. Lisäksi lisätty namespacemäärittely sekä import re:- namespacelle.
633 V9 V9.19 ForestUseDeclarationReference.xsd Tyyppi AdditionalTextType 11.11.2016 maxLength-muutos Tyyppimäärittelyn maxLength muutettu 500 -> 5000
632 V9 V9.19 TreeStandSummary.xsd Elementti DominantHeight 11.11.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu vapaaehtoiseksi
631 V9 V9.19 TreeStandSummary.xsd Elementti MeanHeight 11.11.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu vapaaehtoiseksi
630 V9 V9.19 TreeStandSummary.xsd Elementti MeanStumpDiameter 11.11.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu vapaaehtoiseksi
629 V9 V9.19 TreeStratum.xsd Elementti TreeClass 11.11.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu vapaaehtoiseksi
628 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti Documents 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
627 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringEvaluations 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
626 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringObjectProtection
OperationsData
25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
625 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringObjectData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
624 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringBasicData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
623 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlDataSwampForestManagement 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
622 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlDataForestRoadConstruction 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
621 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlEvaluations 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
620 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlDataSpecialFeatures 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
619 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlDataWaterSystemProtection 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
618 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti SamplePlotBasicData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
617 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlDataMooseDamageData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
616 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti HarvestingSignData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
615 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlDataRegeneration 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
614 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlStandBasicData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
613 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlOverallEvaluationData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
612 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlObjectBasicData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
611 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ControlBasicData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
610 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti DamageData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
609 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti SpecialFeatures 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
608 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti Operations 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
607 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti TreeStandData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
606 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti StandBasicData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
605 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti RestrictionData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
604 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti TreeStandBasedData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
603 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti SoilData 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
602 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti RealEstates 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
601 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti Actors 25.10.2016 Elementin käytöstä poistaminen Elementti poistettu käytöstä sijoittamalla se kommenttitageihin
600 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti MapSymbol 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta MapSymbol
599 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteQualityControlSoil
Conditioning
25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteQualityControlSoilConditioning
598 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteFinalAuditSoilConditioning 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteFinalAuditSoilConditioning
597 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteQualityControlSilviculture 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteQualityControlSilviculture
596 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteFinalAuditSilviculture 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteFinalAuditSilviculture
595 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteFinalAuditRoadMaking 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteFinalAuditRoadMaking
594 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteQualityControlPlant
Management
25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteQualityControlPlantManagement
593 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteFinalAuditPlantManagement 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteFinalAuditPlantManagement
592 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteQualityControlCutting 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteQualityControlCutting
591 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteFinalAuditHarvesting 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteFinalAuditHarvesting
590 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti workingSiteFinalAuditDraining 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti namespacesta workingSiteFinalAuditDraining
589 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Tiedosto 25.10.2016 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty namespace- ja import-määritykset skeematiedostoille WorkingSiteFinalAuditDraining,
WorkingSiteFinalAuditHarvesting, WorkingSiteQualityControlCutting,WorkingSiteFinalAuditPlantManagement,
WorkingSiteQualityControlPlantManagement, WorkingSiteFinalAuditRoadMaking,
WorkingSiteFinalAuditSilviculture, WorkingSiteQualityControlSilviculture,
WorkingSiteFinalAuditSoilConditioning, WorkingSiteQualityControlSoilConditioning ja MapSymbol
588 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti CuttingAreaForSettlingBasin 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti; Laskeutusaltaan hakkuupinta-ala, ha. Tyypiltään AreaType.
587 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti CutRoadLineWidth 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti; Tielinjan leveys, hakatun tielinjan leveys, m. Tyypiltään
Decimal2FractionDigitsType
586 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti CutDitchLineWidth 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti; ojalinjan leveys, hakatun ojalinjan leveys, m. Tyypiltään
Decimal2FractionDigitsType
585 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Tyyppi RealEstatesType 25.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, tietosisältönä kiinteistöjen määritykset. CommonObjectData:n RealEstate-
määrittelyä muutettu siten että elementti RealEstate on nyt elementin RealEstates lapsielementti 1:n relaatiolla
584 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti RealEstates 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään RealEstatesType
583 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti Length 25.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti, tyypiltään Decimal1FractionDigitsType. Tietosisältönä viivan pituus (alueen rajan
tapauksessa rajan kokonaispituus), m
582 V9 V9.18 WorkingSiteFinalAuditCutting.xsd Tiedosto 25.10.2016 Tiedoston poisto skeemapaketista Poistettu skeemapaketista WoodForce-0.18.0 skeemapaketin mukaisesti
581 V9 V9.18 CompanyCapacity.xsd Tiedosto 25.10.2016 Tiedoston poisto skeemapaketista Poistettu skeemapaketista WoodForce-0.18.0 skeemapaketin mukaisesti
580 V9 V9.18 WoodForceCommonTypes.xsd Tiedosto 25.10.2016 Tiedoston lisäys skeemapakettiin Lisätty skeemapakettiin WoodForce-0.18.0 skeemapaketin mukaisena
579 V9 V9.18 Envelope.xsd Elementti Kaikki skeematiedoston elementit 25.10.2016 Dokumentaatioiden päivitys Lisätty dokumentaatiot kaikkiin kyseisen skeematiedoston elementteihin pl. Elementit
WorkingSiteHarvestingQualityControl, WorkingSiteQualityControlFertilization ja
WorkingSiteQualityControlSoilConditioning
578 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringEvaluation 25.10.2016 Occurrence-indikaattorin muutos Elementin occurrence muutettu 0:1 -> 1:n
577 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 25.10.2016 Koodiston muutos Päivitetty koodien 10003, 10015, 10016, 10017, 10018, 10021, 10022, 10052, 10053, 10057, 10058, 10059, 10061,
10062 ja 10063 selitteet
576 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi DevelopmentClassExtensionsType 25.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältönä koodisto kehitysluokan laajennuksille
575 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ObjectProtectionOperationCodeType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
574 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi TreeDensityClassType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
573 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CompactSoilTypeType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
572 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PreventionSubstanceType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
571 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MachineAccessoryCodeType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
570 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MachineCodeType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
569 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AmountUnitType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
568 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SeedlingBeginningCodeType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
567 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi EvaluationCodeType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
566 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SelfMonitoringTypeType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu tyyppimäärittelyn ja koodiston dokumentaatioita
565 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentGroupType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Korjattu koodin 2 (kuusikuitu) dokumentaatio
564 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 25.10.2016 Tyyppimäärittelyn dokumentaation muutos Muutettu koodien 12525, 12531, 12532, 12533, 12534, 12535 ja 31106 dokumentaatioita
563 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MaterialCodeType 25.10.2016 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodit 12400 (Taimi, visakoivu), 12410 (taimi, visakoivu, 1v), 12411 (visakoivu, 1-v, minipaakku),
12412 (visakoivu 1-v pikkupaakku), 12413 (visakoivu 1-v keskipaakku), 12414 (visakoivu 1-v isopaakku),
12415 (visakoivu 1-v avojuurinen), 12420 (taimi, visakoivu, 2v), 12421 (visakoivu 2-v minipaakku),
12422 (visakoivu 2-v pikkupaakku), 12423 (visakoivu 2-v keskipaakku), 12424 (visakoivu 2-v isopaakku),
12425 (visakoivu 2-v avojuurinen), 12430 (taimi, visakoivu, 3v), 12431 (visakoivu 3-v minipaakku),
12432 (visakoivu 3-v pikkupaakku), 12433 (visakoivu 3-v keskipaakku), 12434 (visakoivu 3-v isopaakku),
12435 (visakoivu 3-v avojuurinen), 12440 (taimi, visakoivu, 4v), 12441 (visakoivu 4-v minipaakku),
12442 (visakoivu 4-v pikkupaakku), 12443 (visakoivu 4-v keskipaakku), 12444 (visakoivu 4-v isopaakku),
12445 (visakoivu 4-v avojuurinen), 12541 (haapa 4-v minipaakku), 12542 (haapa 4-v pikkupaakku),
12543 (haapa 4-v keskipaakku), 12544 (haapa 4-v isopaakku), 12545 (haapa 4-v avojuurinen)
562 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 25.10.2016 Koodiston muutos Koodistoon lisätty koodi 608 (taimikon varhaishoito)
561 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi WorkCodeType 25.10.2016 Koodiston muutos Lisätty ruotsinkielinen dokumentaatio koodille 606 (pienpuuston hoito)
560 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AccessibilityType 25.10.2016 Koodiston muutos Muutettu koodin 1 (saavutettavuus) dokumentaatiota
559 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ServiceTypeType 25.10.2016 Koodiston muutos Koodistosta poistettu koodi 4 (kuljetus)
558 V9 V9.18 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi FeatureCodeExtensionsType 25.10.2016 Koodiston muutos Muutettu koodin 10082 (muokkaussuunta) dokumentaatiota
557 V9 V9.18 Common_BasicDataType.xsd Tyyppi WideDevelopmentClassType 25.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely joka on yhdiste tyypeistä DevelopmentClassType ja
DevelopmentClassExtensionsType
556 V9 V9.18 WorkingSiteHarvestingQualityControl.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
555 V9 V9.18 WorkingSiteHarvestedProduction.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
554 V9 V9.18 WorkingSiteFinalAuditStumpLifting.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
553 V9 V9.18 WorkingSiteFinalAuditStumpForwarding.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
552 V9 V9.18 WorkingSiteWorkLoad.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
551 V9 V9.18 WorkingSiteQualityControlSoil
Conditioning.xsd
Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
550 V9 V9.18 WorkingSiteQualityControlSilviculture.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
549 V9 V9.18 WorkingSiteQualityControlPlant
Management.xsd
Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
548 V9 V9.18 WorkingSiteQualityControlFertilization.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
547 V9 V9.18 WorkingSiteQualityControlCutting.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
546 V9 V9.18 WorkingSiteOperational.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
545 V9 V9.18 WorkingSiteFinalAuditHarvesting.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
544 V9 V9.18 WorkingSiteFinalAuditBioMass
Forwarding.xsd
Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
543 V9 V9.18 SilvicultureOrder.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
542 V9 V9.18 Resource.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
541 V9 V9.18 QualityAttachment.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
540 V9 V9.18 ForwardingNotification.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
539 V9 V9.18 Envelope.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
538 V9 V9.18 Contract.xsd Tiedosto 25.10.2016 Skeemapaketti päivitetty vastaamaan WoodForce-
0.18.0 skeemapakettia
537 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti WorkSafetyRiskDescription 25.10.2016 Occurrence-indikaattorin muutos Elementin occurrence muutettu 0:1 -> 1:n
536 V9 V9.18 Operation.xsd Elementti CompletionActor 25.10.2016 Occurrence-indikaattorin muutos Elementin occurrence muutettu 0:1 -> 1:n
535 V9 V9.18 TreeStand.xsd Elementti SeedlingStratum 25.10.2016 Occurrence-indikaattorin muutos Elementin occurrence muutettu 0:1 -> 1:n
534 V9 V9.18 CommonObjectData.xsd Elementti ObjectProtectionOperation 25.10.2016 Occurrence-indikaattorin muutos Elementin occurrence muutettu 0:1 -> 1:n
533 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi OperationStatusType 4.10.2016 Koodistoa päivitetty Koodistoon lisätty koodi 5 = "Suunniteltu (työlaji suunniteltu toteutettavaksi)"
532 V9 V9.17 Operation.xsd Tyyppi ExtendedCompletionDataType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältönä laajennettu toteutustiedon kuvaus. Otetaan käyttöön sanomissa
MVP_TV9 ja PUUKMSK_TV9.
531 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti OperationDescription 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tietosisältönä omavalvonnan ympäristön ja vesiensuojelun toimenpiteen
selite. Tyyppimäärittelynä co:String1000Type.
530 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti OperationCode 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään co:ObjectProtectionOperationCodeType
529 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi ObjectProtectionOperationCodeType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältönä ympäristön ja vesiensuojelun toimenpiteen koodisto.
528 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti ObjectProtectionOperation 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään ObjectProtectionOperationType
527 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Tyyppi ObjectProtectionOperationType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, tietosisältönä omavalvonnan ympäristön ja vesiensuojelun toimenpidetiedot.
526 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti ObjectProtectionOperations 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään ObjectProtectionOperationsType.
525 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Tyyppi ObjectProtectionOperationsType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, tietosisältönä omavalvontakohteen ympäristön ja vesiensuojelun toimenpiteet.
524 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti LengthOfDitchDiggedDuringSoil
Preparation
4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä maanmuokkauksen yhteydessä kaivetun ojan määrä / pituus,
metriä. Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger6digitsType.
523 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti BorderingWithWaterAreaOrStream 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä tieto rajoittuuko kohde vesistöön tai puroon.
Tyypiltään co:YesNoType.
522 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringObjectProtection
OperationsData
4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen "otsikkotason" elementti object-rakenteeseen. Tyypiltään
SelfMonitoringObjectProtectionOperationsDataType.
521 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Tyyppi SelfMonitoringObjectProtection
OperationsDataType
4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, tietosisältönä omavalvontakohteen
ympäristön ja vesiensuojelun toimenpidetiedot.
520 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti SoilPreparationSpotsAreEnough 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon onko muokkausjälkiä riittävästi vai ei.
Tyyppimäärittely co:YesNoType.
519 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti WorkSafetyRiskDescription 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää työturvallisuusriskin kuvauksen.
Tyyppimäärittelynä String1000Type.
518 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti WorkSafetyRisks 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään WorkSafetyRisksType
517 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Tyyppi WorkSafetyRisksType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, tietosisältönä työturvallisuusriskien lista
516 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti Notices 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä omavalvonnan kohteeseen liittyvät huomiot.
Tyyppimäärittelynä co:String1000Type.
515 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti TimeIntervalForMeasuringSamplePlot 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä koealojen mittausaikaväli tunteina.
514 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti EstimatedWorkingTimeConsumption 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä arvioitu työaikamenekki tunteina. Tyyppimäärittelynä
co:PositiveInteger5digitsType.
513 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti RealAmountOfSoilPreparationSpot 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä muokkausjäljen toteutunut määrä kpl/ha.
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger5digitsType
512 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti GoalAmountOfSoilPreparationSpot 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä muokkausjäljen tiheys-/ määrätavoite (kpl/ha).
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger5digitsType.
511 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringDate 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää omavalvontapäivämäärän. Tyypiltään co:DateType.
510 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti TreeDensityClassBeforeOperation 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon puuston tiheysluokasta ennen toimenpidettä.
Tyyppimäärittelynä co:TreeDensityClassType
509 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi TreeDensityClassType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää koodiston puuston tiheysluokalle (harva / normaali / tiheä)
508 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti ClosestSeedlingPlantingPoint
Compressed
4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon onko lähimmän taimen istutuskohta tiivistetty vai ei.
Tyyppimäärittelynä co:YesNoType.
507 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti ClosestSeedlingPlantingDepth 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon lähimmän taimen istutussyvyydestä (cm).
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger3digitsType
506 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti RestrictionBasedOnLoggingResidues 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon ovatko hakkuutähteet rajoittaneet toimenpiteen
suorittamista. Tyyppimäärittelynä co:YesNoType.
505 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti RestrictionBasedOnStoniness 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon onko kivisyys rajoittanut toimenpiteen suorittamista.
Tyyppimäärittelynä co:YesNoType.
504 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti SamplePlotCompactSoilType 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyyppimäärittelynä CompactSoilTypeType
503 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CompactSoilTypeType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää suppean maalajikoodiston
502 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti SoilPreparationClosestPlaceHeight 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti, sisältää tiedon lähimmän muokkausjäljen korkeudesta senttimetreinä.
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger6digitsType.
501 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti SoilPreparationClosestPlaceWidth 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti, sisältää tiedon lähimmän muokkausjäljen leveydestä senttimetreinä.
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger6digitsType
500 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti SoilPreparationClosestPlaceLength 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon lähimmän muokkausjäljen pituudesta senttimetreinä.
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger6digitsType
499 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti AmountOfSpots 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon laikkujen kokonaismäärästä. Tyyppimäärittelynä
co:PositiveInteger6digitsType
498 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti AmountOfSpotsTurnOverMounding 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon kääntömättäiden kokonaismäärästä.
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger6digitsType.
497 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti AmountOfSpotsDitchMounding 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon ojamättäiden kokonaismäärästä.
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger6digitsType.
496 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti AmountOfSpotsScalpingMounding 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon laikkumättäiden kokonaismäärästä.
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger6digitsType.
495 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti TotalAmountOfCultivableSpots 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon viljelykelpoisten muokkausjälkien yhteismäärästä.
Tyyppimäärittelynä co:PositiveInteger6digitsType.
494 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Tyyppi SamplePlotBasicDataType 4.10.2016 Uuden attribuutin lisäys Lisätty attribuutti timeStamp (koealan mittausjanakohta). Tyyppimäärittelynä co:TimeStampType
493 V9 V9.17 CommonObjectData.xsd Elementti ControlDataHarvestingSignData 4.10.2016 Elementin uudelleennimeäminen Muutettu elementin nimeksi "HarvestingSignData"
492 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti ActorId 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyyppimäärittelynä co:IdStringType (viittaus Actors-listaan)
491 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti CompletionActor 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyyppimäärittelynä CompletionActorType
490 V9 V9.17 Operation.xsd Tyyppi CompletionActorType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää tiedon toimenpiteen toteuttajasta
489 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti CompletionActors 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyyppimäärittelynä CompletionActorsType
488 V9 V9.17 Operation.xsd Tyyppi CompletionActorsType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää tiedon toimenpiteen toteuttajista
487 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti PreventionSubstanceProductName 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tietosisältönä juurikäävän torjunta-aineen kauppanimi.
Tyyppimäärittelynä String200Type.
486 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti PreventionSubstance 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään PreventionSubstanceType
485 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi PreventionSubstanceType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää koodiston juurikäävän torjunta-aineen vaikuttaville aineille
484 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti PreventionCompleted 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon onko juurikäävän torjunta
suoritettu vai ei.Tyyppimäärittelynä co:YesNoType
483 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti PreventionFungusOfTheGenus
Data
4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinenelementti, tyypiltään PreventionFungusOfTheGenusDataType
482 V9 V9.17 Operation.xsd Tyyppi PreventionFungusOfTheGenus
DataType
4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, tietosisältönä juurikäävän torjuntatietoja
481 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti DateSeedlingsPlanted 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon päivämäärästä jolloin taimet on istutettu.
Tyyppimäärittelynä co:DateType
480 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti DateSeedlingsToWorkingSite 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon päivämäärästä jolloin taimet on toimitettu
uudistusalalle. Tyyppimäärittelynä co:DateType
479 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti DateSeedlingsExitFromTreeNursery 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää tiedon päivämäärästä jolloin taimimateriaali on lähtenyt
taimitarhalta. Tyyppimäärittelynä co:DateType
478 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti AmountSeedlingsToPlant 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä istutettu taimien lukumäärä (kpl). Tyyppimäärittelynä
PositiveInteger5digitsType
477 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti SeedlingConditionAndQuality
Description
4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä taimien kunnon ja laadun selite. Elementti on tyyppiä
String1000Type
476 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti SeedlingConditionAndQuality 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään SeedlingConditionAndQualityType
475 V9 V9.17 Operation.xsd Tyyppi SeedlingConditionAndQualityType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely jonka restriction base = co:EvaluationCodeType. Sisältää koodiston
taimien kunnon ja laadun kuvaamiseen.
474 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti SeedlingLotIdentifier 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää taimierän tunnistetiedon. Tyypiltään String100Type.
473 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti RegenerationData 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään RegenerationDataType
472 V9 V9.17 Operation.xsd Tyyppi RegenerationDataType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, tietosisältönä uudistamistietoja
471 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti MachineAccessoryDescription 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää käytetyn välineen / lisälaitteen kuvauksen. Erityisesti
muu -koodin tapauksessa. Tyypiltään String500Type.
470 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti MachineAccessoryCode 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään MachineAccessoryCodeType
469 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MachineAccessoryCodeType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää käytetyn välineen / lisälaitteen koodiston
468 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti MachineDescription 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältää käytetyn laitteen / koneen kuvauksen. Tyypiltään
String500Type.
467 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti MachineCode 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyyppimäärittelynä MachineCodeType
466 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi MachineCodeType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää koodiston käytetyn koneen määrittelylle
465 V9 V9.17 Operation.xsd Elementti UsedMachine 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään UsedMachineType
464 V9 V9.17 Operation.xsd Tyyppi UsedMachineType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää käytetyn koneen / laitteen tiedot
463 V9 V9.17 Operation.xsd Tyyppi CompletionDataType 4.10.2016 Tyyppimäärittelyyn lisätty compositor "Sequnce"-compositor lisätty aiemman "choice"n lisäksi
462 V9 V9.17 TreeStand.xsd Tyyppi ControlStandTreeStandSummaryType 4.10.2016 Tyyppimäärittelyn siirto toiseen skeematiedostoon Tyyppimäärittely siirretty skeematiedostosta CommonObjectData.xsd tiedostoon TreeStand.xsd
461 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti ControlStandTreeStandSummary 4.10.2016 Elementin siirto toiseen skeematiedostoon Elementti siirretty skeematiedostosta CommonObjectData.xsd tiedostoon TreeStand.xsd, elementin
TreeStandDataDate vapaaehtoiseksi lapsielementiksi. Tyypiltään ControlStandTreeStandSummaryType.
Samalla kaikki tämän elementin lapsielementit muutettu vapaaehtoisiksi.
460 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti AmountUnit 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään AmountUnitType
459 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AmountUnitType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää määrätiedon yksikön koodiston
458 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti AmountOutsideSpot 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään PositiveInteger6digitsType. Taimien lukumäärä
muualla kuin muokkausjäljessä, kpl
457 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti AmountInSpot 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään PositiveInteger6digitsType. Taimien lukumäärä
muokkausjäljessä, kpl
456 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti Amount 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään PositiveInteger6digitsType. Taimien lukumäärä, kpl
455 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti SeedlingBeginningCode 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään SeedlingBeginningCodeType
454 V9 V9.17 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SeedlingBeginningCodeType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää koodiston taimen syntytavalle
453 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti TreeSpecies 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään TreeSpeciesType (puulajikoodisto)
452 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti SeedlingStratum 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään SeedlingStratumType
451 V9 V9.17 TreeStand.xsd Tyyppi SeedlingStratumType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältönä taimiosite
450 V9 V9.17 TreeStand.xsd Elementti SeedlingData 4.10.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, tyypiltään SeedlingDataType
449 V9 V9.17 TreeStand.xsd Tyyppi SeedlingDataType 4.10.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältönä taimitietoja
448 V9 V9.17 ForestUseDeclaration.xsd Elementti ProcessingAreaReference 4.10.2016 Kommenttia muutettu Kommenttia muutettu
447 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tiedosto 16.9.2016 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty CommonObjectData-skeematiedostoon namespacemääritykset ja import
FinancingActCommon-skeematiedoston käyttöä varten
446 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti Documents 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen "otsikkotason" elementti Documents, tyypiltään DocumentsType
445 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti EvaluationText 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti, sisältönä arvosteluteksti; tyypiltään String1000Type.
444 V9 V9.16 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi EvaluationCodeType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely joka on koodisto omavalvonnan arvostelua varten
443 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti EvaluationCode 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti EvaluationCode, tyypiltään EvaluationCodeType
(arvostelun koodisto)
442 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringEvaluation 16.9.2016 Attribuutin lisäys elementille Lisätty attribuutit assessorActorId ja assessObjectActorId
441 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi SelfMonitoringEvaluationType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältönä omavalvonnan arvostelun tietoja.
440 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringEvaluation 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä omavalvonnan arvostelu. Tyypiltään
SelfMonitoringEvaluationType.
439 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi SelfMonitoringEvaluationsType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää omavalvonnan arvostelutietoja
438 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringEvaluations 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen "otsikkotason" elementti, sisältönä omavalvonnan arvostelutiedot.
Tyypiltään SelfMonitoringEvaluationsType.
437 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti GoalStemCount 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä tavoiterunkoluku. Tyypiltään StemCountType.
436 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti GoalTreeSpecies 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä kohteen tavoitepuulaji. Tyypiltään TreeSpeciesType
(puulajikoodisto)
435 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringStandArea 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti, sisältönä omavalvontakuvion pinta-ala. Tyypiltään AreaType.
434 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi SelfMonitoringObjectDataType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, tietosisältönä omavalvonnan kuviotietoja
433 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringObjectData 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen"otsikkotason" elementti, sisältää omavalvonnan kuviotiedot. Tyypiltään
SelfMonitoringObjectDataType.
432 V9 V9.16 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi SelfMonitoringTypeType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää koodiston omavalvonnan tyypille.
431 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi ProjectNoType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, perustoteutukseltaan tyyppiä ReferenceType.
430 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringType 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti SelfMonitoringType, sisältää tiedon omavalvonnan tyypistä. Tyyppimäärittelynä
koodisto SelfMonitoringTypeType.
429 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti ProjectNo 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi elementti ProjectNo, sisältää tiedon hankenumerosta. Tyyppimäärittelynä ProjectNoType.
428 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi SelfMonitoringBasicDataType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää omavalvonnan tietoja
427 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti SelfMonitoringBasicData 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen "otsikkotason" elementti, sisältää omavalvonnan tietoja.
Tyypiltään SelfMonitoringBasicDataType.
426 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti SamplePlotSizeTreeReduction 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti; sisältää tiedon poistumakoealan säteestä.
Tyyppimäärittelynä SamplePlotSizeType.
425 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti InspectorName 16.9.2016 Elementin poisto Poistettu elementti InspectorName tarpeettomana; käytetään Actor-elementin toteutusta
424 V9 V9.16 TreeStand.xsd Elementti StubMeanDiameter 16.9.2016 Elementin uudelleennimeäminen ja siirto Elementti StumpMeanDiameter uudelleennimetty -> StubMeanDiameter, siirretty skeematiedostoon TreeStand.xsd elementin OperationTreeReduction lapsielementiksi
423 V9 V9.16 TreeStand.xsd Elementti StubStemCount 16.9.2016 Elementin uudelleennimeäminen ja siirto Elementti StumpStemCount uudelleennimetty -> StubStemCount, siirretty skeematiedostoon TreeStand.xsd elementin OperationTreeReduction lapsielementiksi
422 V9 V9.16 TreeStand.xsd Tyyppi OperationTreeReductionType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää havainnon puuston poistumasta hakkuussa tai metsänhoitotyössä tai
inventoinnin poistumasta
421 V9 V9.16 TreeStand.xsd Elementti OperationTreeReduction 16.9.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti OperationTreeReduction, tyyppimäärittelynä
OperationTreeReductionType
420 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti ObjectGeometry 16.9.2016 Elementin pakollisuusmuutos Elementti muutettu vapaaehtoiseksi
419 V9 V9.16 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi CollectingMethodType 16.9.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely, sisältää tiedon geometrian keruumenetelmästä
418 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi ObjectGeometryType 16.9.2016 Attribuutin lisäys tyyppimäärittelyyn Lisätty attribuutti collectingMethod, sisältää tiedon geometrian keruumenetelmästä
417 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti GeometryObjects 16.9.2016 Elementin uudelleennimeäminen Elementti GeometryObjects uudelleennimetty -> Objects
416 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi GeometryObjectsType 16.9.2016 Tyyppimäärittelyn uudelleennimeäminen Tyyppimäärittely GeometryObjectsType uudelleennimetty -> ObjectsType
415 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi GeometryObjectType 16.9.2016 Tyyppimäärittelyn uudelleennimeäminen Tyyppimäärittely GeometryObjectType uudelleennimetty -> ObjectType
414 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti GeometryObject 16.9.2016 Elementin uudelleennimeäminen Elementti GeometryObject uudelleennimetty -> Object
413 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi OtherObjectType 16.9.2016 Tyyppimäärittely poisto Tyyppimäärittely poistettu tarpeettomana
412 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti OtherObject 16.9.2016 Elementin poisto Elementti poistettu tarpeettomana
411 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Tyyppi OtherObjectsType 16.9.2016 Tyyppimäärittely poisto Tyyppimäärittely poistettu tarpeettomana
410 V9 V9.16 CommonObjectData.xsd Elementti OtherObjects 16.9.2016 Elementin poisto Elementti poistettu tarpeettomana
409 V9 V9.16 FinancingActCommon.xsd Elementti DiameterClass 16.9.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
408 V9 V9.16 FinancingActCommon.xsd Elementti MeanHeight 16.9.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
407 V9 V9.16 FinancingActCommon.xsd Elementti HeightClass 16.9.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
406 V9 V9.16 FinancingActCommon.xsd Elementti MainTreeSpecies 16.9.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
405 V9 V9.16 FinancingActCommon.xsd Elementti MeanDiameter 16.9.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
404 V9 V9.16 FinancingActCommon.xsd Elementti StemCount 16.9.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
403 V9 V9.15 ForestStatisticsData.xsd Elementti AssortmentCompactClass 31.8.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
402 V9 V9.15 ForestStatisticsData.xsd Elementti StatisticsAssortmentCompactClasses 31.8.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
401 V9 V9.15 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi AssortmentCompactClassType 31.8.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
400 V9 V9.15 ForestStatisticsData.xsd Tyyppi AssortmentCompactClassesType 31.8.2016 Kommentointia muutettu Kommentointia muutettu
399 V9 V9.15 CommonObjectData.xsd Elementti DamageData 31.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Elementti DamageData muutettu vapaaehtoiseksi
398 V9 V9.15 CommonObjectData.xsd Elementti ObjectGeometry 31.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Elementti ObjectGeometry muutettu pakolliseksi
397 V9 V9.15 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti WoodLotInformationTypeDescription 31.8.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaavalintainen elementti WoodLotInformationTypeDescription,
sisältää puutavaralajin erätunnuksen tyypin kuvauksen. Tyyppimäärittelynä String500Type.
396 V9 V9.15 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti AssortmentName 31.8.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaavalintainen elementti AssortmentName, sisältää toimijakohtaisen puutavaralajin nimen.
Tyyppimäärittelynä String200Type
395 V9 V9.15 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti AssortmentCode 31.8.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaavalintainen elementti AssortmentCode, sisältää toimijakohtaisen koodiston puutavaralajeille.
Tyyppimäärittelynä String50Type.
394 V9 V9.15 WorkingSiteTrade_Assortment.xsd Elementti AssortmentMainGroup 31.8.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaavalintainen elementti MainGroupType (puutavaralajin pääryhmä), tyyppimäärittelynä
AssortmentMainGroupType
393 V9 V9.15 ForestEnumeratives.xsd Tyyppi AssortmentMainGroupType 31.8.2016 Uuden tyyppimäärittelyn lisäys Lisätty uusi tyyppimäärittely AssortmentMainGroupType, sisältää koodiston puutavaralajin pääryhmälle
392 V9 V9.15 ForestUseDeclarationReference.xsd Elementti OriginalXmlFile 31.8.2016 Uuden elementin lisäys Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti OriginalXmlFile; sisältää alkuperäisen Metsäkeskukseen toimitetun
xml-muotoisen metsänkäyttöilmoituksen. Tyyppimäärittelynä base64binary.
391 V9 V9.15 ForestUseDeclarationReference.xsd Tiedosto 31.8.2016 Namespace- ja import-muutoksia Lisätty "xmime"-namespacemäärittely ja import
390 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti ControlEvaluations 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti ControlEvaluations vapaaehtoiseksi
389 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti ControlDataHarvestingSignData 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti ControlDataHarvestingSignData vapaaehtoiseksi
388 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti ExtraInfo 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Elementin ControlStandBasicData lapsielementti ExtraInfo muutettu pakolliseksi
387 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti ControlStandBasicData 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti ControlStandBasicData vapaaehtoiseksi
386 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti ControlOverallEvaluationData 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti ControlOverallEvaluationData vapaaehtoiseksi
385 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti ControlObjectBasicData 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti ControlObjectBasicData vapaaehtoiseksi
384 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti ExtraInfo 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementin ControlBasicData lapsielementti ExtraInfo pakolliseksi
383 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti InspectionDate 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementin ControlBasicData lapsielementti InspectionDate vapaaehtoiseksi
382 V9 V9.14 CommonObjectData.xsd Elementti ControlBasicData 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti ControlBasicData vapaaehtoiseksi
381 V9 V9.14 Stand.xsd Elementti SpecialFeatures 24.8.2016 Elementin pakollisuusmuutos Muutettu elementti SpecialFeatures vapaaehtoiseksi
380 V9 V9.14 Operation.xsd Elementti Operatio